Artalk.cz

TS: Spolu – Together v Galérii umenia Ernesta Zmetáka

Ateliér Industrial dizajn VŠVU v Bratislave / Spolu – Together / Kurátor: Zdeno Kolesár / Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch / 12. 5. – 25. 6. 2022

Spolu – Together

Ateliér Industrial dizajn VŠVU v Bratislave

Miesto: Galéria umenia Ernesta Zmetáka v Nových Zámkoch

Termín: 12. 5. – 25. 6. 2022

Kurátor:  prof. PhDr. Zdeno Kolesár, PhD.

Pripravovaná výstava predstaví práce študentov, absolventov a pedagógov Ateliéru Industrial dizajn Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, ktorý od roku 1993 vedie doc. Ferdinand Chrenka akad.soch. Názov výstavy Spolu – Together odkazuje k spoločnej 29 – ročnej práci pedagóga a študentov, ale aj k rovnako dlhej tradícii spolupráce ateliéru s praxou. Väčšina exponátov na prítomnej výstave totiž vznikla v priamom kontakte s reálnym prostredím, so špičkovými domácimi aj zahraničnými firmami a inštitúciami. Vďaka tomu sa študenti oboznamujú s najnovšími výrobnými postupmi, pripravujú sa na prácu v tíme s rôznymi špecialistami. Úspešný dizajn totiž zväčša nie je dielom geniálneho jednotlivca, ale skôr plodom spolupráce dizajnéra s konštruktérmi a ďalšími odborníkmi. A najmä v našich končinách je hľadaním rovnováhy žiadúceho a možného.

Vystavené diela sú dokladom spolupráce s firmami ako Electrolux, Palma, Compaq, Kodreta, Rona, Sandrik-Berndorf, Polytrade, Fun Time, TON, Tuli, Artemide, N-Point, Studio 21, Halla, Cul Charge, SWN Moravia, Chirana-Medical, Edulab, Tarian, Tescoma, Egoe, Lasvit, s Ústredím ľudovej umeleckej výroby a Slovenskou akadémiou vied. Získali bezpočet ocenení v domácích aj zahraničných súťažiach.  

Predstavené exponáty dokazujú, že dizajn nie je len atraktívna forma, akási čerešnička na torte, ktorú je prípadne možné oželieť. Invencia pedagóga a jeho študentov sa premieta do technických ideí s potenciálom zásadných funkčných vylepšení. Dizajn sa predstavuje ako komplexná kvalita integrujúca poznatky z vedy, výskumu, technických aj humanitných oblastí. Dokáže posúvať postoje ľudí, cez navrhované produkty ich motivovať k dlhodobejšiemu užívaniu „rozumných“ predmetov v protiklade k súčasnému rýchlemu a povrchnému konzumu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *