Artalk.cz

TS: Abysses v A Promise of Kneropy

Boris Ondreička, Ján Ballx, Jozef Mrva ml., APART: Abysses / A Promise of Kneropy, Bratislava / 11. 3. – 11. 4. 2022

Abysses

Boris Ondreička, Ján Ballx, Jozef Mrva ml., APART

14. 1. – 28. 2. 2022

A Promise of Kneropy, Pečnianska 7, Bratislava

„He who fights with monsters might take care lest he thereby become a monster. And if you gaze for long into an abyss, the abyss gazes also into you.“ – Nietzsche (Beyond Good and Evil: Prelude to a Philosophy of the Future (1886), Chapter IV. Apophthegms and Interludes, §146).

Priepaste skúmajú fenomén bezodnosti, nekonečnej hĺbky, fatálneho rozdelenia, vzdialenosti, traumy, nezhody, diverzity a možností preklenutia, ako aj tajomstva nedoziernosti a strachu z pádu i zvedavosti ako progresívneho impulzu k poznaniu a kreativite. Priepaste sa zjavujú ako v materiálnom svete, tak v komunikácii (priepastnosti). Priepaste sa týkajú otázok osobných (sociálnych i psychologických), civilizačných / kultúrnych (mýtu, používania jednej metafory v rôznych disciplínach a jej premien…) i ekologických.

Priepaste predstavujú v priestoroch umeleckého priestoru A Promise of Kneropy živé aktivity a vizuálno-textovú inštaláciu hostiteľského kolektívu APART v spolupráci s Jozefom Mrvom, maliarsku inštaláciu a texty psychiatra a výtvarníka Jána Ballxa v strede a projekcie s hovoreným slovom a zvukmi kurátora a výtvarníka Borisa Ondreičku v okolí. Zaujímavosťou je, že jeho Priepasť mala v podobe diagramu a prednášky premiéru v roku 2015 na bienále v Kyjeve.

Priepaste sú osciláciou medzi individuálnymi (plurál) a kolektívnym (singulár) projektom, čomu bude zodpovedať aj architektonické delenie-zdieľanie časo-priestoru Promise of Kneropy. Priepaste tak skúmajú aj aspekty prináležitosti a spolupatričnosti.

Program galérie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *