Artalk.cz

Porota Ceny Oskára Čepana 2022 vybrala z 57 umelcov a umelkýň päticu, ktorú čaká spoločná výstava

V utorok 26. apríla 2022 po prvý raz zasadala tohtoročná odborná porota Ceny Oskára Čepana a vybrala piatich umelcov/umelkyne: Lenku Adamcovú, Petra Kašpara, Moniku Pascoe Mikyškovú, Michala Mitra, Jána Skaličana. Vo svojom vyhlásení zdôraznila rozmanitosť autorských prístupov, ktoré prezentujú súčasné slovenské vizuálne umenie aj smerom k medzinárodnému publiku. Pätica začne už od mája pripravovať autorské projekty na spoločnú výstavu, ktorá bude od septembra inštalovaná v Kunsthalle Bratislava. Do aktuálneho ročníka sa prihlásilo 57 umelcov/umelkýň, čo je najvyšší počet v 27-ročnej histórii projektu. Cenu Oskára Čepana organizuje Nadácia – Centrum súčasného umenia.

Výber poroty bol náročný pre veľký počet prihlášok, ako aj vysokú úroveň tvorby prihlásených. V rámci selekcie sme uprednostnili umelecké prístupy, ktoré prezentujú jedinečný a zároveň kolektívny hlas, demonštrujú potenciál a budú môcť ťažiť z príležitosti účasti v projekte ako možnosti rastu v ďalšej umeleckej kariére, alebo prejavu uznania svojej doterajšej praxe. Vybraná skupina umelcov a umelkýň tlmočí svojím dielom diverzitu prístupov, reprezentujúcich diskurz súčasného slovenského vizuálneho umenia aj smerom k medzinárodnému publiku. Zároveň kolektívne reflektuje rôznorodosť umeleckých produkcií dneška,“ napísala v mene medzinárodnej odbornej poroty Ceny Oskára Čepana 2022 jej predsedníčka Amira Gad.

Porota mala k dispozícii portfóliá a prihlášky umelcov a umelkýň do Ceny Oskára Čepana 2022 takmer tri týždne pred svojím prvým online zasadnutím. Napriek vopred nadobudnutému prehľadu a  pripravenosti porotcov a porotkýň trvalo zasadnutie takmer deväť hodín. „Názorové preferencie porotkýň a porotcu sa však v mnohom stretávali, o čom svedčili už vopred vytvorené ,shortlisty‘, 

ktoré zefektívňujú celý výberový proces. Tešíme sa na spoluprácu s päticou autorov a autoriek, ktorí získajú štipendium na vznik nových autorských projektov, ktoré odprezentujú v rámci spoločnej výstavy na jeseň v Kunsthalle Bratislava. Porota sa, tentoraz osobne, stretne opäť koncom októbra v Bratislave, pričom bude viesť dialóg s vystavujúcimi a ich prezentáciami na výstave, výstupom čoho bude aj event pre verejnosť,“ povedala riaditeľka projektu Lucia Gavulová. 

Portfóliá prihlásených posudzovala medzinárodná porota zložená zo špičkových odborníčok a odborníka v oblasti súčasného vizuálneho umenia: Aaron Cezar (USA/UK; zakladateľ a riaditeľ Delfina Foundation v Londýne; v roku 2021 člen poroty Turner Prize; ex-kurátor Hayward Gallery Project Space v Londýne; kurátor programov pre verejnosť na 58. Bienále v Benátkach), Amira Gad (EG/FR; riaditeľka Light Art Space Berlín; v 2014-2019 kurátorka Serpentine Galleries v Londýne; s Hansom Ulrichom Obristom spolukurátorka skupinovej výstavy Hack Space  v K11 Art Foundation v Honk Kongu), Edith Jeřábková (CZ; hlavná kurátorka PLATO Ostrava; zakladateľka iniciatív Institut úzkosti a Are I are-events.org) a Lilia Kudelia (UA/USA; hosťujúca kurátorka v Residency Unlimited v New Yorku; ex-kurátorka Dallas Contemporary v Texase, Corcoran Gallery of Art vo Washingtone a Art Arsenal v Kyjeve; v roku 2017 ko-kurátorka Národného ukrajinského pavilónu na 57. Bienále v Benátkach).

Porota sa pristavila aj pri aktuálnej situácia, ktorá určuje širší kontext diania, v ktorom sa nachádza aj Cena Oskára Čepana. „V časoch rôznych turbulencií a vojny je esenciálnou hodnotou solidarita a súdržnosť, nutnosť vytvorenia silnejších základov pre lepšiu a sľubnejšiu budúcnosť. V tomto duchu sa tohtoročná Cena Oskára Čepana rozhodla po prvý raz v histórii svojho fungovania vyhlásiť skupinu umelcov bez vyhlásenia jedného víťaza/víťazky, ako gesto a symbol kolektívneho hlasu,“ píše sa vo vyjadrení člena a členiek poroty.

VYBRANÍ UMELCI A UMELKYNE, CENA OSKÁRA ČEPANA 2022 

LENKA ADAMCOVÁ 

Lenka Adamcová absolvovala v roku 2021 Ateliér intermédií na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. V rokoch 2019 až 2020 strávila dva semestre na Univerzite umení v Rýne v Štrasburgu, kde študovala zvuk. Minulý rok sa zúčastnila stáže v Synth Library v Prahe. V roku 2020 realizovala zvukovú performance La Chufferie v Galerie de la HEAR v Štrasburgu, či v rámci Sonic Protest Festival v Paríži. Vo svojej umeleckej praxi sa zaoberá primárne prácou so zvukom, ako aj kolaboráciami v rámci rôznych choreografických, performatívnych a participatívnych projektov s inými umelcami a umelkyňami. 

Porota o výbere Lenky Adamcovej: „Jadrom umeleckej praxe Lenky Adamcovej je výskum zvuku. Vytvára dynamicky vrstvené akustické krajiny s pomocou filmu, videa a sluchových stratégií na rozhraní od kompozície, dekonštrukcie a ohýbania či deformácie. Prezentuje sa aj cez frekventované kolaborácie s hudobníkmi, choreografmi a inými umelcami. Svojím dielom produkuje mnohoraké stavy dočasností, naliehavé a oslobodzujúce zároveň, ponúkajúce príležitosti k zváženiu alternatívnych realít.“

PETER KAŠPAR

Peter Kašpar vyštudoval masmediálnu komunikáciu na Univerzite Sv. Cyrila a Metoda v Trnave. V roku 2017 sa zúčastnil štipendijného pobytu SAIC na School of the Art Institute v Chicagu, v roku 2016 absolvoval rezidenčný pobyt The Fountainhead na Miami a v roku 2015 na School of Visual Arts Residency v New Yorku. V roku 2014 bol nominovaný na Pulse Art Prize. Medzi samostatné výstavné projekty posledného obdobia patria napríklad Liquid Being (2021) v A Promise of Kneropy alebo Sunroof (2017) v The Java Project v newyorskom Brooklyne. 

Porota o výbere Petra Kašpara: „Bolo by jednoduché povedať, že ústrednou témou práce Petra Kašpara je umelá inteligencia (AI); skutočnosťou je, že jej témou sme my, lebo aj my sme AI. Oddeľovanie ľudí od AI a technológií nastavuje binárnu optiku a tvorí tak základ budúcim konfliktom. Možno aj preto nás Kašpar neuvádza iba do imerzívneho sveta virtuálnej reality, ale neustále udržiava spojenie aj s naším fyzickým prostredím vecí a tiel, ktoré sa nám javí ako známe. Zároveň tým ale ukazuje, že to nemusí byť celkom tak a že AI odhaľuje aj neznáme skutočnosti. Túto súvislosť potom sleduje na kognitívnej a zmyslovej úrovni, cez prepájanie činností našich telesných receptorov, mozgových vlákien, optických káblov a algoritmov. Kašpar sa programovo zaujíma o oblasť AI, rasizmu a etiky. Zbiera, pozoruje a porovnáva vzorce živých i neživých vesmírnych a zemských entít, ktoré sú dôkazom vzájomnej prepojenosti a príbuznosti všetkých častíc.“ 

MONIKA PASCOE MIKYŠKOVÁ

Monika Pascoe Mikyšková absolvovala magisterské štúdium v Ateliéri maľby +– XXL, kde v roku 2014 ukončila doktorandské štúdium. V roku 2004 sa zúčastnila študijného pobytu v ateliéri Roxy Walsch na University New Castle Upon Tyne vo Veľkej Británii. V roku 2020 získala štipendium Nadácie NOVUM, v roku 2015 ocenenie v kategórii Selector Selection Prize v rámci Essl Art Award CEE a v roku 2007 3. miesto v súťaži VÚB Maľba. V rámci samostatných výstav prezentovala svoju tvorbu napríklad v Arosita Gallery v bulharskej Sofii (Natural Environment, 2021), alebo na skupinovej výstave Calm/Still Life (2021) v Tsekh Gallery v Kijeve.

Porota o výbere Moniky Pascoe Mikyškove: „Maliarska prax Moniky Pascoe Mikyškovej osciluje medzi premýšľaním nad maľbou skulpturálnym spôsobom a maľbou ako archeologickým médiom. Stelesňujúc rolu vizuálnej botaničky sa Mikyšková inšpiruje Nehemiahom Grewom, anglickým botanikom, ktorý ako prvý odhalil vnútornú štruktúru a funkciu rastlín. Jej maľby nám pripomínajú krásu prírodného sveta a dôležitosť aktu podpory nášho životného prostredia. Jej technika je podrobná aj subtílna, odzrkadľujúc komplexnosť a krehkosť rastlín. Pozornosť poroty upútali voľne stojace štruktúrované inštalácie, schopné prehodnotiť pojem maľby ako sochy, ako aj pretvárať fiktívne záhrady v kontexte múzea. Mikyškovej maľby sú zároveň apelom a výzvou k citlivému prístupu k životnému prostrediu: ,Moja práca nie je politická v zmysle aktivizmu, ale keďže príroda je jednou z mojich hlavných inšpirácií, záleží mi na jej ochrane a podporujem všetky environmentálne aktivity, ktoré sa snažia zmeniť súčasnú klimatickú situáciu. Rovnako si myslím, že moje práce vychádzajú zo ženskej skúsenosti v súčasnom svete.‘

MICHAL MITRO

Michal Mitro ukončil odbor intermédiá na Vysokom učení technickom na Fakulte výtvarných umení v Brne. V rokoch 2018 a 2019 sa zúčastnil stáže na Royal College of Arts so špecifikáciou artScience v holandskom Hágu, v 2013 a 2014 študoval na University of Tasmania sochu a zvuk a v 2012 na American University of Beirut psychológiu a výtvarné umenie. Okrem toho má za sebou aj vzdelanie v oblasti sociológie (Bosphorus University Istanbul, Masarykova Univerzita Brno). Vystavoval na rade výstav doma i v zahraničí. Popri umeleckej praxi sa venuje aj kurátorskej činnosti v interdisciplinárnom spolku sessi.space (Safe Space for Exploring S- Ideas) a je členom výskumného telesa STELLA (Somatic Tech Live Lab), mapujúceho prieniky performatívneho umenia a technológií v regióne V4.

Porota o výbere Michala Mitra: „Autorská prax Michala Mitru prekladá mnohostranné ekologické, socio-politické a ekonomické procesy do pozoruhodných metafor. Jeho posledné projekty vizualizujú spojenia medzi farmaceutickým priemyslom a etno-religióznymi konvenciami, prekvitaním kryptomien a históriou ťažby uhlia; a usilujú o priame zapojenie skúseností so sezónnymi afektívnymi poruchami, digitálnym záhradníctvom a sociálnym aktivizmom. V tvorbe jeho hyperobjektov a participatívnych nastavení dokáže Mitro obsiahnuť signály, fotóny, sonické vibrácie, umelú inteligenciu, silikón a karbónové chipy ako materiály jeho umeleckého arzenálu, ktorý sa rozprestiera na osi od 3D tlačí a zvukového inžinierstva po špekulatívnu archeológiu a docufiction. Technológia, fauna a flóra zohrávajú v jeho diele signifikantnú úlohu, komplikujúcu činnosť človeka.“

JÁN SKALIČAN

Ján Skaličan je od roku 2019 doktorandom na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, kde v roku 2018 absolvoval odbor Fotografia a nové médiá. V roku 2017 sa zúčastnil výmenného pobytu na Univerzite umení v Belehrade. V roku 2014 získal 1. miesto v súťaži Slovak Press Foto. Je súčasťou umeleckého kolektívu dsk., v rokoch 2014 až 2017 bol ako spoluzakladateľ kurátorsky a organizačne aktívny v artist-run space Žumpa a v roku 2016 organizoval projekt Mor ho! v bratislavskej Galérii Medium. V roku 2021 mal samostatnú výstavu Stream v Považskom Múzeu v Žiline a v SODA Gallery v Bratislave, skupinovo vystavoval v minulom roku napríklad na prehliadke Two Shapes of Leaf on Tree vo Východoslovenskej galérii v Košiciach.

Porota o výbere Jána Skaličana: „Cez fotografické prístupy skúma Ján Skaličan nie len potenciál média, ale aj jeho obmedzení, ktoré ho v rámci výsledkov jeho pozorovaní často vedú na pole inštalácií, integrujúcich zvuk, objekty a texty. Zamýšľa sa nad naším vzťahom k životnému prostrediu ako v bezprostrednom, tak v širšom zmysle, odhaľujúc jeho históriu a čoraz viac špekulujúc nad tvarovaním jeho budúcnosti v stave klimatickej núdze. Skaličanovo dielo nás vedie cez hranice reality, popri tom, ako sa rôznymi spôsobmi pokúšame čeliť mnohým krízam, ktorých sme aktuálne súčasťou.“ 


Cena Oskára Čepana
je určená vizuálnym umelcom/umelkyniam do veku 40 rokov. Účasť v projekte nie je obmedzená konkrétnym výtvarným médiom.

www.oskarcepan.sk

www.facebook.com/CenaOskaraCepana/

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *