Artalk.cz

27. 5. 2021 / Life, Death, Love and Justice

Life, Death, Love and Justice / Amel Alzakout, Jasper Kettner, Denis Kozerawski, Hale Tenger / tranzit.sk / Bratislava / 27. 5. 2021 o 18:00

27. 5. 2021 o 18:00 6PM

Účastníci/čky diskusie Speakers: Amel Alzakout, Jasper Kettner, Denis Kozerawski, Hale Tenger
Moderujú Moderators: Didem Yazıcı, Peter Sit

Podujatie prebehne v angličtine prostredníctvom platformy Zoom, a tiež ako live stream na Facebookovej stránke tranzit.sk. Event will be held in English. It will be accessible via Zoom or as a live stream on Facebook page tranzit.sk.

for English please scroll down
V rámci zahrievacích podujatí, ktoré predchádzajú výstave Život, smrť, láska a spravodlivosť, ktorá v tranzit.skprebehne v júni a júli 2021) sa s kurátormi Didem Yazıcı a Petrom Sitom porozprávajú štyria umelci a umelkyne, ktorí na výstave participujú. Každý a každá z nich predstaví svoju prácu prezentovanú na výstave a takisto svoju umeleckú metodológiu.

Na celom svete sa ľudia, ktorí zažívajú sociálnu, ekologickú či politickú nespravodlivosť, každodenne zamýšľajú nad konceptmi, ako je život, smrť, láska a spravodlivosť. Nespravodlivosti sa odohrávajú na rozmanitých miestach, ako je les, dom, pracovisko, more, železničná stanica, ulica, utečenecký tábor, vojnová zóna či väzenie. Ich výsledkom sú mnohé formy, vrátane slov, (pohyblivých) obrázkov a zvuku. Takéto svedectvá vytvárajú priestor na zmenu a revoltu už celé stáročia. Posledné roky však boli iné, ako sme boli dosiaľ zvyknutí. Keď celý svet zasiahla globálna pandémia nepripravený, rozpory a globálna nerovnosť začali byť ešte očividnejšie. V čase nepredvídateľných problémov, ako je tento, sa my, ľudia, pristihujeme pri myšlienkach o živote, smrti, láske a spravodlivosť viac ako kedykoľvek predtým. Výstava Život, smrť, láska a spravodlivosť sa odvíja od pojmov ľudských práv, koloniálneho dedičstva, sociálnej, rodovej, ekologickej a politickej nespravodlivosti, a svoje diela na nej predstavia Amel Alzakout & Khaled Abdulwahed, Babi Badalow, Savaş Boyraz, Harun Farocki, Forensic Architecture, Ladislava Gažiová, Jasper Kettner & İbrahim Arslan, Deniz Kozerawski, Anike Joyce Sadiq, Hale Tenger, Rojda Tuğrul a István Zsíros. Viac info

Podujatie je súčasťou výstavy Život, smrť, láska a spravodlivosť v kurátorskej koncepcii Didem Yazıcı a Petra Sita.

Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Projekt je realizovaný s podporou Goetheho inštitútu Bratislava a Amnesty International Slovensko.
As a warm-up event for the exhibition Life, Death, Love and Justice on view at tranzit.sk in June – July 2021, four participating artists will be in conversation with the curators Didem Yazıcı and Peter Sit. Responding to the exhibition’s concept, each artist will speak about his/her work in the exhibition and artistic methodology.

Everywhere in the world, people who experience social, ecological, or political injustice contemplate life, death, love and justice as a vital part of their everyday life. Injustices occur in many different places such as a forest, a house, a workplace, a sea, a train station, a street, a camp for refugees, a war zone or in a prison; and they result in many forms including words, (moving) images and sound. Such testimonies have been creating a room for change and revolt for centuries. However, the recent years were not like the ones that we have known before. Contradictions and global inequalities became clearer as everyone in the world caught unprepared for a global pandemic. In an unforeseeable limbo situation like this, we, the humans, regardless of who we are and where we are, found ourselves thinking about Life, Death, Love and Justice more than ever. Revolving around the notions of human rights, colonial legacies, social, gender, ecological and political injustices, the exhibition Life, Death, Love and Justice is featuring works by Amel Alzakout & Khaled Abdulwahed, Babi Badalow, Savaş Boyraz, Harun Farocki, Forensic Architecture, Ladislava Gažiová, Jasper Kettner & İbrahim Arslan, Denis Kozerawski, Anike Joyce Sadiq, Hale Tenger, Rojda Tuğrul and István Zsíros. More info

Event is part of the exhibition Life, Death, Love and Justice curated by Didem Yazıcı and Peter Sit.

ERSTE Foundation is main partner of tranzit. Supported using public funding by Slovak Arts Council. The Life, Death, Love and Justice exhibition and its events have been also supported by Goethe- Institut Bratislava andAmnesty Interational Slovakia.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *