Artalk.cz

TS: Kristián Németh v Station Contemporary Art Gallery

Kristián Németh: Not My Fault / kurátor: Michal Stolárik / Station Contemporary Art Gallery, Bratislava / 7. 4. — 30. 4. 2022

Kristián Németh: Not My Fault

Kurátor: Michal Stolárik

7. 4. — 30. 4. 2022

Tvorba multimediálneho umelca Kristiána Németha (1983, Dunajská streda) v sebe charakteristicky spája univerzálne témy s intímnymi obsahmi. Veľkú časť autorovho programu tvorí inštitucionálna kritika katolíckej cirkvi, ktorú komunikuje výtvarným jazykom využívajúcim prvky bežnej reality či nájdených materiálov. Témy súvisiace s cirkvou ho podnecujú k umeleckej produkcii, ktorá osciluje niekde medzi všeobecne známymi poznatkami, osobnými skúsenosťami i fascináciou, striedajúc abstraktné a symbolizujúce formy s konkrétnymi. Németh vytvára kompozične a dynamicky vyvážené výstavné environmenty, ktoré pozostávajú z objektov, inštalácií, performancií, videí či inscenovaných fotografií.

Samostatná výstava Not my fault nadväzuje na autorov minuloročný brnenský debut vo Fait Gallery PREVIEW, pre ktorú vytvoril projekt Warm Greetings. Prvky zo samostatnej výstavy aktualizoval, formálne rekonfiguroval a doplnil o nové poznatky. Aktuálna výstava pokračuje v autorovej univerzálnejšej a symbolickej výtvarnej línii, ktorú charakterizuje uvoľnený prístup k forme a experimentovanie s materiálmi, pričom reaguje na všeobecné témy vychádzajúce z jeho pozorovania a zo stavu spoločnosti. Výstavu Not my fault v Station Gallery charakterizuje signifikantný minimalistický prístup, vzdušná inštalácia, jemná farebnosť či materiálna rozmanitosť s príznačnou konceptualizáciou použitých objektov a materiálov. Je to jednoznačný posun od osobne motivovanej kritiky cirkvi, smerom k myšlienkam, s ktorými sa dokáže stotožniť každý jednotlivec.

Ústrednými motívmi, prostredníctvom ktorých rozvíja minimalisticky riešený výstavný environment, sú vplyvom sily a tepla ohýbané voskové objekty, ktoré sú zhmotnením časovo ohraničených záznamov priameho umeleckého vstupu a jeho fyzického gesta. Autorskou technikou deformované sviečky, ktoré Németh pôvodne vyňal z kontextu prvého svätého prijímania, reprezentovali v minulých projektoch zraniteľnosť a nevedomé prispôsobovanie sa jedincov kánonom cirkevnej moci. Objekty postupne prešli od počiatočných drobných ohnutí a jemných deformácií k nakumulovaným a organicky pôsobiacim homogénnym hmotám, ktoré z blízkeho pohľadu odkrývajú svoj jedinečný heterogénny charakter. Spleťou zničených sviečok aktuálne komunikuje vplyvy bližšie nešpecifikovanej nadradenej moci, straty zodpovednosti, neovplyvniteľných externých podnetov, spoločenských noriem, tlakov a očakávaní pôsobiacich na jednotlivca či kolektív v súčasnom svete. Je to jednoduchá poetika autorského gesta, ktoré sa pohybuje niekde medzi kreativitou a deštrukciou.

Podobne, ako tomu bolo aj v Némethových minulých projektoch, tak aj v súčasnosti môžeme sledovať scénografický prístup rozvíjaný prostredníctvom závesných či na zemi nainštalovaných modifikovaných vinylových textílií, ktoré reagujú na vizuálne neviditeľné, no v projekte prítomné motívy tepla a ohňa. S ich pôsobením sú prirodzene späté deformácie, zmeny foriem a skupenstiev, ktoré sú zastúpené prostredníctvom štylizovaných roztečených voskov a stigmaticky ladeného závesu. Ten skôr, akoby odohrávajúci sa dej v interiéri zahaľoval, tak podnecuje k voyeurizmu. Výstavný projekt dopĺňa na stenách zavesenými asamblážami, ktoré sú pomyselnými denníkovými záznamami Némethovho materiálneho a vizuálneho experimentovania.

Kristián Németh (1983, Dunajská streda) žije a pracuje v Bruseli a v Bratislave. Študoval na Katedre intermédií v Ateliéri IN Ilony Németh, kde dokončil doktorandské štúdium v Ateliéri vvv pod vedením Martina Piačeka na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. V roku 2015 bol víťazom hlavnej ceny ESSL Art Award, o rok neskôr sa stal finalistom talianskej ceny Art Laguna a v roku 2020 bol jedným z finalistov Ceny Oskára Čepana. Samostatne vystavoval v inštitúciách ako Fait Gallery, Brno (2021), At Home Gallery, Šamorín (2021, 2019, 2017, 2015), Schemnitz Gallery, Banská Štiavnica (2019), Nitrianska galéria (2017), Šopa Gallery, Košice (2017), HotDock Gallery, Bratislava (2016) či SODA Gallery, Bratislava (2010) a bol súčasťou skupinových výstav v galériách Kunsthalle Bratislava, Mauve, Viedeň, SODA Gallery, Bratislava, Galéria Jána Koniarka, NTK Praha, Essl Museum, Klosternueburg, Museum of Moscow, SNG, Bratislava či Contemporary Art Center of Thessaloniki.

Michal Stolárik

Výstava sa realizuje s podporou Bratislavského samosprávneho kraja.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *