Artalk.cz

TS: Martin Piaček v Ortodoxnej synagóge

Martin Piaček – METAFORUM / kurátor výstavy: Nikolas Bernáth / Ortodoxná synagóga / Košice / 10. 6. –  10. 7. 2021

Ortodoxná synagóga na Zvonárskej ulici, Zvonárska 7, Košice

Otvorenie výstavy 10. 6. 2021 o 19:00

Výstava potrvá do 10. 7. 2021

hosť/zvuk: András Cséfalvay

kurátor výstavy: Nikolas Bernáth

Martin Piaček vytvára v košickej Ortodoxnej synagóge na Zvonárskej ulici autorskú kultúrnu situáciu, založenú na poetikách dialógu medzi človekom a krajinou. Miestne-špecifická inštalácia využíva jazyk architektúry ako výrazový nástroj na novú a otvorenú interpretáciu priestoru konkrétnej synagógy.

Projekt METAFORUM tak pracuje s dislokáciou a premiestnením, deteritorializáciou a reteritorializáciou, de-auratizáciou a re-auratizáciou vecí. Vzniká nová imerzívna realita a neurčitá fúzia svetov – kultúry, prírody a časov – minulosti a prítomnosti. Autor takto skúma možnosti empirického poznania cez isté sebaprekonanie, sebazabudnutie a následné rozspomínanie.

Objekt je zároveň priestorom v priestore, kde pôvodnému architektonickému, kultúrnemu a sakrálnemu kontextu nadvláda paradoxne intervenciou človeka prírodné, minerálne a rastlinné.

Dynamiku a exponovanosť života ľudí v exteriéri zas strieda pomalosť a miernosť života prírody (a bytia objektov) v interiéri. Na prvý pohľad nastolená dichotómia je však skôr dualitou, kde obe situácie sú pravdivé, a miesto antagonizmu vzniká synergia. METAFORUM je koncipované ako snaha siahať za hranice známeho a poznaného a pozdvihnúť znalosti a skúsenosti, ktoré unikajú nášmu slovníku či tradičným zmyslom a zameriavajú sa na okraje vedomia.

Viac na www.vunu.sk

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *