Artalk.cz

TS: Marián Čunderlík v Galérii Nedbalka

Marián Čunderlík: V zápase o nové videnie / Kurátorka: Miroslava Urbanová / Galéria Nedbalka, Bratislava / 26. 1. 2022 – 24. 4. 2022

Galéria Nedbalka otvára novú výstavu

Marián Čunderlík  – V zápase o nové videnie

Kurátorka: Miroslava Urbanová

Termín trvania: 26. 1. 2022 – 24. 4. 2022

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond pre podporu umenia

Samostatná výstava Mariána Čunderlíka (1926 – 1983) predstavuje výber autorových diel z rokov 1949 až 1969 zo zbierky Galérie Nedbalka. Do dejín slovenského umenia sa Čunderlík zapísal koncom štyridsiatych a v päťdesiatych rokoch svojou figuratívnou tvorbou, začiatkom šesťdesiatych rokov ako účastník Bratislavských konfrontácií a koncom šiestej dekády ako člen Klubu konkretistov. Od šesťdesiatych rokov vystavoval spoločne s výtvarníkmi a výtvarníčkami s podobným pohľadom na smerovanie vtedajšieho umenia, ktorý však bol v protiklade s predstavou socialistického štátneho aparátu o umení, jeho podobách a funkciách.

Prostredníctvom svojej ranej figuratívnej tvorby sa Čunderlík stal pomyselným spojivom medzi modernou tradíciou slovenskej maľby a ne-tradíciou abstraktných tendencií. Nehľadal esenciu slovenskosti, neupínal sa k folkloristickým motívom. Figúru rozpustil do farebných plôšok a sústredil sa na jej asociatívne formy, aby sa neskôr zameral na univerzálne (geometrické) formy a novú obrazovú koncepciu. Najskôr experimentoval predovšetkým s farbou, no nielen s jej koloristickými kvalitami, ale aj s jej hmotou, štruktúrou, ich emotívnymi a významovými kvalitami. Vitálnu farebnú paletu postupne vymenil za neutrálnejšie odtiene naviazané na prírodné procesy a rôzne zásahy do papiera, ktoré zviditeľňovali plynutie času. Pracoval v expresívnych i meditatívnych polohách a vytváral diela, ktoré prostredníctvom takzvanej štrukturálnej abstrakcie zhmotňovali archetypálne tvary a existenciálne pocity. Svoju pozornosť sústredil na experimenty prostredníctvom štrukturálnej grafiky, predovšetkým v technike monotypie, rôznych deštruktívnych zásahov do obrazovej plochy či koláže a asambláže. Použitím farieb, ich hmôt, štruktúr či vložených objektov poskytol svojim dielam nové kvality, a tým aj nové reálie, dimenzie. 

Zaujímala ho obrazová realita, ktorá v jeho tvorbe síce ostala autonómnou realitou s vlastnými vnútornými zákonitosťami, ale zároveň sa ňou snažil obsiahnuť premenné nového atómového veku. Postupne ich vizualizoval striebornými plochami diel a súčiastkami novej technologickej epochy a neskôr základnými farbami nastupujúcej éry digitalizácie – žltá, azúrová a purpurová. Výrazovými prostriedkami abstraktného umenia chcel obsiahnuť niečo, čo by bolo spoločné pre každého človeka moderného/atómového veku – subjektívnu emotívnu skúsenosť existenciálnych pocitov a neustále sa meniace koordináty ľudskej skúsenosti v čase a priestore. Akoby hľadal a snažil sa odhaliť všeobecne platné, univerzálne princípy v rámci odlišných registrov vizuálnej komunikácie, či už prostredníctvom spomínanej figúry, jej rozkladu, štrukturálnej grafiky, alebo konkretistických prác. 

Diela sa stali mantrami nevyčerpateľných možností a variácií, vystúpeniami z obmedzení režimov a každodennosti do nekonečnosti (seba). Jeho umelecké experimenty a kultúrno-organizačné snaženia v sedemdesiatych rokoch tvrdo zastavila normalizácia a o dekádu neskôr umelcova smrť. 

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond pre podporu umenia.

Cieľom Galérie Nedbalka je predstaviť širokej verejnosti diela slovenského výtvarného umenia od konca 19. do začiatku 21. storočia. Ťažisko zbierky tvorí maľba, ale je v nej zastúpená aj socha a grafika. Galéria diela prezentuje prostredníctvom stálej expozície, krátkodobých výstav, odborných publikácií a výstavných katalógov. Primárne sa venuje výstavnej činnosti z tvorby slovenských autorov. Galéria Nedbalka je súkromná galéria a nezisková organizácia, ktorá vznikla vďaka milovníkom umenia a filantropom P. Paškovi s manželkou Miloslavou a A. Bartoškovi v októbri 2012. Mladú zbierku Galérie Nedbalka tvorí v súčasnosti viac ako 1000 diel. Budova Galérie Nedbalka ukrýva pôsobivý interiér s vnútornou štruktúrou pripomínajúcou Guggenheimovo múzeum v New Yorku. Ide o pôvodne obytný meštiansky dom s prístavbou z roku 1995, za ktorú architekti V. Cvengrošová a V. Droppa získali prestížnu Cenu Dušana Jurkoviča. Poslednú rekonštrukciu viedla architektka J. Kusá. Súčasťou riešenia je aj dielo umelca Ašota Haasa, ktoré zmenilo protipožiarnu konštrukciu vo svetlíku na zaujímavý objekt.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *