Artalk.cz

TZ: Diskuze Úhly pohledu v Centru experimentálního divadla (platforma Terén) v Brně

Různorodé narativy nám na jednu stranu pomáhají v orientaci časem i prostorem, na druhou stranu však mohou vytvářet až toxické stereotypy, a naoko a narychlo zalepovat díry v neustále se proměňující živé skutečnosti plné rozporů.

Jaký je obraz Romů v českém veřejném prostoru? Jak stereotypy souvisí  s lidskou potřebou orientace a porozumění současnosti i minulosti? Jak mediální obrazy ovlivňují konkrétní lidské životy? Mohou různorodé narativy existovat vedle sebe?

Nejen tyto otázky bude zkoumat diskuse Úhly pohledu, která se uskuteční ve středu 16. 3.  v 18:00 v prostorách Sklepní scény Centra experimentálního divadla (platforma Terén) v Brně a současně bude streamována online na Youtube a FB kanálech Tuke.TV a stránce projektu Přes překážky. Hosty budou architektka a teoretička architektury Mária Topolčanská, historik zabývající se paměťovými studiemi Čeněk Pýcha a odborník na mediální studia Jakub Macek. Moderuje dvojice tvořená kurátorkou a kulturní aktivistkou Šárkou Zahálkovou a moderátorem Tuke.TV Nickem Budaiem. Vstup je zdarma.

Diskuse je součástí projektu PŘES PŘEKÁŽKY / BREAKING BARRIERS / TE ČHINEL O AGORA, který společně realizují spolky Tuke.TV a Offcity.

Diskuse Úhly pohledu na Sklepní scéně CED (nachází se v budově divadla Husa na provázku) se zaměří na to, jak příběhy a úhly pohledu v narativech veřejného prostoru ovlivňují vnímání Romů, ale i jak se v české společnosti utvářejí obrazy “těch druhých”, vedoucí k zjednodušování, bagatelizaci, přehlížení či sociálnímu vyloučení.

„Český veřejný prostor se vlivem gentrifikace a dalších jevů neustále proměňuje, jsme ale zároveň svědky toho, že je dlouhodobě plný viditelných i neviditelných bariér,“ přibližuje zakladatelka Tuke.TV Alica Sigmund Heráková. A pokračuje: „je pro nás mimořádně důležité klást otázky, které povedou k porozumění sociálním fenoménům, jež ovlivňují soužití v českých městech a dalších obcích. Stejně tak je ale důležité hledat cesty, které povedou k většímu vzájemnému porozumění, a to právě skrze veřejný prostor a jeho kultivaci.“

Pozváni jsou hosté diskusního večera, kteří pohlíží na téma z různých úhlů pohledu, v kontextu svého oboru. Jak stereotypy vytváří veřejný prostor? Jak ho tvarují média? Jak obrazy minulosti ovlivňují utváření současnosti? Jak dochází ke konfliktu narativů a jak z něho ven? Maria Topolčanská je architektka, vysokoškolská pedagožka, od roku 2022 rektorka Akademie výtvarných umění v Praze. Zajímá ji zkoumání politického rozměru architektonické praxe a teorie bydlení v současných městech a formy pedagogiky. Dalším hostem bude historik a odborník na nová média Čeněk Pýcha, který se ve svém interdisciplinárním výzkumu věnuje oblasti paměťových studií a public history, konkrétně roli (obrazů) minulosti v současné společnosti. Působí také na Ústavu pro studium totalitních režimů, kde se zabývá didaktikou dějepisu. Trojici doplňuje Jakub Macek, sociolog médií a vysokoškolský pedagog, jenž se ve své práci věnuje výzkumu mediálních publik s důrazem na důvěru v média, politickou polarizaci a roli mediálních technologií v politické participaci.

Vstup na veřejnou diskuzi je zdarma. Živý stream bude probíhat na Youtube kanálu Tuke.TV, na FB projektu https://www.facebook.com/FilmemPresprekazky a paralelně také na FB Tuke.TV.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *