Artalk.cz

TZ: Otevřené sbírky 2022

Otevřené sbírky 2022 / Lukáš Pilka, Tereza Škvárová / online: www.otevrenesbirky.cz

V pořadí třetí ročník vydání Zprávy o digitalizaci a zpřístupňování kulturního dědictví v České republice přináší aktualizovaná data. Webová stránka otevrenesbirky.cz nově prezentuje souhrnná data za poslední tři roky rozšířená navíc o otázky možnosti publikování reprodukcí sbírkotvorných předmětů pod svobodnou licencí.

www.otevrenesbirky.cz

Na základě průzkumu byli opět osloveni zástupci všech sbírkotvorných institucí. Valná většina respondentů pak dle svých slov zaznamenala během posledních dvou let kladný posun v řešení digitalizace sbírek. Ať už se jednalo o větší povědomí o přínosech digitalizace, změnu priorit zřizovatele, nebo o čistě praktické záležitosti v podobě zlepšení financování (granty a příspěvky), a s nimi i související možné lepší zázemí v podobě lidských zdrojů a technologií. Během posledního roku se také zvýšil počet institucí, které publikují své exponáty online, o 11 nováčků; mimo jiné o Alšovu jihočeskou galerii v Hluboké nad Vltavou, Jihočeské muzeum nebo Vlastivědné muzeum v Kladně.

Do celkového množství online publikovaných exponátů se však zatím tato pozitiva nijak markantně nepropsala, což může být způsobeno časovou náročnosti celého procesu digitalizace sbírek a jejich online publikace. Mezi zástupci institucí také přetrvávají obavy o zachování autenticity sbírek a nad případným nevhodným využitím reprodukcí při jejich publikování pod svobodnou licencí.

Zatímco loňská Zpráva zaznamenala posun procentuálního podílu online přístupných položek z 2,9% na 4,9%. Letošní meziroční posun je pouhých 0,4%, tedy přibližně 5,3% sbírkových předmětů v České republice lze nyní dohledat v otevřených online katalozích. Toto procento představuje 1 391 615 předmětů, zbývajících téměř 25 000 000 na své publikování stále čeká.

Největší přírůstek ze sbírkotvorných institucí zaznamenalo od loňského vydání zprávy Národní muzeum, které do svého online katalogu eSbírky zařadilo zhruba 100.000 nových položek. Jiné instituce naopak investovaly do prezentace sbírek ve vlastním online katalogu. Příkladem může být Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, která na svých nových webových stránkách zahrnujících také online katalog sbírek zpřístupnila téměř 100% ze svých 6555 sbírkových předmětů.

Otevřené sbírky opět oslovily zástupce všech sbírkotvorných institucí, z nichž 73 sdílelo své zkušenosti. 64% z nich zaznamenalo zlepšení podmínek pro digitalizaci sbírek, naopak žádný posun během posledních dvou let nezaznamenalo 23 muzeí. Mezi nejčastěji zmiňované pozitivní změny patří posun v prioritách u vedení nebo zřizovatele (26% institucí), dále pak větší povědomí o přínosech digitalizace, lepší možnosti financování a kvalitnější zázemí v oblasti technologií a lidských zdrojů.

Blíže se letošní průzkum zaměřil i na problematiku volných děl a svobodných licencí. Nejméně 31% sbírek tvoří volná díla. Jedná se přibližně o osm milionů děl vytvořených před rokem 1900, u kterých lze s velkou mírou jistoty předpokládat, že již uplynulo 70 let od smrti autora či autorky. Takové exponáty mohou být dle autorského zákona libovolně reprodukovány a publikovány. U zbývajících 69% sbírkových předmětů patří autorská práva mezi nejvýznamnější překážky v online publikaci.

„Letošní rešerše Otevřených sbírek byla v mnohém pozitivní. Kulturní instituce zaznamenaly příznivou změnu přístupu vedení k zveřejňování sbírkových předmětů online a mnohým z nich se i zlepšily podmínky pro digitalizaci. Stále však narážíme na velké množství sbírkových organizací, které nevědí, co je svobodná licence nebo jak celý proces licencování děl zorganizovat. Spolek Wikimedia Česká republika se dlouhodobě zabývá mezinárodní podporou kulturních institucí ve sdílení sbírkových předmětů pod svobodnou licencí (Creative Commons), který by umožňoval další využití pro studium a výzkum. Doufáme, že příklady institucí, které se již o větší viditelnost svých sbírkových předmětů na internetu snaží, časem přesvědčí i ty další, že není, čeho se obávat, a že dohledatelnost daných předmětů online je pro ně v mnoha ohledech prospěšná,“ dodává Eva Vele, managerka programu GLAM / Wikimedia Česká republika.

Průzkum vznikl se záštitou Centra doktorských studií UMPRUM, rektora Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze a Wikimedia Česká republika. Za mediální podporu děkujeme Art+Antiques a Artalk.cz.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *