Artalk.cz

TS: Viera Kraicová v Galérii Nedbalka

Viera Kraicová: Obrazy 1962 1994 / Kurátorka: Miroslava Urbanová / Galéria Nedbalka, Bratislava / 16. 6. 2021 – 26. 9. 2021

VIERA KRAICOVÁ. OBRAZY 1962 1994

Zo zbierky Galéria Nedbalka

Termín: 16.6.2021-26.9.2021

Miesto: Galéria Nedbalka, Nedbalova, 17, Bratislava

Kurátorka: Miroslava Urbanová

Tento projekt podporil Fond na podporu umenia.

Komentovaný kurátorský výklad bude v stredu 23.6.2021 o 18.00

Monografická výstava Viera Kraicová. Obrazy 1962 1994 predstavuje diela tejto výnimočnej maliarky a ilustrátorky zo zbierky Galérie Nedbalka. Ponúka prierez jej maliarskou tvorbou od začiatku šesťdesiatych do polovice deväťdesiatych rokov minulého storočia, pričom silno zastúpené sú najmä diela z prelomu šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov. Výstava a sprievodný katalóg kontextualizujú polohy jej autorského vývinu v rámci politických, inštitucionálnych, umeleckých a rodových špecifík vtedajšieho Československa. Sledujú Kraicovej nástup na výtvarnú scénu, jej prelomové vystúpenie ako členky prvej čisto ženskej umeleckej skupiny na našom území – Skupiny 4 (1958 – 1966, spoločne s Oľgou Bartošíkovou, Jarmilou Čihánkovou a Tamarou Klimovou).

Výstava predstavuje jej obrazové experimenty na hranici figuratívneho a abstraktného zobrazenia, spontánne gestické maľby, ale aj utiahnutejšie, imaginatívne figuratívne polohy a návrat k farebnej škvrne ako hlavnému výrazovému prostriedku a sprostredkovateľke emocionálneho výrazu. Zastúpené sú aj Kraicovej obrazové riešenia v rámci klasických žánrov ako zátišie či portrét, ale aj záznamy jej spontánneho maľovania, ktoré sa však vždy istým spôsobom držalo kontúr figurálneho základu. Výstava ukazuje široký záber autorkinej tvorby, ktorá zostáva rozpoznateľná napriek tomu, že sa ustavične aktualizovala a znovuobjavovala. Nikdy však neprekročila hranice závesného obrazu, až do konca života ostala verná maliarskemu vyjadreniu svojich myšlienok a pocitov na plátne či papieri.

Viera Kraicová (5. júl 1920, Modra – 29. apríl 2012, Bratislava) bola významná predstaviteľka slovenskej maľby a ilustrácie. Študovala na Oddelení kreslenia a maľovania pri Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave (1940 – 1944) a na Akadémii výtvarných umení v Prahe (1945 – 1950). Pôsobila ako asistentka svojho bývalého pražského profesora Jána Želibského na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (1952 – 1955), od roku 1955 začala pôsobiť ako umelkyňa v slobodnom povolaní. Za svoju bohatú maliarsku a ilustrátorskú tvorbu získala množstvo ocenení.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *