Artalk.cz

do 10. 5. 2021 / Mestská knižnica v Bratislave vyhlasuje súťaž o novú vizuálnu identitu

Mestská knižnica v Bratislave vyhlasuje súťaž o novú vizuálnu identitu / Mestská knižnica v Bratislave / Bratislava / do 10. 5. 2021

Mestská knižnica v Bratislave zverejnila súťažnú výzvu na vytvorenie novej vizuálnej identity. Súťaž je určená pre profesionálky a profesionálov z oblasti komunikačného dizajnu, fyzické aj právnické osoby. Jej odborným garantom je Únia grafických dizajnérov Slovenska. Predpokladaná hodnota zákazky pre víťaza je 8 500 €. O víťaznom návrhu rozhodne komisia, ktorú tvoria grafickí dizajnéri Boris Meluš, Martin Bajaník, Eva Šimovičová, Barbora Šajgalíková, vedúca oddelenia kultúry magistrátu Hlavného mesta SR Bratislavy Zuzana Ivašková, Tomáš Štefek a Michaela Kučová z Mestskej knižnice v Bratislave.

Súťaž bude prebiehať v dvoch kolách, pričom prvé kolo pozostáva zo zaslania portfólia relevantných prác a textovej explikácie predbežnej navrhovanej koncepcie. Do druhého kola na základe hodnotenia odbornej komisie postúpi päť finalistov, ktorí vypracujú návrh na vizuálnu identitu na vybraných aplikáciách. Prvé kolo nie je honorované, v druhom kole získa päť finalistov skicovné vo výške 500 €. Víťaz druhého kola bude vyhlásený v júni a následne pre knižnicu vypracuje manuál vizuálnej identity, vrátane stanovených aplikácií. Bude sa tiež dizajnérsky podieľať na tvorbe novej webstránky inštitúcie v spolupráci s oddelením Inovácie mesta Bratislava magistrátu Hlavného mesta SR Bratislavy.

Prihlášky do prvého kola je potrebné zaslať na sutaz@mestskakniznica.sk do pondelka 10. 5. 2021 do 10:00. Podrobnosti súťažnej výzvy sú dostupné na www.mestskakniznica.sk. 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *