Artalk.cz

TS: Unseen

AGF, Tatiana Heuman, Ami Yamasaki,Pan-Pan Kolektiva, Eva Priečková, Agustin Genoud, Colin Self, Alma Lily Rayner, Aleš Čermák, Cristina Maldonado / Unseen, online / od 3. 5. 2020

“Prvým nástrojom nebola palica, ostrý kameň ani koleso, prvým nástrojom bol ľudský hlas”

Agustin Genoud

Unseen je  online platforma a webový archív, ktorý prezentuje rôzne prístupy k počúvaniu a rozvíjaniu vzťahu medzi našimi telami, priestorom a zvukom. Voľne vychádza z praxe hlbokého počúvania Pauline Oliveros, ktorú aktualizuje cez perspektívy vybraných umelkýň a umelcov. Sériami cvičení, postupov a videonávodov sme vyzývaní/é sa sústrediť na zvuk ako na nástroj zbavujúci pocitu odlúčenia a izolácie, ako nástroj pre predstavovanie si lepších zajtrajškov. Tieto návody sú rôznej dĺžky a náročnosti, pre individuálnu a kolektívnu prax, telesné a ne-telesné a aktivujú rôzne časti našich tiel a žitých realít. Predstavujú umeleckú prax ako nástroj každodennosti, ako set mechaník a procedúr fungujúcich mimo inštitucionálne rámce umenia. Ako postupy a návody, ktoré je možné aktivovať vo vlastnej réžii ich aplikáciou do nášho každodenného života.

AGF sprístupňuje zvuk ako rastúcu entitu, ktorá iniciuje spojenia prerastajúce do decentralizovaných sietí. Tatiana Heuman cez pozorné počúvanie svojho tela spoznáva citlivejšie spôsoby prechodu zo spánku do bdenia. Na nutnosť vnímať ušami poukazuje cez sériu videonávodov Ami Yamasaki. Počúvanie, ktoré sa sústreďuje na špecifickú pozíciu jednotlivca a vychádza z porozumenia súčasným kondíciám demonštruje Pan-Pan Kolektiva. Znovuobjavenie vlastnej intimity cez neobmedzený pohyb ponúka v sérií cvičení Eva PriečkováAgustin Genoud cez videomanuál vyzýva k vytváraniu zvukov opúšťajúcich „ľudské“, v ktorých je hlas nástrojom syntézy. Cez jednoduché cvičenia vytvára Colin Self prostredie zohľadňujúce potreby tela, ktoré je otvorené voľnosti a experimentu. Počúvanie ako predpoklad k prežitiu rozvíja Alma Lily Rayner. Nekonečným manuálom poukazuje Aleš Čermák na potrebu flexilibility ako individuálnej a kolektívnej praxe. Prítomnosť tiel a ich vzájomné prepájanie mapuje cez sériu performancií Cristina Maldonado.

Tieto série cvičení vytvárajú priestor pre nové racionality a spôsoby nazerania na každodenné. Možnosti sú nekonečné, ale často obmedzené limitom vlastnej imaginácie. Vytváranie, predstavovanie, snívanie, spievanie, dotyk, bručanie, rozprávanie sa sú tu atribútmi ktoré vytvárajú bezpečný priestor pre znovuobjavenie vlastnej intimity, zdieľanie a poznávanie seba, iných a iné.

Unseen začína 3. mája zverejnením videodiela Trans-Synthetic Vocalities od Agustina Genouda na webe projektu. Zvyšné diela, sprievodné texty a workshopy budú dopĺňané na týždennej báze.

Pre viac informácii navštívte web projektu >> unseen.help

Projekt Unseen vzniká pod záštitou vydavateľstva Skupina, v spolupráci s platformou Terēn: pole performativního umění. Projekt z verejných zdrojov podporili Fondu na podporu umenia FaVU VUT .

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *