Artalk.cz

Pomoc pre umelcov a umelkyne na úteku

Vojna na Ukrajine výrazne zasiahla aj umenie a kultúru, preto ani Fond na podporu umenia (FPU) nemôže zostať bokom pri pomoci najviac zasiahnutým z tohto sektora. Vyhlásime mimoriadnu výzvu pre umelcov/kyne a kultúrnych pracovníkov/čky, ktorí boli nútení opustiť svoje domovy na Ukrajine, alebo aj v iných krajinách, kde čelia prenasledovaniu pre svoje postoje k ruskej agresii. 

Uvedomujeme si, že nepôjde o ľahkú úlohu, kdeže tí a tie, ktorých chceme podporiť, nemajú dostatočný prístup k informáciám, nevedia sa orientovať v administratívnych procesoch, nehovoriac o tom, že prichádzajú na Slovensko traumatizovaní po úteku pred smrťou. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli, že pomoc budeme organizovať v dvoch krokoch: 

  • Požiadame organizácie, ktoré na Slovensku celoročne pôsobia v oblasti umenia a kultúry (môže ísť o akékoľvek zriaďované organizácie, ale aj subjekty z tzv. nezriaďovanej kultúry), aby sa zaregistrovali do 1. 4. 2022 na tomto linku: https://podpora.fpu.sk/ua/form, kde uvedú svoje kontaktné údaje, oblasť pôsobnosti, počet osôb, ktorými sú ochotní spolupracovať alebo už kooperujú. Zozbierané údaje poskytnú FPU predstavu o disponibilnej kapacite organizácií a momentálnom dopyte po spolupráci s nimi, no predovšetkým budú zdrojom informácií (prístupný bude v troch jazykoch – slovenčina, ukrajinčina, angličtina) pre budúcich štipendistov/ky. Zoznam bude verejne prístupný na webstránke FPU, pričom umelci/kyne na úteku si budú môcť vybrať z týchto organizácií a kontaktovať ich za účelom spolupráce pri predkladaní žiadosti a realizácii svojho projektu, na ktorý si požiadajú o podporu v FPU.
  • FPU vyhlási výzvu pre umelcov/kyne a kultúrnych pracovníkov/čky na úteku, v rámci ktorej si budú môcť podať žiadosť v slovenčine a angličtine. Výzvu bude FPU široko distribuovať prostredníctvom svojich informačných kanálov, no tiež za pomoci medzinárodných organizácií. Podmienkou podania žiadosti bude akceptačný list od organizácie, s ktorou budú žiadatelia/ky na úteku spolupracovať. Samotné organizácie si nebudú môcť podať žiadosť, keďže pôjde o podporu formou štipendia na 6 mesiacov, ktorého výška bude stanovená tak, ako pri štandardných štipendiách FPU. Ďalšie parametre výzvy budú zverejnené na začiatku apríla. 

Pomôcť umelcom a umelkyniam na úteku môžete zapojením sa do tejto iniciatívy, alebo aj tým, že budete  informácie o nej ďalej šíriť a zdieľať. Ďakujeme!

V prípade akýkoľvek otázok kontaktujte FPU mailom: ua@fpu.sk alebo telefonicky: 02/593 24 255

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *