Artalk.cz

TZ: Anna Hulačová v Domě umění města Brna

Anna Hulačová / Eating Planet / kurátorka: Marika Svobodová / Dům umění města Brna / Brno / 4. 8. – 19. 9. 2021

Od 4. srpna do 19. září 2021 představí v Procházkově síni v Domě umění města Brna svou tvorbu sochařka Anna Hulačová. Výstava nese název Eating Planet a zaměřuje se na téma současného zemědělství, prohlubování ekologické a environmentální krize a jejich dopadů na naši planetu. Vernisáž výstavy proběhne 3. srpna 2021 od 18 hodin.

Anna Hulačová získala v českém i mezinárodním prostředí současné umělecké scény jedinečné postavení díky svému svébytnému autorskému přístupu k médiu figurálního sochařství. Ve své práci používá tradiční materiály – dřevo, vosk nebo keramiku – ale také beton, který pro ni představuje symbol civilizačního a městského folklóru. Používání tradičních, řemeslných postupů spolu s odkazy k lidové tvorbě, spiritualitě nebo k meziválečným modernistickým uměleckým stylům přetváří do osobité umělecké výpovědi, která oslovuje svou sdělností a přístupností.

Na výstavě v Domě umění představí Hulačová svůj nejnovější soubor soch a sousoší, který reflektuje problematiku současného stavu zemědělství a prohlubování ekologické a environmentální krize. Pojem „pojídaná“ nebo „pojídající planeta“ z názvu výstavy označuje proces, který se odehrává skrze používání geneticky modifikovaných organismů, růstových hormonů, nadužívání agrochemikálií a řady dalších prostředků ke zrychlení zemědělské produkce. Důsledkem takového přístupu je rozsáhlé vyčerpání krajiny, poškození životního prostředí a narušení vztahu člověka k půdě a potravě.

Vystavené betonové sochy tvoří zvláštní hybridní spojení mezi člověkem a strojem. Sochy jsou zbavené individuálních rysů, spíše než svébytného jedince připomínají mechanizovaný automat, propojený s obsluhovaným strojem. Svou formou odkazují k meziválečnému sociálnímu civilismu, v němž bylo spojení člověka a techniky vnímáno jako pozitivní utopické gesto, k surrealismu a dalším modernistickým směrům, včetně odkazů na téma práce a kolektivizace výroby socialistického realismu. Oproti utopické vizi minulosti se ale v současnosti technologie staly spíše dystopickým nástrojem devastace přírody. Eating Planet se pohybuje na pomezí obou polarit a představuje jejich smíření.

Výstavní projekt doplní vydání katalogu. Společně s Eating Planet budou 3. srpna 2021 v Domě umění města Brna zahájeny i výstavy Jaromíra Novotného Ostatní se nemění a Bohuslavy Olešové Žízeň nekonečna. Výstava Eating Planet proběhne ve zkráceném termínu 4. srpna – 19. září 2021, jelikož po jejím skončení se díla přesunou na bienále Art Encounters v Rumunsku.

Anna Hulačová (*1984) je absolventkou Ateliéru intermediální tvorby II Jiřího Příhody na Akademii výtvarných umění v Praze. Zabývá se figurativním sochařstvím, ve své tvorbě vychází z tradičních řemesel, lidových zvyklostí, křesťanské symboliky i východních kultur. Její díla byla vystavena v mnoha renomovaných institucích u nás i v zahraničí.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *