Artalk.cz

TZ: Milan Mazúr, Viktor Takáč v Galerii AMU

Milan Mazúr, Viktor Takáč / CORPS: Center of researching paralel symptoms / Galerie AMU / Praha / 27. 4. 2021 – 20. 5. 2021

Autoři Viktor Takáč a Milan Mazúr pracují nejčastěji s médii videa a filmu, ve kterých hledají různé možnosti použití techniky a formálního zacházení s ní. Zajímá je také prostor, ve kterém divák jednotlivá díla sleduje. V projektech často artikulují nejen samotné médium pohyblivého obrazu ale i jeho překrývání v rámci analyzování možností prostoru galerie nebo vlastností aktéra jako možného hybatele narace nebo interakce. Oba autoři se pokoušejí dekonstruovat schémata lineární narace a skládat pomocí vlastních pravidel a nástrojů nově vytvořené audiovizuální celky.  Tato témata uplatňují během výzkumu doktorského studia, pod vedením Tomáše Svobody v ateliéru Nových médií na Akademii výtvarných umění v Praze. Plánovaná výstava v GAMU je jejich první autorskou spoluprací.

/

The artists Viktor Takáč and Milan Mazúr most often work through the medium of film, developing various technical solutions and formal approaches. They are also interested in the space in which the viewer observes their works, and their projects articulate not only the medium of the moving image itself, but also study its overlaps with the possibilities present in the gallery space and foreground the role of an actor as a possible mover of the narration and facilitator of mutual interaction. Both artists attempt to deconstruct the schema of linear narration and thus compose new audiovisual wholes which might be based on their own rules and tools. They have been employing these themes throughout their doctoral studies under the guidance of Tomáš Svoboda in the studio of New Media at Prague’s Academy of Fine Arts. The planned exhibition at GAMU is their first collaborative project.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *