Artalk.cz

Novou šéfkurátorkou Galerie hlavního města Prahy bude Helena Musilová

Od 1. června 2021 povede odborné oddělení GHMP historička umění Helena Musilová, která uvedenou pozici obhájila ve výběrovém řízení.

Helena Musilová. Foto: Facebook Museum Kampa

Helena Musilová (1974, Olomouc) vystudovala dějiny umění a historii na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, působila jako kurátorka v Muzeu umění Olomouc a v Národní galerii Praha, přednášela na Katedře fotografie FAMU v Praze a na Semináři dějin umění FF MU Brno. Do května letošního roku pracovala jako hlavní kurátorka v Muzeu Kampa v Praze. Věnuje se českému a středoevropskému umění 20. století, zejména situaci na výtvarné scéně v 60. až 80. letech, s akcentem na výměnu a pohyb názorů a inspiračních zdrojů v nesvobodném prostoru období tzv. normalizace. Vedle toho se zabývá systémem organizace muzejní a galerijní práce a dalšími otázkami spojenými s galerijním provozem. V posledních letech připravila například výstavní a publikační projekt Anatomie skoku do prázdna. Rok 1968 a výtvarné umění v Československu, monografii konceptuálního výtvarníka Jana Wojnara, odbornou publikaci zabývající se činností Jiřího Valocha v šedesátých a sedmdesátých letech či se podílela na výzkumném projektu věnovaném novým realismům v Československu v meziválečném období, v jehož rámci zpracovávala kapitolu věnovanou fotografii.

„Koncepce a vize Heleny Musilové, samotný  pohovor, v němž předložila přesvědčivý styl vedení odborné práce i řadu námětů pro badatelské směřování naší instituce, a nakonec i řada zkušeností z domácích a zahraničních projektů z minulosti jsou nejlepším předpokladem pro tento post,“ uvedla ředitelka GHMP Magdalena Juříková.

Člen komise, prorektor AVU Vít Havránek k rozhodnutí komise doplnil: „Helena Musilová je přínosem pro GHMP díky umělecko-historickým zkušenostem badatelky (Jiří Valoch, Rudolf Sikora ad.), ale navíc její kandidátský projekt nabídl komplexní úvahu nad budoucími výzvami na poli českých a československých dějin umění druhé poloviny dvacátého století, což byla kvalita, která oslovila výběrovou komisi.“

Konkurzu na post vedoucí/ho odborného oddělení se účastnilo celkem pět uchazečů, z nichž tři postoupili do druhého kola. Vedle Heleny Musilové to byli historici umění Milan Kreuzzieger a Jan Skřivánek. Komise zasedala ve složení: Vít Havránek, Magdalena Juříková, Jiří Jůza, Miroslav Koláček, Pavlína Morganová, Anna Pravdová, Jiří Sulženko.

Nástin rozvoje odborného oddělení a výstavních a publikačních projektů Galerie hlavního města Prahy tak, jak jej Helena Musilová předložila ve výběrovém řízení na uvedenou pozici, naleznete po rozklinutí zde: Nástin rozvoje_GHMP_Helena Musilová.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *