Artalk.cz

TS: Martina Mäsiarová v Turčianskej galérii

Martina Mäsiarová: Rozhovor s pozorovateľom / Kurátorka: Beáta Jablonská / Turčianska galéria v Martine / 6. 5. 2021 – 30. 6. 2021

Názov výstavy: Martina Mäsiarová: Rozhovor s pozorovateľom

Kurátorka: Beáta Jablonská
Termín: 6. 5. 2021 – 30. 6. 2021

Miesto: Turčianska galéria v Martine, Daxnerova 665/2, 036 01 Martin,  HYPERLINK „http://www.turiecgallery.sk“ www.turiecgallery.sk
Otváracie hodiny: Ut – Pia od 10.00 do 17.00 h,  podľa platných protipandemických opatrení

Výstava Martiny Mäsiarovej Rozhovor s pozorovateľom je jedným z ďalších krokov jej výtvarného programu, ktorý si začala formulovať už počas štúdia na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, v rokoch 2012 – 2018. Školský ateliér jej dal príležitosť sústredene sa venovať tomu, čo je dnes hlavným leitmotívom jej tvorby: artikulovať a zviditeľňovať to, čo vnímame ako len ťažko uchopiteľné – emóciu, pocit, spomienku, alebo zážitok. Jej autorská jedinečnosť spočíva nielen v snahe ich zhmotniť v kresbe, v maľbe, v slove, v zvuku, alebo v pohybe, ale aj vo vystihnutí ich prepojení medzi našim  vnútorným svetom s tým, čo nás obklopuje. Krajina, nebo, slnko a vesmír je potom onou scénou, ku ktorej sa vzťahuje a je aj témou, ktorá drží koncept a dramaturgiu výstavy v Turčianskej galérii. Tu je predovšetkým postavená na dialógovej hre s otcom astronómom. Čo na začiatku  bola iba zvedavosť dieťaťa, sa časom zmenilo v rozhovor dvoch, ktorý od všetečných detských otázok sa posunul k veľkým témam vesmíru. Výsledok ale nie je konflikt dvoch svetov, toho vedeckého a toho umeleckého, ale súzvuk dvoch hlasov, v harmonizujúcej vzájomnosti. Ich rozhovor nie je len prázdnou metaforou, ale podstatným stavebným princípom inštalácie výstavy. Spolu s architektkou výstavy Luciou Gamanovou vytvorila galerijný environment pozostávajúci z autorkiných malieb, kresieb, fotografií, videa a textu odvolávajúci sa k princípom imerzívneho divadla, intenzívneho a paralelného vnímania a prežívania vystaveného. V jednotlivých miestnostiach galérie dominuje tak zakaždým jedno z médií, ale nie ako solitér, ale ako súčasť intermediálnych kompozícií. Vo výbere sa predstavia autorkine  kresby a maľby venujúce sa  téme pozorovania slnka. Od letmých náčrtov, cez procesuálne laborovanie, až po kontemplatívne zakresľovanie slnka do časo-zbernej kresby. Podobne aj vo fotografiách a filme prenesených do priestorových a zvukových realizácií, ide o sprostredkovanie zážitku, v ktorom sa vesmír stáva, alebo má tu možnosť, stať sa súčasťou každého z nás. Výstava je tak ponúknutou možnosťou, lebo ako  hovorí Martina Mäsiarová: „ Nechcem do vecí zasahovať a ovplyvňovať tým ich chod a vývoj, narúšať ich štruktúru. Skôr sa pýtam, než odpovedám. Ak provokujem, tak tichom. A keď sa pýtam, vlastne nečakám odpoveď. Ide o to, uvedomiť si šírku všetkých možností“.

Kurátorka výstavy: Beáta Jablonská

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *