Artalk.cz

TS: GENERÁCIA 909,76

Cyprián Majerník, Peter Matejka, Dezider Milly, Ján Mudroch, Július Nemčík, Andrej Nemeš, Eugen Nevan, František Studený, Július Szabó, Ester Šimerová-Martinčeková, Ján Želibský,  Jakub Bauernfreund, Štefan Bednár, Ladislav Čemický, František Draškovič, Bedrich Hoffstädter, Jozef Kostka, František Kudláč, Július Lőrincz / GENERÁCIA 909,76 / Kurátorky: Mira Sikorová-Putišová a Kristína Hermanová / Považská galéria umenia v Žiline / 7. 5. – 22. 8. 2021

Martin Skara

GENERÁCIA 909,76

Druhá vlna slovenskej moderny

Podujatie pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej

od piatka 7. mája 2021 

vo výstavných priestoroch na 1. poschodí Považskej galérie umenia v Žiline

Kurátorky: Mira Sikorová-Putišová a Kristína Hermanová

Architektúra a identita výstavy: Marcel Benčík

Termín konania výstavy: 7. 5. – 22. 8. 2021

Organizátor: Považská galéria umenia v Žiline (zriaďovateľ  Žilinský samosprávny kraj)

Spoluorganizátor: Slovenská národná galéria

Autorky pôvodného konceptu výstavy Generácia 909,76 – Výstava, pojem, interpretácia:

Alexandra Homoľová a Alexandra Kusá

Diela na výstave pochádzajú zo zbierky Slovenskej národnej galérie a zbierky v správe Považskej galérie umenia v Žiline

Výstavný titul, ktorý prináša Považská galéria umenia v Žiline v čase postupného uvoľňovania protipandemických opatrení, prinesie publiku množstvo ikonických diel výtvarného umenia na Slovensku v 1. polovici 20. storočia od autorov ako: Cyprián Majerník, Peter Matejka, Dezider Milly, Ján Mudroch, Július Nemčík, Andrej Nemeš, Eugen Nevan, František Studený, Július Szabó, Ester Šimerová-Martinčeková, Ján Želibský,  Jakub Bauernfreund, Štefan Bednár, Ladislav Čemický, František Draškovič, Bedrich Hoffstädter, Jozef Kostka, František Kudláč, Július Lőrincz a ďalší. Tematicky a žánrovo spadajú do okruhov ako zátišie, portrét, figurálna kompozícia, krajina. Sú tiež zobrazeniami prostredia najmä mestského človeka a veľká časť z nich v sebe nesie aj výrazný sociálny rozmer – sú reakciami na 2. svetovú vojnu a jej dopad na život civilného jedinca.

Výstava je reinštaláciou projektu Slovenskej národnej galérie z roku 2020 – Generácia 909,76 – Výstava, pojem, interpretácia a predstavuje maľby, kresby a plastiky zo zbierok SNG, doplnené dielami zo zbierok v správe Považskej galérie umenia v Žiline. Pojem Generácia 909 do nášho prostredia uviedol Karol Vaculík (historik umenia, riaditeľ Slovenskej národnej galérie v rokoch 1952 – 1970, pracoval v nej do roku 1989) výstavou Generácia 1909 – Svedomie doby (1964). Názov výstavy v SNG a v PGU Žilina odkazuje na aritmetický priemer rokov narodenia autorov, ktorých kurátor do skupiny zaradil. Vaculíkova koncepcia mala niekoľko cieľov: vrátiť do dejín umenia tvorbu generácie, ktorej diela nekonvenovali estetike socialistického realizmu; tvorivo zasiahnuť do príbehu dejín slovenského umenia novým „izmom“ a zhodnotiť aj netendenčné nákupy do zbierok SNG. Formulácia pojmu vzišla z prostredia múzea umenia, čo bolo ostatne v 60. rokoch umeleckohistorickým trendom. V našom prostredí  to súviselo s potrebou napraviť dejiny umenia „pokrivené“ ideológiou socialistického realizmu.

Súčasťou výstavy v Považskej galérii umenia budú aj materiály, ktoré ponúknu pohľad na súdobú  architektúru – najmä funkcionalistické verejné stavby v 30. a 40. rokov 20. storočia, ale tiež unikátne dobové videodokumenty týkajúce sa spoločenského a kultúrneho života obyvateľov Žiliny, ktoré ako spolupracujúca inštitúcia sprostredkovalo Považské múzeum v Žiline a ďalší individuálni partneri.

Ojedinelosť výstavy Generácia 909,76 – Druhá vlna slovenskej moderny spočíva najmä v sprostredkovaní množstva ťažiskových diel výtvarného umenia 20. storočia pre diváka zo Žiliny a jej okolia, no i pre návštevníka mesta, a to prostredníctvom kompaktnej výstavy, ktorá svojím obsahom (približne 140 diel, z toho 107 zo zbierky SNG) doteraz nebola v priestoroch Považskej galérie umenia nikdy uskutočnená.