Artalk.cz

TS: Nikdy to tak nebude v Galérii Miloša Alexandra Bazovského

Nikdy to tak nebude: umenie a kultúra okolo roku 1989 / Kurátor: Pavol Múdry / Galéria Miloša Alexandra Bazovského / Trenčín / 7. 10. – 27. 11. 2021

Galéria Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne Vás pozýva na výstavu

Nikdy to tak nebude: umenie a kultúra okolo roku 1989

Otvorenie výstavy sa uskutoční 7.10.2021 vo forme opening day. Od 14:00 do 19:00 tak bude možné navštíviť výstavné priestory galérie a premiérovo uvidieť jedinečnú medziodborovú výstavu, ktorá predstaví širokú škálu umeleckých prejavov od výtvarného a vizuálneho umenia, cez architektúru a fotografiu, až po film, divadlo, hudbu a literatúru.

Rok 1989 a udalosti spojené s Nežnou revolúciou znamenali v novodobých dejinách Slovenska jeden z najdôležitejších historických medzníkov. Toto obdobie je známe aj ako doba, kedy bola ukončená dlhoročná vláda Komunistickej strany Československa a obnovená demokratická správa štátu. Rok 1989 teda vytvoril deliacu čiaru medzi dvoma skutočne rozličnými spoločenskými situáciami a priniesol so sebou veľa zmien. Krátko po týchto zmenách vzišla zo strany nového usporiadania štátu určitá dávka kritiky starého režimu. V súčasnosti sa ale pod kritickým pohľadom bádateľov začína nahliadať na túto periódu ako na omnoho komplikovanejší problém, ktorý v sebe ukrýva negatíva a pozitíva na oboch stranách. Výstavný projekt Nikdy to tak nebude sa preto snaží komplexným spôsobom zmapovať zložitosť spoločenských štruktúr v oblasti slovenského umenia a kultúry. Jeho zámerom je predostrieť širokú škálu rôznorodých umeleckých prejavov a poukázať na fakt, že utvárať jednotné závery o tomto období je veľmi náročné.

Kurátor výstavy: Pavol Múdry
Vzhľadom na pandemickú situáciu nebude možné počas otvorenia výstavy realizovať vernisáž v tradičnej podobe.

Výstava potrvá do 27.11.2021.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *