Artalk.cz

Chcem sa pozrieť, ako žiješ

Nasledujúci text je kolážou denníkových záznamov z terénu, fragmentov z tímových porád a úryvkov z knihy Totálne zakázané od Niny Sadur. Čitateľke predkladáme obraz jednej situácie, ktorá nastala krátko po tom, čo nájomníci bytovky v správe nemenovaného mesta dostali oznámenia o nepredĺžení nájomných zmlúv. Ide o tzv. vylúčenú lokalitu, v ktorej ako výskumný tím pôsobíme od roku 2018. Udalostiam načrtnutým v texte predchádzali naše etické a ľudské dilemy v konfrontácii s nemožnosťou stráviť s nájomníkmi v krízových momentoch dostatočne dlhý čas na to, aby sme ich mohli podporiť a spolu vymýšľať stratégie ich rezistencie voči mestu. V tej chvíli sa k nášmu tímu pridáva D., ktorý sa tak stáva dizajnovým nástrojom, kvázi sociálnym pracovníkom, kvázi etnografom, mediátorom, kamarátom. Sám si pred nasťahovaním do robotníckej ubytovne v susedstve ohrozenej bytovky v meste odžije svoj vlastný príbeh, stretne sa s predsudkami a prekarizáciou v dočasnom zamestnaní.

Realistická utópia Veľký Krtíš (RUVK) je názov pre interdisciplinárny tím zaoberajúci sa širokospektrálnym skúmaním a možnosťami intervencií v konkrétnych lokalitách predovšetkým na poli politík bývania, inkluzívneho urbanizmu a designu aplikácií pre neziskový sektor. Pre tento účel rozvíja vlastnú metodiku, ktorá v sebe snúbi designové, sociálne-vedné a forenzné prístupy. Tím aktuálne pôsobí na pôde Fakulty výtvarných umení VUT v Brne.


Esej je zde ke stažení ve formátu PDF (viz ikony výše).