Artalk.cz

TZ: Marie Fischerová-Kvěchová v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně

HLAVU VZHŮRU! FURT SE DE! : Fischerovi a Marie Fischerová-Kvěchová / kurátorka: Blanka Petráková / Muzeum jihovýchodní Moravy / Zlín / 245. 3. 2022 – 28. 8. 2022

Celkový příběh Fischerových začínáme sledovat od momentu vybudování moderní cihelny v Letkách, dnešních Libčicích nad Vltavou, v roce 1894. Na výrobu cihlářského zboží navázala rodinná firma výstavbou zděných továrních komínů. Firma Fischerových byla nejstarším a nejvýznamnějším komínářským podnikem v Čechách a Fischerovi byli naprostou špičkou v oboru továrních komínů a komínů s vodojemem. Od konce 19. století do poloviny 20. století vystavěli nejméně 1600 až 2000 továrních komínů, jak na našem území, tak v zahraničí.

Po více než půlstoletí usilovné práce přišel únor 1948 a znárodnění podniků Fischerových. Vedle firem propadly státu i pozemky a obytné stavby a Fischerovi byli nuceni vystěhovat se ze svých domovů. Členové rozvětvené rodiny si museli najít jiné uplatnění a nové místo k životu, v duchu Masarykova hesla „HLAVU VZHŮRU! FURT SE DE!“

Zakladatelem rodinné podnikatelské tradice byl Karel Fischer a podíl v rodinné firmě mělo všech jeho jedenáct dětí. V otcových stopách pokračovala většina synů kromě Jana, který se stal lékařem a porodníkem. Oženil se s malířkou a ilustrátorkou Marií Kvěchovou a s rodinou se usadil v Černošicích.

Marie Fischerová-Kvěchová zasvětila svoji tvorbu třem hlavním tématům, k nimž se neustále vracela: přírodě, lidové kultuře a dětem. Co se týká spolupráce s průmyslem, v meziválečném období se přihlásila ke svérázovému hnutí a věnovala se zejména návrhům dětské módy a designu potisku látek, zpracovala velké množství tištěných reklamních materiálů. Spolupracovala však i s porcelánkami, pro které navrhovala porcelánové figurky a dekor na porcelán, i s gumárenským průmyslem při návrzích hraček.

Ve válečném a meziválečném období, kdy kulminovala potřeba hledání národní identity, obracela Marie Fischerová-Kvěchová svůj zájem k ilustracím lidových písní, říkadel a pohádek, ale i ikonických textů české krásné literatury pro děti i dospělé. Srozumitelnost, barvitost, humor a zejména nesmírné porozumění a citlivost vedly k velké popularitě jejích ilustrací, která kulminovala na konci třicátých let a během druhé světové války.

Po komunistickém puči v únoru 1948 bylo Marii Fischerové-Kvěchové zakázáno veřejně prezentovat své dílo. Jako umělkyně spjatá s masarykovskou demokracií byla označena za vládní malířku první republiky. Její knihy musely zmizet i z veřejných knihoven a antikvariátů. Přestože bylo jejich vydávání na dlouhá desetiletí přerušeno, její bohatá ilustrátorská činnost měla velký ohlas a vliv na utváření estetického cítění dětí několika generací.

V roce 2005 nabídli potomci malířky část její pozůstalosti, zejména sbírku historické a etnické obuvi, historických kostýmů a rozsáhlou sbírku hraček Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně. To se stalo jedním z důvodů pro volbu prostoru zlínského muzea k prezentaci příběhu Fischerových. Výstava HLAVU VZHŮRU! FURT SE DE! vznikla ve spolupráci s Vysokou školou uměleckoprůmyslovou v Praze v rámci projektu Průmysl a umění: Opomíjené regionální osobnosti podnikatelů coby hybatelů hospodářského pokroku Československa, jejich význam a spolupráce s umělci, architekty a designéry. Výzkum je podporován Ministerstvem kultury České republiky v rámci programu na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity. Vedle tématu Fischerových a Marie Fischerové-Kvěchové zahrnuje projekt další tři příběhy osobnosti prvorepublikového průmyslu a umění a s nimi propojené výstavy: Bratři Binkové a Josef Gočár v Pardubicích, Josef Sochor a František Kysela v Kutné Hoře, Karel Koch a Dušan Jurkovič v Bratislavě.

24. března 2022, v den zahájení výstavy ve Zlíně, si připomínáme 130. výročí narození Marie Fischerové-Kvěchové. Výstava je oslavou talentu, píle a nezlomného ducha.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *