Artalk.cz

TZ: Topičův salon se mění na Galerii Jilská 14

Po roce a půl nejistoty, kdy Společnost Topičova salonu hledala nové prostory pro svou výstavní činnost, můžeme konečně říci, že se to podařilo. 1. března 2021 jsme převzali do pronájmu prostory bývalé galerie U Prstenu, která do konce loňského roku fungovala v samém centru Prahy v Jilské ulici. Díky vstřícnosti Marie Holé, která galerii několik desetiletí vedla, a také díky podpoře ze strany Městské části Praha 1, se nám podařilo téměř bez přerušení pokračovat v naší nejen galerijní činnosti. 

Nezisková Společnost Topičova salonu byla založena galeristou Pavlem Vašíčkem na podzim roku 2007, který se tehdy domluvil s Jiřím Rybářem, majitelem aukční síně, která si v tomtéž roce pronajala prostory Topičova salonu pro svou činnost, že v mezičasech mezi aukcemi bude Společnost zajišťovat neprodejní výstavy. Za 13 let této vzájemné spolupráce uspořádala Společnost téměř 90 výstav, doplněných komentovanými prohlídkami, literárními a divadelními večery, besedami a tvůrčími dílnami pro děti. Kromě toho jsme vydali 7 publikací mapujících jednotlivé etapy výstavnictví v Topičově salonu, včetně monografie věnované osobě Františka Topiče. První velkou zkouškou prošla Společnost v roce 2014, kdy náhle zemřel její zakladatel a jednatel Pavel Vašíček. Novému vedení se nicméně podařilo na jeho činnost navázat a pokračovat v galerijní činnosti v podobném duchu. Před druhou velkou zkoušku byla Společnost postavena v roce 2019, kdy se Jiří Rybář rozhodl ukončit dlouhodobou spolupráci jeho aukční síně s neziskovou Společností. Do konce roku 2020 jsme měli opustit prostory Topičova salonu. 

Více než rok jsme hledali možnosti, kam bychom mohli svou výstavní činnost přesunout. I přes všechny komplikace související s pandemií covid-19 se nakonec podařilo tuto situaci vyřešit a od března 2021 má Společnost v pronájmu prostory bývalé galerie U Prstenu. Do nových prostor přechází celý kurátorský a realizační tým, takže věříme, že se podaří zachovat kontinuitu činnosti Společnosti, včetně atmosféry a ducha, kterého jí vtiskl její zakladatel Pavel Vašíček. Galerie Jilská 14 (se srdcem Topičova salonu) chce, co se týče dramaturgie výstav, navázat na to, o co jsme se snažili v „Topiči“ – profilovat se jako tradiční galerie zaměřená převážně na střední a starší generaci umělců, představovat pražskému publiku osobnosti, které nejsou v Praze tolik známé nebo si nemohli monografickou výstavu dlouho dovolit. Snažíme se nabízet dramaturgicky ucelený program, věnovat se malbě, soše, grafice i fotografii; střídat výstavy monografické i skupinové, muže a ženy. Na pražské kulturní scéně vyplňujeme svým programem prostor, který v jiných částech republiky zaplňují regionální městské galerie, a který zůstává v hlavním městě jakýmsi vakuem mezi velkými zavedenými příspěvkovými organizacemi, soukromým galerijním sektorem a alternativní scénou. 

Po drobné počáteční rekonstrukci a s opětovným otevřením kulturní scény zahajujeme naši obnovenou činnost. Rok 2021 je pro všechny kulturní instituce, které nemohou snadno nebo plně přejít do online prostoru, stále dost nejistý. Přesto jsme připravili dramaturgický plán výstav na tento rok, jeho konkrétní podoba se ale samozřejmě bude upravovat podle toho, jak a na jak dlouho budou moci také veřejné galerie obnovit svou činnost. Na rok 2021 máme v tuto chvíli naplánováno 5 výstav – sochařskou výstavu Kateřiny Komm, malbu Jakuba Strettiho, malbu a kresbu Jakuba Janovského, grafické práce Jana Měřičky a tvorbu ateliéru Vladimíra Kokolii. Zároveň se budeme podílet již jedenáctým rokem na studentském projektu CRASHTEST, kdy studenti kurátoři připravují výstavu svým kolegům studentům výtvarníkům. 

Za dobu fungování Společnosti v Topičově salonu jsme oslovili velké množství návštěvníků, z nichž řada se stala našimi stálými hosty. Troufáme si říci, že také mezi umělci a kurátory jsme si vybudovali jisté jméno. To nás motivuje, abychom v naší činnosti pokračovali a i přes všechny nesnáze dál naplňovali odkaz Topičova salonu konce 19. století a jeho novodobého následovníka Pavla Vašíčka, který tento odkaz vzkřísil a my ho chceme nést dál. 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *