Artalk.cz

TS: Judit Flóra Schuller v JKS

Judit Flóra Schuller: Following the Thoughts of Others / kurátorka: Flóra Gadó / The Július Koller Society / Nová Cvernovka, Bratislava / 1. 5. – 13. 6. 2021

Judit Flóra Schuller: Following the Thoughts of Others

kurátorka: Flóra Gadó

1. 5. — 13. 6. 2021

The Július Koller Society

Výstava Following the Thoughts of Others sa dá považovať za zavŕšenie dlhoročnej umeleckej práce a výskumu Judit Flóry Schuller, pôvodne uvedená pod názvom Memory Theatre, kde boli východiskom jej rodinný archív a história, so zvláštnym dôrazom na starého otca, Imre Schullera. Názov – ktorý si autorka požičala z poznámky nájdenej v rodinnom archíve – naznačuje, že by sme si mali konečne priznať nemožnosť skutočnej rekonštrukcie života našich predkov. Výstava sa od hľadania nejakého druhu pravdy či skutočnosti odkláňa k zisteniu, že naša jediná možnosť je „sledovať“ pomocou fikcie a predstavivosti tieto „myšlienky iných“ a nechať sa nimi na tejto ceste viesť. Práve takto Judit Flóra Schuller znovu vytvára a premýšľa určité naratívy a motívy bez toho, aby pritom uviazla v pasci falošnej autenticity či rekonštrukcie. Výstava nepodáva ucelené rozprávanie o rodine Schullerovcov, zdôrazňuje len určité fragmenty a epizódy z jej života.

V tomto zmysle je výstava viac labyrintom než lineárnym príbehom, anachronickým miestom, kde sa stretávajú rôzne doby a jedna do druhej navzájom prechádza. Anachronistický aspekt času znamená, že nikdy neexistujeme len v jednej dobe, ale že sa rôzne temporality v našich životoch naopak simultánne prelínajú. Citlivosť voči rôznym vrstvám času nie je niečo, s čím prišlo súčasné umenie, ide o známy literárny postup od Marcela Prousta až po Ali Smithovú: jej kniha How to Be Both je napr. o tom, ako sa navzájom prepletajú a prelínajú životy renesančného maliara a tínedžerky. Neprekvapí preto, že sa Judit Flóra Schuller vo svojich prácach venuje aj naratívnym postupom, čo je zjavné v jej textovom diele Notes, s krátkymi, často poetickými postrehmi a vetami, ktoré pripomínajú denníkové záznamy. V spojitosti s otázkou času sa tak archívny materiál stáva priesečníkom minulosti, prítomnosti a budúcnosti. Niekedy pripomenie aj performatívny prístup: postoj Judit Flóry Schuller k minulosti a histórii svojej rodiny je vždy aktívny a kritický proces.

Umelkyňa otvára dialóg s minulosťou a medzi generáciami, pričom kladie dôraz na proces zabúdania, zabudnutie samotné a „odpútanie sa od vecí“. V predchádzajúcich výstavách bolo jej cieľom zdôrazniť fakt, že sa archív sám redukuje a pohybuje smerom k systematickému usporiadaniu, zatiaľ čo sa ona blíži k fáze zabudnutia. V prípade nových diel sa autorka vzďaľuje od vnímania archívu ako celku a namiesto toho kriticky skúma otázky súvisiace s usporiadaním a archívnymi systémami, tvorí vlastné interpretácie založené na konkrétnych epizódach či fragmentoch, ktoré v ňom našla. Predstavuje tak svoje odpovede na otázky, ktoré archív neustále kladie a ustupuje od neho o krok späť, keď už sa nesústreďuje na vlastnú rodinu, ale na mikrohistórie a všeobecnú otázku formovania našej identity.

The Július Koller Society

c/o Nová Cvernovka

Račianska 78, 831 02, Bratislava

1. poschodie

Pri vstupe zadajte na klávesnici videovrátníka číselný kód 1018

T: +421 949 167 036

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *