Artalk.cz

TS: Zdeněk Smieško a Gabriel Bodnár vo VSG

Zdeněk Smieško a Gabriel Bodnár: Košickí výtvarníci a ich ateliéry (1972-2018) / Kurátor: Vladimír Beskid / Východoslovenská galéria, Košice / 13. 5. 2021 – 17. 6. 2021


Zdeněk Smieško a Gabriel Bodnár: Košickí výtvarníci a ich ateliéry (1972-2018)

Sprístupnenie výstavy: 13. 5. 2021 o 10:00

Trvanie výstavy: 13. 5. 2021 – 17. 6. 2021

Kurátor: Vladimír Beskid

Východoslovenská galéria, Hlavná 27, Košice

Výstava s názvom Košickí výtvarníci a ich ateliéry (1972-2018) prináša Východoslovenskej galérie, kultúrneho zriadenia Košického samosprávneho kraja, ucelenejší pohľad do prirodzeného prostredia výtvarných umelcov a umelkýň lokálnej scény. V rámci kritického galerijného prieskumu hlavnými hrdinami výstavy tak nebudú umelecké diela, ale samotní tvorcovia a portréty ich bohatého introvertného sveta. Autori fotografií touto výstavou vyjadrujú poctu početnej skupine výtvarníkov a výtvarníčok, ktorí pôsobili na košickej scéne a spoluvytvárali tak výtvarnú kultúru tohto mesta a východoslovenského regiónu. Ide o autentické a osobité zachytenie atmosféry košických vizuálnych umelcov predovšetkým vo vlastnom ateliéri, či v domácom prostredí.

Dialóg dvoch fotografov

Jedná sa o dlhodobý projekt dvoch košických fotografov Zdeňka Smieška (*1950) a Gabriela Bodnára (*1962), ktorí od začiatku 70. rokov minulého storočia zachytávajú na čierno-biely film (dnes aj digitál vo farbe) ojedinelú atmosféru ateliérov a na ich pozadí aj výnimočne uvoľnené portréty protagonistov umeleckej scény Košíc povojnového obdobia.  Ide aj o dialóg dvoch fotografov, pedagóga a žiaka, nakoľko Smieško našiel pokračovateľa a Gabriel Bodnár nadviazal na potrebu dokumentovať košické prostredie od 90. rokov 20. storočia.

Umelci v prirodzenom prostredí

Fotografie zachytávajú vyše 30 výtvarníkov a výtvarníčok v ich prirodzenom prostredí. Nosnou časťou je predstavenie umelcov a umelkýň silnej staršej generácie (Juraj Bartusz, Maria Bartuszová, Katarína a František Blažovci, Margita Balšianková, Igor Ďurišin, Július Jakoby, Jozef Kornúcik, Ján Mathé atď.) Za nimi nasledujú autori a autorky priebojnej strednej generácie, ktorá iba nastupovala na výtvarnú scénu v priebehu 80. rokov minulého storočia (Jozef Amrich, Peter Čisárik, Andrea a Peter Lipkovičovci, Zbyněk Prokop, Peter Sceranka, Viktor Šefčík a pod.)

Portrétovaní umelci

Jozef Amrich, Gejza Barci, Juraj Bartusz, Maria Bartuszová, František Blažo, Katarína Tekla Blažová, Vladimír Broniševský, Alexander Bugan, Margita Balšianková, Michal Čičvák, Peter Čisárik, Igor Ďurišin, Alexander Eckerdt, Jozef Fabini, Jozef Haščák, Július Hegyesi, Július Jakoby, Vladimír Jeník, Peter Kalmus, Jozef Kornúcik, Andrea Lipkovičová, Peter Lipkovič, Vojtech Löffler, Ján Mathé, Ondrej Priatka, Zbyněk Prokop, Štefan Roskoványi, Peter Sceranka, Viktor Šefčík, Alica Štefančíková

Autori

Zdeněk Smieško, (1950, Olomouc), žije a tvorí v Košiciach. V rokoch 1967-1971 študoval na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave, odbor užitá fotografia.  V rokoch 1980-1982 – pokračoval v štúdiu na FAMU v Prahe. Neskôr v roku 1971 zakladal odbor úžitkovej fotografie na Strednej umelecko-priemyselnej škole (dnes ŠÚV) v Košiciach, kde pedagogicky pôsobil až do roku 2012.

Gabriel  Bodnár, (1962, Košice), žije a tvorí v Košiciach. Študoval na Strednej umelecko-priemyslovej škole v Košiciach v rokoch 1977-1981 (prvý ročník absolvoval u Zdena Smieška, odbor užitá fotografia). V 80. rokoch pôsobil ako fotograf vo výrobnom družstve Remesloslužba, neskôr od 1992 ako živnostník. V roku 2018 pripravil výstavu: Objektívom v čase (koláže dobových a súčasných fotografií) vo VSM v Košiciach.

Výstava sa koná v spolupráci s Galériou Jána Koniarka v Trnave, www.gjk.sk

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *