Artalk.cz

TS: Miznúce telo v Schaubmarovom mlyne

Jan Durina, Robert Gabris, Ján Gašparovič, Matej Gavula, Ludmila Hrachovinová, Katarína Hrušková, Paula Malinowska, Milan Mazúr, Adam Novota, Jozef Pilát, Renáta Pintérová, Dušan Prekop, Viktória Revická, Denisa Slavkovská, Tatiana Takáčová, Martin Toldy, Dana Tomečková, ne-kolektív Björnsonova a skupina Marína Abramovič Po Sebe Neupratuje / Miznúce telo / Kurátorka: Lucia Gavulová / Slovenská národná galéria – Schaubmarov mlyn / Pezinok / 9. 10. 2021 – 30. 6. 2022

Ako býva v Schaubmarovom mlyne v Pezinku zvykom, aj túto jeseň jeho priestory zaplní nová výstava s názvom Miznúce telo v koncepcii kurátorky Zbierok moderného a súčasného umenia SNG Lucie Gavulovej. „Výstava je zážitkovou esejou o ‚miznutí‛ fyzických tiel v našich životoch. Všíma si všeobecný trend dekorporalizácie ľudskej existencie, ktorý za uplynulé obdobie nadobudol nové rozmery,“ vysvetľuje Lucia Gavulová. „Na problematiku fyzického „vytrácania sa“ v rámci každodenného života môžeme nahliadať cez rozpúšťanie identít v online priestore, spiritualitu, geopolitické súvislosti, protipandemické opatrenia a rôzne ďalšie optiky, čo prináša širokú škálu interpretácií,“ dopĺňa Gavulová.

Vybraní autori, autorky a kolektívy predstavia výberom diel dynamickú koláž asociácií, ktoré viac či menej odkazujú na cyklicky miznúce a objavujúce sa telo v našom praktickom bytí. Cez pohyblivý obraz, performanciu, zvuk a médium inštalácie zároveň zapôsobia na ľudskú schopnosť preciťovania zážitku. Výstava potrvá do 30. júna 2022.

Vystavujúcimi umelcami, umelkyňami a kolektívmi sú Jan Durina, Robert Gabris, Ján Gašparovič, Matej Gavula, Ludmila Hrachovinová, Katarína Hrušková, Paula Malinowska, Milan Mazúr, Adam Novota, Jozef Pilát, Renáta Pintérová, Dušan Prekop, Viktória Revická, Denisa Slavkovská, Tatiana Takáčová, Martin Toldy, Dana Tomečková, ne-kolektív Björnsonova a skupina Marína Abramovič Po Sebe Neupratuje.

Sobotňajší program so začiatkom o 15:00 návštevníkom a návštevníčkam ponúkne okrem otvorenia nového výstavného projektu aj komentovanú prehliadku Schaubmarovho mlyna, ktorá priblíži jeho históriu, misie, dramaturgiu a víziu, prvú prehliadku výstavy Miznúce telo s výkladom jej kurátorky a performanciu vystavujúcej skupiny Marína Abramovič Po Sebe Neupratuje.

Program otvorenia výstavy 9. októbra 2021

15:00 | Otvorenie výstavy Miznúce telo

Trvanie výstavy: 9. 10. 2021 – 30. 6. 2022

Kurátorka: Lucia Gavulová

Architektúra výstavy: Maroš Greš

Grafický dizajn výstavy: Rudolf Vychovalý

Umelci / umelkyne / kolektívy: Björnsonova, Jan Durina, Robert Gabris, Ján Gašparovič, Matej Gavula, Ludmila Hrachovinová, Katarína Hrušková, Paula Malinowska, Marína Abramovič Po Sebe Neupratuje, Milan Mazúr, Adam Novota, Jozef Pilát, Renáta Pintérová, Dušan Prekop, Viktória Revická, Denisa Slavkovská, Tatiana Takáčová, Martin Toldy, Dana Tomečková

15:30 – 16:00 | Komentovaná prehliadka: Príďte spoznať mlyn ako inštitúciu

Kedy sa stal mlyn súčasťou Slovenskej národnej galérie? Akou cestou prešiel a kam chce ísť? Pozývame na prehliadku mlyna cez kontext budovania inštitúcie od 60. rokov 20. storočia po súčasnosť. Predstavíme vám misiu mlyna, jeho piliere, dramaturgiu a víziu.

16:30 – 17:00 | Výklad Lucie Gavulovej k výstave Miznúce telo

Prvá prehliadka výstavy Miznúce telo, v ktorej vám kurátorka Lucia Gavulová predstaví jej koncepciu cez zastúpené diela, autorov, autorky, umelecké kolektívy a proces jej vzniku.

17:30 – 18:30 | Performancia kolektívu Marína Abramovič Po Sebe Neupratuje

MAPSN vytvára premyslené performatívne situácie, inscenované podľa vopred dohodnutého scenára. Zvyčajne bez narácie a so špecifickým prístupom k absurdnosti či bizarnosti. Ich výstupy prostredníctvom významovosti gest, slov, tiel, situácií, miesta, materiálov a emocionálneho pôsobenia metaforicky odkazujú na vážne alebo znepokojujúce obsahy.

STRET (2016) je atmosférický výjav tragickej udalosti – nárazu auta do stromu. Inštalácia, evokujúca zánik ľudského života, je spojená s performanciou, ktorá tento výjav rozširuje o uvažovanie nad otázkami smrti či zániku iných, neľudských aktérov. Autori a autorky reflektujú pocit environmentálneho žiaľu a jeho spracovávaním zároveň naznačujú možnosť menej antropocentrického pohľadu na svet. V performancii k divákom a diváčkam prehovára samotný strom, čo otvára otázky o tom, či sa vzbudzovanie súcitu s neľudskými aktérmi dokáže zaobísť bez antropomorfizácie.

Aktuálnu ponuku ďalších programov nájdete na www.sng.sk, na našich sociálnych sieťach a v našom newslettri, na ktorého odber sa môžete prihlásiť na www.sng.sk.

_________________________________________________________________________________

O Schaubmarovom mlyne

Schaubmarov mlyn je súčasťou Slovenskej národnej galérie. Ide o jediný zachovaný potočný mlyn na Slovensku s funkčnou mlynskou technológiou. Nájdete tu expozíciu mlynárstva a galériu výtvarného umenia, v ktorej dostáva priestor najmä moderné a súčasné umenie a dizajn.

V mlyne sa venujeme nielen uchovávaniu kultúrneho dedičstva a prezentácii výtvarného umenia. Organizujeme aj množstvo sprievodných podujatí, ktoré súvisia s vizuálnym umením, prírodou a so životným prostredím, s remeslami a jedlom. Počas roka sa môžete zapojiť do workshopov, zúčastniť sa komentovaných prehliadok, koncertov, navštíviť trhy a ďalšie podujatia pre odbornú aj širšiu verejnosť.

_________________________________________________________________________________

Ako sa k nám dostať?

Hromadná doprava | Ak sa chystáte prísť vlakom, vyhľadajte autobusový spoj na železničnej stanici Pezinok smer Cajla, vystúpte na zastávke Pezinok-Polesie. Keď vystúpite, treba sa vrátiť späť v smere do mesta, tam uvidíte označenie Schaubmarov mlyn.

Taxi Pezinok | +421 905 426 242; +421 905 454 545 | Cesta z mesta do mlyna stojí 6 €.

Auto & parkovanie | Z Bratislavy – autom po ceste č. 503. Mlyn sa nachádza približne 4 km od centra Pezinka na ľavej strane Malackej cesty v smere na Pezinskú Babu. Pred Schaubmarovým mlynom je obmedzené množstvo parkovacích miest. Využite parkovisko pri futbalovom ihrisku, v nutnom prípade popri ceste. *Eco-Friendly TIP: Ak plánujete ísť aj s kamarátmi, skúste sa zladiť a zviesť spoločne.

Bicykel | V mlyne nie je problém zaparkovať s bicyklom. Každý, kto príde do mlyna na bicykli, bude mať spolu s nami dobrý pocit!

Komentáře

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *