Artalk.cz

TS: Maja Štefančíková a Dana Tomečková v Beastre

Maja Štefančíková a Dana Tomečková: Živý Gradient / Beastro / Bratislava / 12. 6. 2021 o 17:00 hod.

Maja Štefančíková a Dana Tomečková: Živý Gradient
Priestorová spolupráca: Matej Gavula
Hudobná spolupráca: Petra Noskaiová
Performerky a performer: Kristína Miklovičová, Petra Noskaiová, Silvia Sviteková, Terézia Števuliaková, Jozef Vaľo
Technická spolupráca: Ján Gašparovič, Ľubo Šoška, Viliam Slaminka
Grafický dizajn: Aurélia Garová
Miesto: Beastro, Mikulášska 27, 811 01 Bratislava
Dátum: 12. 6. 2021, 17:00 – 19:00 hod.

Esencia súčasného pocitu je extraktom spleti podnetov, ktoré pôsobia na naše zmysly. Súčasný pocit je založený na princípe synestézie. Spočíva v tom, že akýkoľvek podnet pôsobiaci na daný zmyslový orgán vyvoláva mimo našej vôle taktiež podnet charakteristický  pre iný zmyslový orgán. Vraví sa tomu aj farebný sluch. Z týchto základov vychádza performatívna situácia s názvom Živý Gradient. Miestom jej diania je okolie Mikulášskej ulice a jej podstatou je rozvíjanie vzťahu podnetov: hluk – ticho – šum – tón C – kresba. Za svoje premenné si berie zvuk v podobe hlásky Ú a farbu, v lokácii zase prestupuje medzi interiérom a exteriérom. Využíva existujúcu pulzujúcu zvukovú plochu mesta, ktorú transformuje do hudobnej partitúry a kresby na zemi, a prechádzajúc naprieč médiami tak tvorí osobitú zvukovú architektúru, otvorenú divákovi.

Performatívna situácia reaguje na akustické vlastnosti Mikulášskej ulice za prítomnosti piatich performerov. Svojím konaním reagujú na podnety ulice, zároveň ich cyklia do svojho vlastného časopriestoru. Vytvárajú pritom rozťahujúce sa zvukové telo, rozpínavý organizmus a zároveň akustické teleso. Pracujú synesteticky – farba expanduje v akustickej a hmotnej podobe.

Prvá – zvuková – poloha využíva princíp synestézie použitím modrej farby, ktorá nadobudne konkrétnu podobu v tóne C. Opakovaním tónu, ktorý sa postupne prenáša, vzniká zvuková hmota. Druhá – priestorová – poloha posúva kresbu súčasne so zvukom. Modrá farba je vzduchom, pohyblivou hmotou v priestore galérie, ktorá prerastá jej fyzické hranice. Ide teda zároveň o proces, ktorý prepája interiér galérie s exteriérom cez rezonujúcu zvukovú plochu a kresbu v priestore galérie a jej blízkom okolí.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Podujatie sa uskutoční v súlade s aktuálnymi protipandemickými opatreniami. Všetci účastníci musia dodržiavať aktuálne platné opatrenia.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *