Artalk.cz

11. 5. 2021 / Stretnutie s rovesníkmi Roberta Cypricha

Monogramista T.D a Jozef Molitor nielen o Robertovi Cyprichovi Stretnutie s rovesníkmi Roberta Cypricha / tranzit.sk / Bratislava / 11. 5. 2021 o 18:00 hod

Monogramista T.D  a Jozef Molitor nielen o Robertovi Cyprichovi
Monogramista T.D and Jozef Molitor Not Only about Robert Cyprich

Online stretnutie s rovesníkmi Roberta Cypricha
Online meeting the Peers of Robert Cyprich

11. 5. 2021, 18.00 6PM

Podujatie prebehne v slovenčine  prostredníctvom platformy Zoom a ako live stream na Facebookovej stránke tranzit.sk.
Event will be held in Slovak. It will be accessible via Zoom and as a live stream on Facebook page tranzit.sk.

Aj keď  bol Robert Cyprich súčasťou alternatívnej výtvarnej scény 70. a 80. rokov, v ktorej o autentické a výrazné osobnosti nebolo núdza,  patril k jej najsvojráznejším postavám. Kým naozaj bol a ako ho vnímali jeho priatelia a vtedajšia umelecká scéna sa porozprávajú Beata Jablonská a Ján Kralovič s výtvarným umelcom  Monogramista T.D, ktorý  okrem toho, že patrí  k najdôležitejším predstaviteľom slovenskej konceptuálnej výtvarnej scény,  je aj jej prenikavým pozorovateľom a glosátorom. Spolu s historikom umenia Jozefom Molitorom, spoluautorom niektorých akcií Roberta Cypricha sa ho pokúsia priblížiť nielen ako postavy patriacej do dejín, ale ako toho, ktorý dokázal zakaždým „hrať vabank“ a bolo jedno, či o umenie, alebo o život.

Monogramista T.D (Dezider Tóth, 1947) patrí k zásadným predstaviteľom slovenského konceptuálneho umenia. Jeho tvorba siaha od maľby, kresby a autorských kníh , až po inštalácie, umenie akcie a minimalistické intervencie. V rokoch 1991 – 2015 vyučoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave dramaturgiu výtvarného materiálu (teoretické prednášky) a Neateliér (práca s výtvarným materiálom). Bol organizátorom aktivít neoficiálneho umenia Depozit, v rokoch 1976 – 1977, v byte na Moskovskej 1 v Bratislave. V rokoch 1979 – 1986 inicioval a organizoval Posun – deväťmesačné majstrovstvá Bratislavy v posune artefaktu, ktoré sa zakaždým končilo vzájomnou prezentáciou diel v byte niektorého z účastníkov akcie.

Jozef Molitor je teoretik umenia na alternatívnej scéne vystupujúci a píšuci pod pseudonymom J. Alter. Blízky spolupracovník Roberta Cypricha a spoluautor viacerých akcií a textov Sky Agency, Ex – tenzia, Time of Cage, Včelí kvet. Je autor nepublikovaného textu: Od deštrukcie „sakrálneho“ k privátnym mytológiám, úvodného textu k akcii Roberta Cypricha Včelí kvet, Brno, 13.-16.9. 1979.

Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit. Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Although Robert Cyprich was part of the alternative fine art scene of the 1970s and 1980s, which featured many authentic and distinctive figures, he was one of the most peculiar. Beata Jablonská and Ján Královič will talk with the artist Monogramista T.D. about who Cyprich really was and how he was perceived by his friends and others on the artistic scene. In addition to being one of the most important representatives of Slovak conceptual visual art, Monogramista T.D. is also its keen observer and commentator. He and art historian Jozef Molitor, the co-creator of certain actions of Robert Cyprich, will explain why their friend belongs to history and how he could always “play vabanque” with art and life.

Monogramista T.D (Dezider Tóth, 1947) is one of the most important representatives of Slovak conceptual art. His work ranges from painting, drawing and books up to installations, action art and minimalist interventions. From 1991 to 2015 he taught material dramaturgy (theoretical lectures) and Neateliér (Non-studio) (work with art material) at the Academy of Fine Arts and Design in Bratislava. He was the organizer of the Depozit unofficial art activities in an apartment on Moskovská Street No. 1 in Bratislava from 1976 to 1977. From 1979 to 1986 he initiated and organized Posun, the nine-month championship of Bratislava in artifact shifts, which was always concluded by the mutual presentation of artwork in the apartment of one of the participants.

Jozef Molitor is an art theorist who wrote under the pseudonym J.Alter on the alternative scene. He closely cooperated with Robert Cyprich and was a co-creator of several of his actions and texts, such as Sky Agency, Ex – tenzia, Time of Cage, Včelí kvet (Bee Flower). He wrote the non- published text: Od deštrukcie „sakrálneho“ k privátnym mytológiám (From the Destruction of the “Sacral” to Private Mythologies), the introduction to Cyprich’s action Včelí kvet (Bee Flower) which took place in Brno from September 13-16, 1979.

ERSTE Foundation is main partner of tranzit. Supported using public funding by Slovak Arts Council.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *