Artalk.cz

UMPRUM vyhlašuje výběrová řízení na pozice vedoucích a asistentek/asistentů ateliérů

UMPRUM v Praze vyhlašuje výběrová řízení na pozice vedoucích a asistentek/asistentů Ateliéru grafického designu a nových médií, Ateliéru módní tvorby, Ateliéru průmyslového designu, Ateliéru skla a Ateliéru textilní tvorby.

Výběrové řízení na Katedře grafiky

Rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze se sídlem v Praze 1, nám. Jana Palacha 80 vyhlašuje v souladu se zněním § 77 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů i platným vnitřním předpisem o výběrovém řízení akademických pracovníků výběrové řízení na pozici akademických pracovníků:

vedoucí a asistent/ka Ateliéru grafického designu a nových médií

Kvalifikační předpoklady:

 • VŠ vzdělání (minimálně magisterský stupeň) v uvedeném oboru;
 • oborová praxe;
 • znalost anglického jazyka;
 • pedagogická praxe vítána.

Písemné přihlášky s následujícími přílohami:

 • skeny dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně o dosažených vědeckých hodnostech;
 • strukturovaný životopis;
 • koncepce ateliérové výuky – předkládá pouze uchazeč na pozici vedoucího ateliéru;
 • motivační dopis;
 • portfolio (elektronicky);
 • ocenění osvědčující úspěchy na mezinárodní i domácí výtvarné scéně (sken);
 • v případě pedagogické praxe požadujeme doklad o předešlém pedagogickém působení a / nebo odborné praxi;
 • kontaktní údaje.

Přihlášky spolu s přílohami zašlete emailem nejpozději do 27.4.2022 na adresu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, nám. J. Palacha 80, 116 93  Praha 1. emailová adresa: andrea.kartous@vsup.cz

Přihlášky do výběrového řízení podávají oba uchazeči o uvedené pozice společně (asistenta/ku vedoucí oslovuje sám/a). Přednášky před odbornou komisí se účastní oba uchazeči.

Předpokládaný nástup:  1. 10. 2022 na plný úvazek (1).

Zasláním přihlášky do výběrového řízení uchazeč/uchazečka souhlasí s poskytnutím osobních údajů za účelem archivace po dobu 3 let.

Průběh výběrového řízení:

Kvalifikační předpoklady uchazečů/uchazeček posuzuje na základě zaslaných podkladů, veřejné přednášky, která je součástí řízení, odborná komise jmenovaná rektorem.

Konečné výsledky výběrového řízení budou oznámeny všem uchazečům nejpozději do 14 dnů po skončení VŘ.  Termín VŘ bude zveřejněn.


Výběrové řízení na Katedře užitého umění

Rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze se sídlem v Praze 1, nám. Jana Palacha 80 vyhlašuje v souladu se zněním § 77 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů i platným vnitřním předpisem o výběrovém řízení akademických pracovníků výběrové řízení na pozici akademických pracovníků:

vedoucí a asistent/ka Ateliéru módní tvorby

Kvalifikační předpoklady:

 • VŠ vzdělání (minimálně magisterský stupeň) v uvedeném oboru;
 • oborová praxe;
 • znalost anglického jazyka;
 • pedagogická praxe vítána.

Písemné přihlášky s následujícími přílohami:

 • skeny dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně o dosažených vědeckých hodnostech;
 • strukturovaný životopis;
 • koncepce ateliérové výuky – předkládá pouze uchazeč na pozici vedoucího ateliéru;
 • motivační dopis;
 • portfolio (elektronicky);
 • ocenění osvědčující úspěchy na mezinárodní i domácí výtvarné scéně (sken);
 • v případě pedagogické praxe požadujeme doklad o předešlém pedagogickém působení a / nebo odborné praxi;
 • kontaktní údaje.

Přihlášky spolu s přílohami zašlete emailem nejpozději do 27.4.2022 na adresu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, nám. J. Palacha 80, 116 93  Praha 1. emailová adresa: andrea.kartous@vsup.cz

Přihlášky do výběrového řízení podávají oba uchazeči o uvedené pozice společně (asistenta/ku vedoucí oslovuje sám/a). Přednášky před odbornou komisí se účastní oba uchazeči.

Předpokládaný nástup:  1. 10. 2022 na plný úvazek (1).

Zasláním přihlášky do výběrového řízení uchazeč/uchazečka souhlasí s poskytnutím osobních údajů za účelem archivace po dobu 3 let.

Průběh výběrového řízení:

Kvalifikační předpoklady uchazečů/uchazeček posuzuje na základě zaslaných podkladů, veřejné přednášky, která je součástí řízení, odborná komise jmenovaná rektorem.

Konečné výsledky výběrového řízení budou oznámeny všem uchazečům nejpozději do 14 dnů po skončení VŘ.  Termín VŘ bude zveřejněn.


Výběrové řízení na Katedře designu

Rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze se sídlem v Praze 1, nám. Jana Palacha 80 vyhlašuje v souladu se zněním § 77 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů i platným vnitřním předpisem o výběrovém řízení akademických pracovníků výběrové řízení na pozici akademických pracovníků:

vedoucí a asistent/ka Ateliéru průmyslového designu

Kvalifikační předpoklady:

 • VŠ vzdělání (minimálně magisterský stupeň) v uvedeném oboru;
 • oborová praxe;
 • znalost anglického jazyka;
 • pedagogická praxe vítána.

Písemné přihlášky s následujícími přílohami:

 • skeny dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně o dosažených vědeckých hodnostech;
 • strukturovaný životopis;
 • koncepce ateliérové výuky – předkládá pouze uchazeč na pozici vedoucího ateliéru;
 • motivační dopis;
 • portfolio (elektronicky);
 • ocenění osvědčující úspěchy na mezinárodní i domácí výtvarné scéně (sken);
 • v případě pedagogické praxe požadujeme doklad o předešlém pedagogickém působení a / nebo odborné praxi;
 • kontaktní údaje.

Přihlášky spolu s přílohami zašlete emailem nejpozději do 27.4.2022 na adresu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, nám. J. Palacha 80, 116 93  Praha 1. emailová adresa: andrea.kartous@vsup.cz

Přihlášky do výběrového řízení podávají oba uchazeči o uvedené pozice společně (asistenta/ku vedoucí oslovuje sám/a). Přednášky před odbornou komisí se účastní oba uchazeči.  

Předpokládaný nástup:  1. 10. 2022 na plný úvazek (1).

Zasláním přihlášky do výběrového řízení uchazeč/uchazečka souhlasí s poskytnutím osobních údajů za účelem archivace po dobu 3 let.

Průběh výběrového řízení:

Kvalifikační předpoklady uchazečů/uchazeček posuzuje na základě zaslaných podkladů, veřejné přednášky, která je součástí řízení, odborná komise jmenovaná rektorem.

Konečné výsledky výběrového řízení budou oznámeny všem uchazečům nejpozději do 14 dnů po skončení VŘ.  Termín VŘ bude zveřejněn.


Výběrové řízení na Katedře užitého umění

Rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze se sídlem v Praze 1, nám. Jana Palacha 80 vyhlašuje v souladu se zněním § 77 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů i platným vnitřním předpisem o výběrovém řízení akademických pracovníků výběrové řízení na pozici akademických pracovníků:

vedoucí a asistent/ka Ateliéru skla

Kvalifikační předpoklady:

 • VŠ vzdělání (minimálně magisterský stupeň) v uvedeném oboru;
 • oborová praxe;
 • znalost anglického jazyka;
 • pedagogická praxe vítána.

Písemné přihlášky s následujícími přílohami:

 • skeny dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně o dosažených vědeckých hodnostech;
 • strukturovaný životopis;
 • koncepce ateliérové výuky – předkládá pouze uchazeč na pozici vedoucího ateliéru;
 • motivační dopis;
 • portfolio (elektronicky);
 • ocenění osvědčující úspěchy na mezinárodní i domácí výtvarné scéně (sken);
 • v případě pedagogické praxe požadujeme doklad o předešlém pedagogickém působení a / nebo odborné praxi;
 • kontaktní údaje.

Přihlášky spolu s přílohami zašlete emailem nejpozději do 27.4.2022 na adresu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, nám. J. Palacha 80, 116 93  Praha 1. emailová adresa: andrea.kartous@vsup.cz

Přihlášky do výběrového řízení podávají oba uchazeči o uvedené pozice společně (asistenta/ku vedoucí oslovuje sám/a). Přednášky před odbornou komisí se účastní oba uchazeči.

Předpokládaný nástup:  1. 10. 2022 na plný úvazek (1).

Zasláním přihlášky do výběrového řízení uchazeč/uchazečka souhlasí s poskytnutím osobních údajů za účelem archivace po dobu 3 let.

Průběh výběrového řízení:

Kvalifikační předpoklady uchazečů/uchazeček posuzuje na základě zaslaných podkladů, veřejné přednášky, která je součástí řízení, odborná komise jmenovaná rektorem.

Konečné výsledky výběrového řízení budou oznámeny všem uchazečům nejpozději do 14 dnů po skončení VŘ.  Termín VŘ bude zveřejněn.


Výběrové řízení na Katedře užitého umění

Rektor Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze se sídlem v Praze 1, nám. Jana Palacha 80 vyhlašuje v souladu se zněním § 77 Zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů i platným vnitřním předpisem o výběrovém řízení akademických pracovníků výběrové řízení na pozici akademických pracovníků:

vedoucí a asistent/ka Ateliéru textilní tvorby

Kvalifikační předpoklady:

 • VŠ vzdělání (minimálně magisterský stupeň) v uvedeném oboru;
 • oborová praxe;
 • znalost anglického jazyka;
 • pedagogická praxe vítána.

Písemné přihlášky s následujícími přílohami:

 • skeny dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně o dosažených vědeckých hodnostech;
 • strukturovaný životopis;
 • koncepce ateliérové výuky – předkládá pouze uchazeč na pozici vedoucího ateliéru;
 • motivační dopis;
 • portfolio (elektronicky);
 • ocenění osvědčující úspěchy na mezinárodní i domácí výtvarné scéně (sken);
 • v případě pedagogické praxe požadujeme doklad o předešlém pedagogickém působení a / nebo odborné praxi;
 • kontaktní údaje.

Přihlášky spolu s přílohami zašlete emailem nejpozději do 27.4.2022 na adresu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, nám. J. Palacha 80, 116 93  Praha 1. emailová adresa: andrea.kartous@vsup.cz

Přihlášky do výběrového řízení podávají oba uchazeči o uvedené pozice společně (asistenta/ku vedoucí oslovuje sám/a). Přednášky před odbornou komisí se účastní oba uchazeči.  

Předpokládaný nástup:  1. 10. 2022 na plný úvazek (1).

Zasláním přihlášky do výběrového řízení uchazeč/uchazečka souhlasí s poskytnutím osobních údajů za účelem archivace po dobu 3 let.

Průběh výběrového řízení:

Kvalifikační předpoklady uchazečů/uchazeček posuzuje na základě zaslaných podkladů, veřejné přednášky, která je součástí řízení, odborná komise jmenovaná rektorem.

Konečné výsledky výběrového řízení budou oznámeny všem uchazečům nejpozději do 14 dnů po skončení VŘ.  Termín VŘ bude zveřejněn.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *