Artalk.cz

do 5. 6. 2022 / Open Call: Skusy

Open Call: Skusy / Rezidencia pre umelca / umelkyňu v Aténach / do 5. 6. 2022

OPEN CALL

SKUSY

Rezidencia pre umelca / umelkyňu v Aténach

Dĺžka rezidencie – 1 mesiac (október 2022)

Deadline na podávanie prihlášok – nedeľa, 5. jún 2022 (vrátane)

Organizuje: o.z. molekula v spolupráci s o.z. Kartel a MISC Atény

SKUSY z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Vyrážame na SKUSY! S otvorenými očami a zvedavosťou opúšťame strednú Európu a smerujeme na juh. Tento zážitok vo formáte umeleckej rezidencie ponúkame v roku 2022 aj jednému/jednej umelcovi/umelkyni. V spolupráci s naším partnerom MISC, nezávislým umeleckým priestorom, otvárame pilotný ročník SKUSY, rezidencie pre slovenského/slovenskú* umelca/umelkyňu v Aténach.

Atény sú, okrem očividných historických nánosov, súčasnou a podnetnou metropolou. Vďaka polohe na fyzickom okraji Európy a vplyvom Orientu aj globálneho Juhu si vypestovali hybridnú DNA, ktorá vyvoláva otázku čo ešte je a čo už nie je “európskosť”. Premýšľanie o možných scenároch spolunažívania ľudstva v globálnej dedine tvorí neoddeliteľnú súčasť pozadia, na ktorom vzniká súčasné umenie.

Atény sú kultúrne čulé – v brázde po Dokumente 14 vyrástli menšie aj väčšie inštitúcie, ktoré prilákali umelcov/umelkyne z rôznych miest. Aj vďaka tomu sa o Aténach často hovorí ako o „novom Berlíne“. Dôležitým aspektom je, že z nášho stredoeurópskeho pohľadu Grécko nie je Západ. Kultúrne “neurónové dráhy”, ktoré našou rezidenciou vzniknú, tak pobežia mimo tých bežne vyživovaných, západne orientovaných.

Rezidencia SKUSY nie je primárne orientovaná na produkciu nového diela. Rezidentovi/rezidentke ponúkne impulzy pre výskum, reflexiu a tvorbu, ktoré môže zhodnocovať aj dlho po návrate domov. SKUSY nechce byť opusteným ostrovom, na ktorom bude účastník/účastníčka žiť a tvoriť v izolácii. V spolupráci s lokálnym partnerom MISC  vytvoríme živnú pôdu pre nadväzovanie profesionálnych vzťahov s miestnou umeleckou scénou. Súčasťou rezidencie SKUSY je verejná prezentácia tvorby rezidenta/rezidentky v priestoroch MISCu.

Čo ponúkame:

Štipendium pre rezidenta/rezidentku 1000 Euro, cestovné náklady, ubytovanie a pracovný priestor v Aténach, verejnú prezentáciu v partnerskej organizácii MISC.

Komunikačný jazyk:

Anglický jazyk

Prihláška:

Kompletnú prihlášku vo formáte PDF posielajte mailom na molekulamail@gmail.com. Ako predmet e-mailu uveďte: Meno_priezvisko_SKUSY

Všetky materiály musia byť v anglickom jazyku.

Prihlášky zaslané do termínu uzávierky posúdia členovia a členky výberovej komisie, ktorú v roku 2022 tvoria: Mira Keratová (teoretička a kurátorka, Galéria mesta Bratislava), Peter Tajkov (kurátor a vysokoškolský pedagóg, Katedra teórie a dejín umenia FUTU Košice) , Sylvia Sachini (kultúrna manažérka, zakladateľka MISC Atény). Jeden spoločný hlas majú členky združenia o.z. molekula.

Kompletná prihláška musí obsahovať:

  • Osobné údaje: meno, adresa, kontakt na vás, link na webovú stránku a/alebo sociálne siete.
  • Stručný text o tom, prečo sa chcete zúčastniť SKUSY (maximálne 1000 znakov).
  • Portfólio vo formáte PDF. Vyberte zo svojej tvorby maximálne 10 fotografií, ktoré výstižne dokumentujú vašu aktuálnu tvorbu.

Veľkosť zaslanej prihlášky nesmie presiahnuť 5 MB.

O výsledkoch výberu budeme všetkých/všetky prihlásených/prihlásené informovať mailom najneskôr 15. júna 2022.

Organizátori rezidencie:

o.z. molekula založili Tamara Kametani (umelkyňa), Lucia Tkáčová (umelkyňa a kurátorka) a Zuzana Bodnárová (teoretička umenia venujúca sa organizačnej, produkčnej a kurátorskej činnosti v oblasti nezávislej kultúry a rezidenčných formátov). Molekula ako najmenšia častica hmoty sa môže skladať z rôzneho počtu atómov v jednoduchých aj komplikovaných väzbách. Podobne aj o.z. molekula môže na seba už v blízkej budúcnosti naviazať neobmedzený počet spolupracovníkov, partnerov a organizácií.

Pilotný ročník rezidencie SKUSY organizuje o.z. molekula v spolupráci s o.z. Kartel a MISC Atény.

* Rezidencia SKUSY je v roku 2022 určená umelcom a umelkyniam narodeným na Slovensku alebo s trvalým/prechodným bydliskom na území Slovenska. Výzva nie je určená pre študentov a študentky. 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *