Artalk.cz

20. 4. 2022 / Ako pristupujú k dielam vo verejnom priestore mestá Bratislava a Trnava?

Ako pristupujú k dielam vo verejnom priestore mestá Bratislava a Trnava? / Moderuje: Lívia Gažová / Galéria mesta Bratislavy, Bratislava / 20. 4. 2022 o 18:00 hod

Ako pristupujú k dielam vo verejnom priestore mestá Bratislava a Trnava?
Organizátor: Galéria mesta Bratislavy

Diskutujúci: Zuzana Ivašková (vedúca Oddelenia kultúry, Magistrát hl. mesta SR Bratislavy), Sabina Jankovičová (teoretička umenia),  Adrián Kobetič (mestský kurátor Trnavy), Ivo Štassel (riaditeľ Mestského ústavu ochrany pamiatok),  Katarína Trnovská (riaditeľka Galérie mesta Bratislavy)

Moderuje: Lívia Gažová / architektka a urbanistka
Miesto: Galéria mesta Bratislavy, Mirbachov palác, Františkánske nám. 11
Termín: 20. apríl o 18:00
Vstup zadarmo, bez registrácie

Umenie mesta – Živé formáty pre verejnosť a online katalóg diel vo verejnom priestore

Umenie mesta je najnovší projekt Galérie mesta Bratislavy, ktorým otvára odbornú diskusiu a prináša vzdelávacie programy zamerané na umenie vo verejnom priestore. GMB pripravuje voľne prístupný online katalóg, ktorý sprostredkuje komplexné informácie o umeleckých realizáciách v uliciach Bratislavy – sochách, fontánach, mozajkách, nástenných maľbách, umeleckých dielach či výtvarných artefaktoch. “Okrem toho pripravujeme dramaturgiu živých podujatí pre najrôznejšie skupiny návštevníkov, obyvateľov, medzi inými i nadšencov umenia, urbanizmu a architektúry, ktoré budú približovať konkrétne aktivity mesta Bratislava podporujúce ochranu, starostlivosť a vznik diel vo verejnom priestore”, dopĺňa riaditeľka galérie, Katarína Trnovská.
Na území Bratislavy je podľa súčasných zisťovaní umiestnených vo verejnom priestore viac ako 570 diel vrátane fontán. Veľkým problémom je však stav diel, z ktorých mnohé sú už dlhé roky bez vlastníka a správcu a bez patričnej starostlivosti klesá ich hodnota a funkčnosť v danom priestore. Zároveň sme svedkami osádzania nových diel do verejného priestoru, pričom azda nie je prípad, ktorý by nevzbudil pozornosť sprevádzanú emóciami, či otázky súvisiace s kvalitou a vhodnosťou inštalovaných diel. Výpovedná a umelecká hodnota viacerých je tiež často diskutabilná. Akú rolu v tejto problematike zohráva hlavné mesto? Má, alebo nemá názor na predmetné realizácie? Kde vidí svoju úlohu a aké má možnosti ovplyvňovať umeleckú kvalitu a výber lokalít vo verejnom priestore Bratislavy?

Ďalšie témy v rámci diskusného formátu Umenie mesta:
Verejné súťaže (výtvarné a architektonické) / máj 2022
Verejný priestor a participácia / október 2022
Pamätníky a pomníky (ideologické, politické) / november 2022

Partneri projektu: Magistrát hl. mesta SR Bratislavy, Fond na podporu umenia, Mestský ústav ochrany pamiatok, Metropolitný inštitút Bratislavy
Mediálni partneri: Artalk, Citylight, FlashArt, Rádio Devín

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *