Artalk.cz

12. 5. 2021 / Adam Macko: AFTERhuman fáza II.

Adam Macko: AFTERhuman fáza II. / EQO (priestor interaktívnej kultúry) / Spišský Hrhov / 12. 5. 2021

AFTERhuman fáza II.

EQO (priestor interaktívnej kultúry), Komenského 2, Spišský Hrhov

12/5/21 – streda – 18:00

online podujatie

sprievodný text: Mgr. art. Vladimír Ganaj, ArtD.

Projekt AFTERhuman fáza II. je samostatnou kapitolou dlhodobej autorskej stratégie reflexie súčasnej telesnosti. Napriek tomu, že preberanie obrazov telesnosti ako interpretácie kultivácie, nie je novým prvkom (ideologicky ich zneužíval nacizmus aj komunizmus), mainstreamová estetika aj v súčasnosti štandardizuje vzorce syntetickej telesnosti ako „nutnosti“ pre budovanie identity. Obdobne ako vo výstave AFTERhuman (Kotolňa Košice, 2017, kurátor Miroslav Kleban) aj tu sa sústreďuje na procesuálnu zložku a jej toxické kontexty, mení sa ale inverzne stratégia skúmania. Zviditeľňovaním samotného vyčerpávajúceho procesu, a s tým súvisiacou telesnou premenou sa komentujú témy manipulácie a transformácie telesnosti v kontextoch súčasného obrazu tela spektakularizovanej estetiky, zhodnocuje sa postfordický model produkcie a stratégia postpraxe. Výsledkom je klinicky izolovaný obraz tohto procesu, ktorý divákovi umožní kritickú reinterpretáciu kultového modelu tela.

Miroslav Kleban k výstave AFTERhuman píše: Vedomé vytváranie zmien na vlastnom tele súvisí s preverovaním a skúšaním vlastného ega… fyzická záťaž, spojená s možnými fatálnymi následkami, je v autorovom výtvarnom programe vnímaná ako očista tela a ducha. Asketická povaha a vystupňovanie očistných rituálov je určitou formou výpovede nie len voči konzumnému a materiálnemu svetu, ale najmä, je spôsobom skúmania vlastnej identity. Mozaika ukrojených kompozícií, ktoré vizualizujú pohľad (gaze) na autorove telo bez narušenia intimity, sú skladbou akýchsi asexuálnych torz, bez jasných identifikačných ukazovateľov… . Prísny, frontálny postoj poukazuje na medicínske telo, ktoré je algoritmicky zachytávané v určitom čase, ale v neurčitom priestore. Multiplikáciou daného motívu autor upozorňuje na nebezpečnú uniformitu, či sériovosť, ktorú môžeme vnímať v ideologickej korelácii. Tento jav nátlakových vzorcov vytvára isté formy štandardizácie bez povšimnutia odvrátených aspektov. Podporuje ideu vytvárania syntetického antropomorfného objektu, ktorým autor uvedomene popiera svoju identitu smerom k divákovi. Vlastné telo sa degraduje do polohy média, ktoré v kombinácii s inými druhmi médií tvorí záznamovú či pamäťovú stopu fyziognomických štruktúr.“

Vyššie citované medicínske telo je kľúčový pojem aj pre tento projekt, nakoľko zrkadlí fetišizmus a obsesívnosť nových tiel. Intermediálna inštalácia sleduje koncepciu semiotického diagramu, kde sa vzájomne preväzujú tematické pojmy tiel, matérie a sily cez cykly, procesy, digitálny obraz, monopoly, post-materialistické štruktúry či viditeľnosť.

Online prezentácia predstaví formou videa na youtube kanáli EQO inštaláciu pozostávajúcu s časozberných sebahistorizujúcich fotomatríc, malého objektu, digitálnych printov a hybridnej maľby. V prípade priaznivého vývoja a uvoľňovania karanténnych opatrení pristúpime k verejnej vernisáži podujatia.

Projekt formou štipendia podporil Fond na podporu umenia.

Adam Macko (*1989, Levoča) je vizuálny umelec a kurátor. Absolvent Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach (prof. Peter Rónai, akad. mal.), v súčasnosti interný doktorand na Katedre maľby Fakulty výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici (školiteľ doc. Mgr. art. Ján Triaška, ArtD.) V praktickom umení skúma hybridný potenciál maľby a intermediálne presahy, venuje sa posthumanistickým teóriám a inštitucionálnej fragmentácii. Svoju tvorbu prezentoval na samostatných a kolektívnych výstavách na Slovensku a v zahraničí (Nová skutočnosť / Krokus Gallery BA & Stredoslovenská galéria (BB), No Go No Reply / Kunsthalle /KE/, Join the Dots / Salone degli Incanti /Terst / ITA/ a i.). Kurátorsky pripravil výstavy Sacrelacrum (GUS, SNV), Till the End of the World (Industra, Brno), a projekty pre EQO Spišský Hrhov (Čerstvé ruiny / Antiplenér, Transienty, Sacre-con, Malé Veci, CruciFiction a i.). Žije a tvorí v Levoči.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *