Artalk.cz

TZ: Doktorandské sympozium Gesta emancipace

Gesta emancipace / doktorandské sympozium ve spolupráci AVU, UMPRUM a GHMP / 8. – 11. 11. 2021

Jaké hodnoty svou tvorbou, uměleckým a kurátorským vstupem ve sdíleném veřejném prostoru legitimizujeme? Jaké kroky lze podniknout při současné dynamické proměně města? Jaký je po-pandemický veřejný prostor? Sympozium Gesta emancipace, které pořádá Akademie výtvarných umění v Praze, UMPRUM a Galerie hlavního města Prahy od 8. do 11. listopadu, za cíl formulovat aktuální paradigmata vztahu současného umění a veřejného prostoru. Zároveň představuje zájmové okruhy v dané oblasti, které zpracovávají doktorandi a doktorandky AVU a UMPRUM. Sympozia se účastní i respektovaní zahraniční hosté.

V současné době čelíme globálně, ale i ve svém bezprostředním okolí bezprecedentním environmentálním a sociálním výzvám. Nacionalisticky, genderově, i jinak xenofobní tendence prolínající do politiky, ekologická krize, i sociální nerovnosti poskytují nové kontexty, v nichž je možné uvažovat o roli veřejného umění ve společnosti. Město se vyvíjí dynamicky a radikálně, transformace se odehrává nejen v rovině architektonické, ale i sociální a ekologické.

Strategie umění ve veřejném prostoru zahrnují pestrou škálu uměleckých postupů. Umění může demonstrovat ekologičtější a etičtější způsoby vzájemného chování. Poskytovat příležitosti pro kolektivní účast a sebevyjádření, historickou reflexi a komunitní dialog. Přispívat k našim sociálním, prostorovým a politickým topologiím tím, že navrhuje nové sociální modely, vylepšuje fyzickou infrastrukturu a zabývá se jejím designem. Může ale také legitimizovat ekonomické či politické zájmy, které nepřinášejí prospěch širší veřejnosti. Proto je třeba zvažovat, jaké hodnoty svou tvorbou, uměleckým, kurátorským vstupem ve sdíleném veřejném prostoru umění legitimizuje. Jaké kroky je třeba a je možné podnikat při aktuální dynamické proměně města.

V tomto kontextu chce meziinstitucionální symposium Gesta emancipace zkoumat alternativní způsoby, jak skrze rozmanitost současné umělecké praxe postihnout složitost našeho sociálního, městského i přírodního prostředí, jak pojmenovávat ideje, které jsou pro toto prostředí podnětné, a jak tyto ideje sdílet v městském prostoru s širší veřejností.

Umělecké strategie umění ve veřejném prostoru jsou ve světovém kontextu předmětem zájmu a otevřených diskusí na mnoha mezioborových platformách, které jediné mohou postihnout problematiku témat veřejného prostoru v maximální komplexitě. Považujeme za nezbytné, aby byl iniciován a podpořen vznik platformy tohoto zaměření také v pražském kontextu. Úkolem této platformy má být otevřená debata nad potenciálem jak fyzických uměleckých intervencí, tak i možnosti „měkkých“ mezioborových metod zkoumání, plánování a intervencí do veřejného prostoru ve smyslu systémových či procesuálních řešení.

Organizátorky/ři symposia Gesta emancipace chtějí vytvořit bezpečné a přijímající prostředí, v němž by bylo každé účastnici/kovi umožněno otevřeně vyjádřit svůj názor, aby tak vzniklo podnětné prostředí pro formulování nových a podnětných idejí.

PROGRAM
Pondělí 8. 11. (v češtině)
9:00 registrace
9:15 zahájení: Dušan Zahoranský, Jitka Hlaváčková, Milena Bartlová
9:30—11:00, 11:30—13:00, 13:30—15:00 doktorandský diskusní panel: Šárka Zahálková (AVU), Matěj Hájek (AVU), Matouš Lipus (AVU), Tomáš Moravec (AVU), Tamara Moyzes (AVU), Epos257 (AVU), Tereza Vernerová Volná (UMPRUM), Martin Zet (UMPRUM), Filip Hauser (FAVU)
15:00—16:30 autorské právo a umění ve veřejném prostoru: Iva Javorská

Úterý 9. 11. (v angličtině)
9:00—9:45 prezentace Swetlana Heger
10:00—10:45 prezentace transparadiso: Barbara Holub/Paul Rajakovics
11:00—12:00 diskuze
13:30—16:30 debata se zahraničními hosty o jejich zkušenostech s působením ve veřejném prostoru v různých městech a zemích: komparace institucionálních kontextů i uměleckých strategií v různých sociálních kontextech, hosté: Barbara Holub, Paul Rajakovics, Nicole Six, Paul Petritsch, Swetlana Heger a Jonas Dahlberg. Moderuje Lynda Zein a Milena Bartlová.

Středa 10. 11. (v angličtině)
9:00—9:45 prezentace Nicole Six und Paul Petritsch
10:00—10:45 prezentace Jonas Dahlberg
11:00—12:00 diskuze
13:30—16:30 pracovní stůl/diskusní fórum zaměřené na otázky aktuálních výzev a rizik umělecké práce v pražském veřejném prostoru a na její sociální a urbanistické aspekty. Pracovně-diskusního fóra se vedle organizátorů zúčastní hosté z řad doktorandů, pedagogů a dalších odborníků zabývajících se uměleckými a kulturními strategiemi, urbanismem, sociologií a dalšími aspekty veřejného prostoru. Moderuje Jitka Hlaváčková a Dušan Zahoranský. Nutná registrace.

Čtvrtek 11. 11. (v angličtině)
9:00—12:00 individuální konzultace Ph.D. projektů, hosté: Nicole Six, Paul Petritsch, Jonas Dahlberg

Zahraniční hostky a hosté
Swetlana Heger, SUI, Zurich, University of the Arts ZHdK
Nicole Six und Paul Petritsch, AT, Wien,
Jonas Dahlberg, SWE
Barbara Holub/Paul Rajakovics (transparadiso), AT

Sympozium je přístupné veřejnosti, pro účast na jednání pracovního stolu (středa odpoledne) je nutná registrace předem na tel. Čísle 603570722 — nejpozději do 7. 11.  Sympozium bude probíhat v češtině (pondělí) a angličtině (úterý, středa) podle přítomnosti zahraničních hostů na jednotlivých panelech. Na odpoledních debatách bude přítomna tlumočnická podpora.

Ze sympozia bude pořízen záznam a bude i přenášeno online.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *