Artalk.cz

18. 5. 2021 / Forensic Architecture: Triple-Chaser

Robert Traffold / Forensic Architecture: Triple-Chaser / Artist Talk / tranzit.sk / Bratislava / 18. 5. 2021 o 19:00 hod

Forensic Architecture: Triple-Chaser

Artist Talk
Forensic Architecture (v zastúpení represented by Robert Traffold)

18. 5. 2021 o 19:00 hod / 7 pm

Podujatie prebehne v angličtine prostredníctvom platformy Zoom, a tiež ako live stream na Facebookovej stránke tranzit.sk. Event will be held in English. It will be accessible via Zoom or as a live stream on Facebook page tranzit.sk.

for English please scroll down

V rámci zahrievacej akcie bude Robert Trafford z tímu Forensic Architecture rozprávať o výskumnej práci Triple-Chaser (Trojitý prenasledovateľ) (2019), ktorá bude prezentovaná na výstave otváranej v lete 2021 v tranzit.sk pod názvom „Život, smrť, láska a spravodlivosť“. Keď Forensic Architecture dostali pozvanie na Bienále Whitney Museum 2019 v New Yorku, na druhej strane krajiny medzitým rástla polemika. V Tijuane na americko-mexických hraniciach bol proti utečencom a migrantom použitý slzný plyn. Výrobcu slzného plynu, spoločnosť SAFARILAND, vlastnil Warren B. Kanders, podpredseda správnej rady Whitney. V reakcii na to Forensic Architecture v premiére uviedli svoje vyšetrovanie TRIPLE-CHASER práve na bienále. V partnerstve so spoločnosťou Praxis Films Laury Poitras skúma TRIPLE-CHASER použitie slzného plynu SAFARILAND proti civilistom po celom svete. Práca prezentuje novo vyvinuté techniky strojového učenia Forensic Architecture vhodné pre otvorený výskum a skúma možné spojenie medzi druhou spoločnosťou napojenou na Kandersa, Sierra Bullets, a šokujúcim násilím, ktoré vyvíjal Izrael na hranici s Gazou v roku 2018, keď bolo v Izraeli počas dlhých mesiacov protestov zastrelených 150 civilistov, vrátane 35 detí. Vyšetrovanie prispelo k živému aktivistickému hnutiu, ktoré napokon viedlo k rezignácii Kandersa z predstavenstva Whitney potom, ako Forensic Architecture aj iní umelci pohrozili, že z výstavy odstúpia.

Robert Trafford je vedec a open source výskumník, ktorý pôsobí v rámci skupiny Forensic Architecture, a je jedným z koordinátorov projektu TRIPLE-CHASER. Predstaví prácu agentúry a následne bude do hĺbky diskutovať o projekte TRIPLE-CHASER, pričom odprezentuje spôsoby, akými táto multidisciplinárna a cezhraničná spolupráca typizuje investigatívnu prax agentúry.

Podujatie je súčasťou výstavy Život, smrť, láska a spravodlivosť, ktorý kurátorsky pripravili Didem Yazıcı a Peter Sit. Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Výstavu Život, smrť, láska a spravodlivosť a  súvisiace sprievodné podujatia  podporil aj Goetheho inštitút Bratislava.

As a warm up event Robert Trafford from the Forensic Architecture team will speak about their research-based work Triple-Chaser (2019) to be shown within the exhibition ‘Life, Death, Love and Justice’ to be opened in the summer of 2021 at tranzit.sk. When Forensic Architecture were invited to the Whitney Museum’s 2019 Biennial in New York, a controversy was already brewing on the other side of the country. Tear gas had been used against refugees and migrants at the US-Mexico border in Tijuana – the tear gas manufacturer, SAFARILAND, was owned by Warren B. Kanders, vice chair of the Whitney’s board of trustees. In response, Forensic Architecture premiered their TRIPLE-CHASER investigation at the biennial. A partnership with Laura Poitras’ Praxis Films, TRIPLE-CHASER examines the use of SAFARILAND’s tear gas against civilians around the world, showcases Forensic Architecture’s newly-developed machine learning techniques for open source research, and explores possible connections between a second Kanders-connected company, Sierra Bullets, and the shocking violence carried out by Israel at the Gaza border fence in 2018, when 150 civilians, including 35 children, were killed by Israeli gunfire during months of protests. The investigation contributed to a vibrant activist movement, which ultimately led to Kanders’ resignation from the Whitney’s board after Forensic Architecture and other artists threatened to withdraw from the exhibition.

Robert Trafford is a researcher and open source investigator with Forensic Architecture, and one of the coordinators of the TRIPLE-CHASER project. He will introduce the work of the agency, before discussing the TRIPLE-CHASER project in depth, exploring the ways in which its multi-disciplinary and cross-border collaboration typifies the agency’s investigative practice.

Event is part of the exhibition Life, Death, Love and Justice curated by Didem Yazıcı and Peter Sit.
ERSTE Foundation is main partner of tranzit. Supported using public funding by Slovak Arts Council.
The Life, Death, Love and Justice exhibition and its events have been also supported by Goethe Institut Bratislava.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *