Artalk.cz

TS: Richard Marco v Station Contemporary Art Gallery

Richard Marco / Revenant / Kurátorka: Jana Babušiaková / Station Contemporary Art Gallery, Bratislava / 5. 5. – 28. 5. 2022 

Srdečne Vás pozývame na otvorenie výstavy
RICHARD MARCO | REVENANT
Kurátorka: Jana Babušiaková
Otvorenie výstavy: 5. 5. 2022 o 19.00 h

Richard Marco (*1994) síce patrí k najmladšej generácií umelcov na Slovensku, ale vďaka svojej maliarskej technike inšpirovanej historickou maľbou, v zaujatí bytostnými otázkami človeka a kombináciou s vizuálnym jazykom fotografie, už patrí k výrazným solitérnym autorom v médiu maľby. Už počas štúdia v roku 2020 na Vysokej škole výtvarných umení, na katedre maľby, vstúpil na umeleckú scénu výraznou samostatnou výstavou Silentium v Galérii mesta Bratislavy a po ukončení školy pokračoval v prezentácii svojej tvorby samostatnou výstavou Lethé v Nitrianskej galérii. Prezentoval sa na skupinových výstavách v galérii v Liptovskom Mikuláši a v Bratislave. Je zastúpený v súkromných zbierkach doma aj v zahraničí.

Najnovšia samostatná výstava Richarda Marca pokračuje v jeho zaujatí témou pominuteľnosti a smrteľnosti. Ťažisko výstavy s názvom Revenant tvorí rovnomenná séria jeho najnovších diel, v ktorých typicky ľudský aspekt tentoraz silnejšie prepája so sférou umenia a kladie si otázku, či je zničený obraz nadobro stratený. Takéto maľby znovuvytvára na základe ich fotografických záznamov, pričom ich obraz skladá z vrstiev farieb, ktoré narúša rozpúšťadlom. Táto autorská technika spôsobuje v konečnom výsledku istú rozostrenosť a nečitateľnosť a vnútorne súvisí so stopami, ktoré po skutočnom umeleckom diele ostali, či už sú to fotografie, štúdie alebo opisy. Tie sú zo svojej podstaty nepresné a nedostatočné – rekonštrukcia je preto vopred odsúdená na interpretáciu. Nejedná sa teda o reprodukcie, ale o vzkriesenie diel z jeho odtlačkov.

Jana Babušiaková
Tešíme sa na Vašu návštevu!
Station Contemporary Art Gallery
ul. Gustáva Mallého 2, Bratislava – Petržalka  |  Tel. 0915713642 |  https://www.stationgallery.sk/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *