Artalk.cz

TZ: Gravidity group v Oblastní galerii Vysočiny v Jihlavě

Gravidity group: Inverze 7. 4. 2022, 17:30

Intervence  do výstavního prostoru Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě v podání umělkyň Lucie Jestřabíkové a Zuzany Štefkové zhmotňuje otázku, co se stane, když se virtuální realita prohodí se skutečností. Pokud je ponoření se do virtuálního světa realističtější než realita sama, nabízí se otázka, jak otočit situaci na miskách vah k vyrovnání, a nebo k obrácení obou světů?

Gravidity group: Lucie Jestřabíková a Zuzana Štefková
Technický support: Václav Vácha – Krysař
Sken: Ondřej Pavlačík

Kurátorka intervence: Lucie Nováčková

Intervence proběhne jako součást vernisáže výstavy Karímy Al-Mukhtarové a Martina Pondělíčka: Nevšední všednosti v Galerii Alternativa, Oblastní galerie Vysočiny v Jihlavě, Komenského 10.

Intervence Gravidity group: Inverze přinese do části vstupního prostoru galerie zmatení realitou namísto virtuálním prostorem, jakousi deformaci vsazenou do reálného prostoru. V pojetí členek skupiny Zuzany Štefkové a Lucie Jestřabíkové virtuální realita, obsažená v intervenci, přináší nečekanou stabilitu. Závrať, kterou běžně prožíváme při vstupu do virtuální reality, bude nahrazena nestabilitou v prostoru fyzickém a pocit ztráty pevné půdy pod nohama se stane podstatou uměleckého díla.  Pro Gravidity group je problematika obalů lidského těla (ať už fyzických, nebo psychických) dlouhodobě stěžejním předmětem uměleckého zkoumání. V intervenci s názvem Inverze hodlají prozkoumat nejen to, co se stane, pokud sebereme odvahu k dobrovolné ztrátě pevné půdy pod nohama. Zároveň, tato ztráta jistoty nutně odhalí nejistotu účastníků intervence a metaforicky je tak učiní- zcela v duchu uměleckého statusu skupiny- nahými ve světě, který se zdá nejistotu nepřipouštět, přestože sám je nejistot plný.

Gravidity group je umělecká skupina, založená v roce 2018 soustředící se na vztah mezi lidským tělem-jeho obalem, který nezřídka reprezentuje oděv – a prostorem. Za dva roky svého působení uskutečnila pět projektů v Čechách i v zahraničí v proměnlivém složení.  Gravidity group je parabolicky spojena s fenoménem aktu (jak ve smyslu konání, tak ve smyslu fascinace umění nahotou), a hledá nové možnosti, jak mu porozumět v kontextu konceptuálního umění s důrazem na reflexi prostoru. Inverze je první intervencí  skupiny, na níž se podílí pouze duo Zuzana Štefková a Lucie Jestřabíková.

Lucie Jestřabíková

-narozena 1990 v České republice, žije a tvoří střídavě v Mannheimu a ve Znojmě.

Otázky po reálnosti vnímaných uměleckých děl, spojené s častou nemožností jejich dostatečné percepce v galerijním prostoru prostřednictvím jiných smyslů než je pouhý zrak, přivedly Lucii Jestřabíkovou k zájmu a přemýšlení o možnostech simulace a k otázkám, zda se simulace může stát skutečnější než realita sama.

Studovala v ateliéru Sochařství na UMPRUM v Praze a v ateliéru Nových médií na Západočeské univerzitě. Během svého studia absolvovala stáže na Taiwanu na fakultě čínské malby a kaligrafie NTUA a na fakultě Multimediálního designu CTU. V roce 2017 absolvovala rezidenční pobyt v Egon Schiele Art Centru v Českém Krumlově. Vystavovala například v Zeitgenießische Gallery (DE), Filippo ioco Gallery (ES), Czuly Barbarzynca (PL), Crypth Gallery (GB), Ukradené Galerii, Galerii Nika, Zámecké Galerii ve Zruči nad Sázavou, Galerii Září.

Zuzana Štefková

-narozena 1992 Čeladná, pracuje a tvoří v Brně.

Pohybuje se v médích fotografie, video-performancí a instalací. Nedílnou součástí jejích uměleckých intervencí je práce se sociálními aspekty, rovinami, v nichž dílo vzniká. Otázky po možném napojení či vaznosti v konkrétním sociálním prostředí a jistá taktilnost se tak stává nedílnou součástí jejích intervencí.

Absolvovala v Ateliéru Performance pod vedením prof. Akad. Soch. Tomáše Rullera na brněnské FAVU, v průběhu studia však prošla také ateliérem Intermedií a digitální tvorby. Během svého studia absolvovala například studijní stáž na Eesab v Lorientu ve Francii. Vystavovala například: 2018: AKT – Frýdek-Místek 2017: Muzejní noc Brno – Lužanky – instalace větrníků 2016: výstava POST-FAVU-Brno; Festival Performance Multimediální instalace Theatrum Mundi-Praha 2015: Festival Performance Malamut – Ostrava; Festival Performance AKT – Dům umění v Brně 2014: Galerie Slévarna Vaňkovka – FUR

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *