Artalk.cz

29. 4. 2022 / Piatkové stretnutia v galérii – П’ятничні зустрічі в галереї

Piatkové stretnutia v galérii – П’ятничні зустрічі в галереї / Slovenská národná galéria, Bratislava / 29. 4. 2022 o 16:30 hod.

Piatkové stretnutia v galérii

Pozývame ľudí utekajúcich pred vojnou na Ukrajine a všetkých, ktorí im pomáhajú alebo chcú pomôcť a hľadajú príležitosti pre podnetné trávenie voľného času a sociálne kontakty. Ponúkame bezpečný priestor galérie pre stretnutia s tými, ktorí sú v podobnej situácii, aby zdieľali svoje skúsenosti a boli si navzájom oporou. Kontakt s umením je vhodnou príležitosťou pre kultúrnu výmenu. Stretnutia sú určené jednotlivcom, rodinám s deťmi aj menším skupinám. Prísť môžete kedykoľvek každý piatok v čase medzi 16.30 – 18.00, pripravené bude:

– Mediácia v ukrajinskom jazyku

– Priestor pre príjemné posedenie s nápojom

– Možnosť kreatívnej činnosti pri rôznych výtvarných technikách

– Poskytnutie informácií o ďalších kultúrnych inštitúciách a aktivitách v okolí

– Možnosť spoznať bližšie slovenské umelecké diela

– Prístup na WiFi

Viac informáciíbarbora.tribulova@sng.sk

П’ятничні зустрічі в галереї

Запрошуємо тих, хто втікає від війни в Україні та всіх, хто допомагає чи хоче їм допомогти та шукає можливості для стимулювання дозвілля та соціальних контактів. Ми пропонуємо безпечний простір галереї для зустрічей з тими, хто потрапив у подібну ситуацію, щоб поділитися своїм досвідом та підтримати один одного. Контакт з мистецтвом – це хороша можливість для культурного обміну. Зустрічі призначені для окремих осіб, сімей з дітьми та малих груп. Ви можете прийти в будь-який час щоп’ятниці з 16.30 до 18.00, що для вас буде готово:

– Медіація українською мовою

– Місце для приємного сидіння з напоєм

– Можливість творчої діяльності з різними художніми техніками

– Надання інформації про інші заклади культури та заходи в районі

– Можливість докладніше ознайомитися зі словацькими витворами мистецтва.

– Wi-Fi

більше інформаціїbarbora.tribulova@sng.sk

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *