Artalk.cz

TS: Slovenská národná galéria a rok 2021

Slovenská národná galéria informuje o návštevnosti, hospodárskych výsledkoch, výstavnej, edičnej, vedeckovýskumnej, odborno-metodickej, programovej a ďalšej činnosti v Bratislave a na vysunutých pracoviskách v Strážkach, Ružomberku, vo Zvolene a v Pezinku za rok 2021. Tlačovú správu dopĺňa ako novinka video-odpočet.

V minulom roku ste v súvislosti so Slovenskou národnou galériou mohli zaznamenať najmä:

 • voľný vstup na výstavy a expozície v Bratislave, ktorý funguje už od roku 2014; 
 • v roku 2021 bola celková návštevnosť výstav a expozícií, výchovno-vzdelávacích a kultúrno-spoločenských programov v SNG v Bratislave spolu s vysunutými pracoviskami vo Zvolene, v Ružomberku, Strážkach a v Pezinku 61 977 návštevníkov/návštevníčok; minulý rok videlo expozície a výstavy v SNG v Bratislave 16 053 návštevníkov/návštevníčok; spolu so živými kultúrno-spoločenskými a výchovno-vzdelávacími programami bola celková návštevnosť SNG v Bratislave 17 954 ľudí;
 • fyzickú návštevnosť aj minulý rok značne doplnila „návštevnosť“ online programov a digitálneho obsahu, o čom svedčí aj nárast sledovateľov/sledovateliek a ich pozitívne reakcie na sociálnych sieťach galérie; webstránku SNG navštívilo 146 tisíc ľudí, teda o 12 tisíc viac ako v roku 2020; návštevnosť Webu umenia dosiahla číslo 254 276;
 • pretrvávajúce generálne partnerstvo s Tatra bankou, a. s.; nové partnerstvá so spoločnosťou KIA Motors Sales Slovensko pri tvorbe Podcastu SNG a edukatívneho priestoru Aktívna zóna a s Taylor Wessing počas 6. ročníka súťaže Máš umelecké črevo?;
 • sprístupnenie 12 krátkodobých výstav v SNG Bratislava, vrátane nového výstavného projektu Vo výklade, dvoch výstav súťaže Máš umelecké črevo? a interaktívnych Zón; vo vysunutých pracoviskách boli stále expozície takisto doplnené o krátkodobé výstavy; 
 • dokončenie prác na veľkorozmernom diele v átriu Esterházyho paláca Marcelom Mališom a vytvorenie množstva sprievodného programu a online obsahu k Akcii ZET; 
 • ukončenie viacročného medzinárodného projektu EASTERN SUGAR výstavou Možné agrarizmy v KHB Bratislava; 
 • rozšírenie zbierok SNG o 770 diel, aj vďaka veľkorysému daru od Tatra banky vo forme diel od Denisy Lehockej, Erika Bindera, Marka Blaža, Mareka Kvetana a Milana Tittela; 
 • edičnú činnosť – okrem katalógov k vybraným výstavám bola v spolupráci s ministrom zahraničných vecí Ivanom Korčokom pripravená kniha Slovensko v dielach SNG; v spolupráci s vydavateľstvom Sternberg Press bola vydaná anglická kniha Ilona Németh: Eastern Sugar a v spolupráci s vydavateľstvom Absynt jej slovenská mutácia; SNG prinieslo aj knihy Prečo umenie?Ztracený Svatý (v spolupráci s pražským vydavateľstvom Take take take), a napokon šieste vydanie Magazínu o umení 365° s novým redizajnom v online verzii;
 • schválenie žiadosti o finančnú podporu v rámci grantov EHP a Nórska na projekt Ako porozumieť digitálnym zbierkam, v rámci ktorého sa SNG najbližšie dva roky zameria na prácu s publikom prostredníctvom digitálneho obsahu;
 • pokračovanie v projekte Ochrana a konzervovanie novodobých objektov kultúrneho dedičstva s obsahom plastov PolArt spolu s Fakultou chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave;
 • ukončenie úspešného národného projektu Digitálna galéria, ktorému po desiatich rokoch uplynula povinná udržateľnosť; pokračovanie v digitalizácii galerijných zbierok na štyroch digitalizačných pracoviskách s profesionálnym vybavením a prechod Digitalizačného centra v Banskej Bystrici pod SNG; 
 • lab.SNG a vylepšovanie Webu umenia; vývoj aplikácie do novej budovy SNG; vytvorenie web stránky k projektu Akcia ZET a pre Slovenskú komoru architektov; spustenie novej sekcie Vzdelávanie na webumenia.sk; vytvorenie aplikácie pre tablet a online katalóg do expozícií pre Moravskú galériu v Brne; 
 • pokračujúce práce na rekonštrukcii, modernizácii a dostavbe areálu SNG v Bratislave; vytvorenie infosystému pre novú budovu; príprava Verejného obstarávania na dodávku interiéru; tvorba podkladov do stálych expozícií a špeciálneho projektu Výtvarné dielo do architektúry; 
 • ponuku živých aj online programov a obsahov – napríklad ďalšiu videoprehliadku stavby galerijného areálu, druhú sériu videí o dielach zo zbierok galérie Z klinca na klinec, nový Podcast SNG, množstvo online materiálu k Akcii ZET, vrátane špeciálneho cyklu rozhovorov v spolupráci s podcastom Dejiny a Denníkom SME či návody na kreatívne aktivity pre rodiny s deťmi a obľúbené kurátorské články „Sedem vecí o…“ na platforme Slovenská náhradná galéria; 
 • aktivity edu.SNG – nové vzdelávacie animované videá zo série Výtvarná rozcvička; pestrú ponuku živých programov pre rodiny s deťmi; živé aj online kurzy a programy pre mladých, dospelých a návštevníkov/návštevníčky so špeciálnymi potrebami; online metodické webináre a workshopy; tvorbu sekcie Vzdelávanie na webumenia.sk pre pedagógov/pedagogičky;
 • viac ako 20 umeleckých rezidencií v Schaubmarovom mlyne v Pezinku;
 • práce na obnove pavilónu Českej a Slovenskej republiky v Benátkach.

Slovenská národná galéria v roku 2021 v číslach:

 • rozpočet – 5 070 434 €; tržby z predaja tovarov a služieb – 300 251 € 
 • rozšírenie zbierkového fondu o 770 zbierkových predmetov; z toho 56 diel bolo získaných kúpou v objeme 110 700 €, 692 diel v hodnote 135 461 € získaných darom a 22 diel v hodnote 18 470 € získaných prevodom;
 • 25 domácich a 15 zahraničných výpožičiek diel;
 • 537 ošetrení a ďalších reštaurátorských výkonov, 87 kompletne zreštaurovaných zbierkových predmetov, 21 zbierkových predmetov v rozpracovanom štádiu kompletného reštaurovania;
 • 3 899 zdigitalizovaných zbierkových predmetov;
 • 71 návštev a 152 výpožičiek v Archíve výtvarného umenia SNG;
 • 314 návštevníkov/návštevničok Umenovednej knižnice SNG, 77 nových a 588 stálych čitateľov/čitateliek, 2467 výpožičiek a 174 nových kníh a katalógov;
 • 61 977 návštevníkov/návštevníčok výstav a expozícií, výchovno-vzdelávacích a kultúrno-spoločenských programov v SNG v Bratislave spolu s vysunutými pracoviskami vo Zvolene, v Ružomberku, Strážkach a v Pezinku; 17 954 návštevníkov/návštevníčok expozícií, výstav a programov v SNG v Bratislave;
 • 146 000 návštev webu SNG;
 • 254 276 návštevníkov webumenia.sk a 216 objednávok digitálnych reprodukcií;
 • 46 živých kultúrno-spoločenských programov a desiatky online programov a obsahov; 
 • 112 živých a 49 online vzdelávacích programov;
 • 632 vybavených objednávok z galerijného e-shopu.

Kompletnú Správu o činnosti a hospodárení SNG za rok 2021 nájdete na webe galérie: https://www.sng.sk/sk/o-galerii/dokumenty/vyrocne-spravy. Video-odpočet si môžete pozrieť tu.

Generálny partner SNG 

Partner Aktívnej zóny a Podcastu SNG            Partner súťaže Máš umelecké črevo? 2021/2022

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *