Artalk.cz

13. 7. 2021 / Prednáška Ladislavy Gažiovej

Prednáška Ladislavy Gažiovej: Romafuturismo / tranzit.sk, Bratislava / 13. 7. 2021

13. 7. 2021
tranzit.sk, Beskydská 12, 81105

Knižnica Romafuturismo vychádza z konceptu afrofuturizmu, v ktorom sa dajú nájsť východiská relevantné pre kontext dnešnej Slovenskej, či Českej rebubliky. Vytváraním futuristických fikčných svetov je možné rozširovať sociálnu, estetickú i politickú imagináciu, či odhalovať rozpory a konflikty súčasnosti, ako popisoval a teoreticky spracovával napríklad známy afroamerický spisovateľ, priekopník LGBT scifi, univerzitný profesor a literárny kritik Samuel R. Delany. Rómovia a Afroameričania zdieľajú vykorenenosť, danú nejasnosťou, kedy a odkiaľ prišli, históriu otroctva, ktorú Rómovia našťastie zažili ”iba” v oblasti niekdajšieho Valašska a Moldavska. V neposlednom rade je to útlak a život na okraji po mnoho stáročí, ktorý je prítomný i mimo rámec rómského a afroamerického kontextu.

Na prednáške bude odprezentovaná činnosť Averklub kolektívu, ktorý sa postupne zformoval vďaka súčinnosti Knižnice Romafuturismo (dnes knižnica Josefa Serinka) a spolku Aver Roma. Daná spolupráca nedávno vyústila do založenia kultúrneho centra Aver klub v Chanove. Kolektív rozpracoval a realizuje každodenný kultúrny a voľnočasový program v priestoroch bývalej škôlky, prístupný všetkým obyvateľom sídliska. V súčasnosti zakladá sociálny podnik s cieľom zlepšenia sociálne-ekonomickej situácie miestnych obyvateľov. Ide o seba-podpornú aktivitu, ktorá je nútená suplovať potrebné štrukturálne riešenie. Kolektív Averklubu se okrem iného venuje výskumu umlčanej histórie Rómov a dalším sociálne-politickým otázkám, týkajúcim sa vylúčených lokalít nielen na uzemí ČR.

Ladislava Gažiová je maliarka, kurátorka a aktivistka zo Slovenska, ktorá v posledných rokoch žije v Prahe.

Podujatie je súčasťou aktuálnej výstavy Život, smrť, láska, spravodlivosť.

Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit.. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Výstavu a podujatia pre verejnosť okrem toho podporil Goetheho inštitút Slovensko a Amnesty International Slovensko.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *