Artalk.cz

TS: Unseen – Aleš Čermák

Aleš Čermák: Nekonečný Manuál – Pohyb medzi intuíciou a zmätkom / Unseen / 31. 5. 2021

ALEŠ ČERMÁK: NEKONEČNÝ MANUÁL – POHYB MEDZI INTUÍCIOU A ZMÄTKOM

31/5/2021, online (www.unseen.help)

Flexibilita ako spôsob života. Život povznesený nad naše fyzické telo. Neustále vnímanie.

Dielo Aleša Čermáka pre Unseen je odlišné od všetkých iných. Texty poskytnuté umelcami väčšinou sprevádzajú a opisujú ich dielo, alebo sa pýtajú nejaké zásadné otázky. V prípade Aleša Čermáka však priložený text predstavuje samotné dielo. Samozrejme je na začiatku krátky úvod, ale čo nasleduje je iterácia diela zvaného Nekonečný Manuál, ktoré Čermák začal písať a zostavovať v roku 2019 ako súčasť projektu The Earth Trembles.

Nekonečný Manuál je navždy sa vyvíjajúci, dynamický text, ktorého cieľom je zaostriť pozornosť čitateľa a nechať ju plynúť. Ľahké čítanie to určite nie je, práve naopak. Tok myšlienok je niekedy dezorientujúci a na konci dokumentu sú čitatelia vyzvaní, aby sa pokúsili pochopiť, čo sa im práve stalo. Štruktúrovaný ako séria bodov a ich častí, tento dokument je kombinácia otázok, vyhlásení, definícii a fráz napísaných Alešom Čermákom a viet vyprodukovaných a zdieľaných neurónovou sieťou (RNN) a jej prepojeným publikačným kanálom (#TTN_20).

Kľúčovým konceptom v tomto dokumente, ako aj v Čermákovej ďalšej práci, je flexibilita. Flexibilita ako individuálna a kolektívna prax, flexibilita ako schopnosť kompletnej a komplexnej zmeny, flexibilita ako spôsob preukazovania empatie tým, pre ktorých tento svet nebol vytvorený. Flexibilita ako jediné možné riešenie svetových kríz, flexibilita ako ochota vzdať sa našej individuality, aby sme mohli život prežívať plnohodnotnejšie. Je to veľmi zaujímavý koncept, na ktorý sa Čermák sústreďuje vo svojej praxi s naozaj širokým záberom (písanie, experimentálne divadlo, inštalácie a viac). Dôležitosť flexibility však nemôžeme popierať ani zmierniť. Jej implikácie sú širokosiahle a môžeme sa nad nimi zamýšľať aj mimo kontextu tejto štúdie.

V rôznych častiach textu Čermák naráža na existenciu/skúsenosť povznesenú nad naše fyzické telo, a zároveň tiež skúma naše telo ako také. Naznačuje, že naše telá sú pre nás rovnako neznáme ako celý svet okolo nás. Uvažuje, ako by to vyzeralo keby sme telo vnímali ako abstraktný koncept, a keby sme pohyb tela vnímali ako zdroj vedomostí. “Je stopercentná kontrola nad sebou ľudská?” V iných prácach sa pýta, čím vôbec naše telá v tomto momente sú; dýchame znečistený vzduch, pijeme a skladáme sa z kontaminovanej vody, sedíme celé dni v neprirodzených pozíciách. Možno sme niečo viac ako len skupina individuálnych tiel, a to je myšlienka hodná skúmania.

Jedným z mnohých účelov Nekonečného Manuálu možno môže byť vyvrátenie akejkoľvek ilúzie kontroly, ktorú si myslíme že máme. Navrhuje kreatívny proces pre existenciu, ktorá môže byť opísaná ako flexibilná, nespútaná, vždy vnímajúca entita. Je to spôsob bytia, stáleho dôkladného pozorovania, upreného počúvania a úprimnej snahy pochopiť. Po celý čas/neustále.

Adam Badí Donoval

Nekonečný manuál si môžete pozrieť tu >> unseen.help

Projekt Unseen vzniká pod záštitou vydavateľstva Skupina, v spolupráci s platformou Terēn: pole performativního umění. Projekt z verejných zdrojov podporili Fondu na podporu umenia FaVU VUT 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *