Artalk.cz

V Brně proběhne festival Open Studios

Festival Open Studios Brno / kurátorka: Silvie Šeborová, organizátor: Václav Kočí / Brno / 4.–5. 6. 2021 

Brněnská výtvarná scéna je velmi různorodá. V moravské metropoli žije řada umělců od  čerstvých absolventek a absolventů Fakulty výtvarných umění přes umělkyně a umělce,  kteří se sem přestěhovali z jiných měst, až po etablované malíře, sochaře či konceptualisty,  jimž připravují výstavy renomované instituce. Festival Open Studios Brno se soustředí na ty  z nich, kteří tvoří ve společných ateliérech. Jejich dveře se otevřou na jeden víkend, po který  bude možné setkat se s umělci či navštívit některý z doprovodných programů.  

Festival v současné podobě probíhá již devátým rokem, pravidelně vždy o víkendu na přelomu  května a června. Navázal na tradici otevřených ateliérů, která je v Brně dlouholetá. Za jejich  organizací stojí Václav Kočí, který k festivalu dodává: „Otevřené ateliéry každý rok přináší něco  nového, snažíme se, aby byl každý ročník lepší. Letos přibydou nové lokace, pořádáme  komentované prohlídky ve všech ateliérech. Zároveň jsme rozšířili tým spolupracovníků a  pracujeme na atraktivním doprovodném programu.“ 

Vedle klasických médií, jako jsou malba a socha, se do Open Studios zapojují i umělci, kteří  pracují s nejrůznějšími médii od instalace přes fotografii až po sound art. Festival by měl tedy  zároveň ukázat, jak široké je současné umění, přístupy k němu i způsoby přemýšlení  jednotlivých umělkyň, umělců, či uměleckých skupin. Jednotlivá místa, kde se Open Studios  odehrávají, lze navštívit individuálně, nebo se s tvorbou umělců seznámit prostřednictvím  komentovaných prohlídek, vedených teoretičkami a teoretiky umění. O své činnosti budou  navíc prostřednictvím Artist Talků hovořit i umělci samotní.  

Kromě toho postupně vzniká i online verze Open Studios, tvořená databází s fotografiemi a  medailony umělců, kteří se festivalu účastní v roce letošním, či se akce zúčastnili v minulých  letech. Doplňují ji i videa, na kterých umělkyně a umělci hovoří o své tvorbě. Open Studios se  tak snaží ukázat, jaký vliv může mít prostor a lidé, s nimiž umělci ateliéry sdílí, na výsledná díla. 

Zároveň jsou jedinečnou příležitostí, jak se s umělci seznámit, či se potkat s těmi, jejichž tvorbu  již návštěvníci znají.  

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *