Artalk.cz

Slovenská národná galéria a rok 2020

Slovenská národná galéria a rok 2020 / Slovenská národná galéria/ 14. 4. 2021

Aj tentokrát sa v rámci aktuálnej situácie uskutočnil verejný odpočet a prezentácia činnosti Slovenskej národnej galérie za uplynulý rok bez tlačovej konferencie. Podľa Správy o hospodárení a činnosti za rok 2020 sme zverejnením prezentácie informovali o hospodárskych výsledkoch, návštevnosti, výstavnej, edičnej, vedeckovýskumnej, odborno-metodickej, programovej, marketingovej a ďalšej činnosti v Bratislave a na vysunutých pracoviskách v Strážkach, vo Zvolene, v Ružomberku a v Pezinku.

V minulom roku ste v súvislosti so Slovenskou národnou galériou mohli zaznamenať najmä:

 • pokračovanie vo voľnom vstupe na výstavy a expozície v Bratislave, zavedenom v roku 2014; expozície a výstavy v SNG Bratislava navštívilo v minulom roku 18 575 návštevníkov (spolu s výchovno-vzdelávacími a kultúrno-spoločenskými programami 21 434 ľudí); zníženú živú návštevnosť vyvážila „návštevnosť“ online programov, digitálneho obsahu a Webu umenia s viac ako 300 000 digitálnymi návštevníkmi;
 • pokračujúce generálne partnerstvo s Tatra bankou, a. s.;
 • sprístupnenie Archívu Júliusa Kollera ako súčasti experimentálnych expozícií Krajina za mapou a otvorenie 5 krátkodobých výstav v SNG Bratislava; vo vysunutých pracoviskách boli stále expozície doplnené o krátkodobé výstavy; v priestoroch stodoly Schaubmarovho mlyna v Pezinku bolo nainštalované dielo Romana Ondaka Time Capsule; mimo projektov SNG stojí za zmienku zahraničná výstava Sucre de l’est / Sugar of the East ako súčasti projektu EASTERN SUGAR, ktorý prebieha pod záštitou SNG;
 • sprístupnenie edukačnej Zóny – priestoru pre návštevníkov, ktorí radi experimentujú, tvoria, objavujú a chcú sa dozvedieť viac o zaujímavých témach z výtvarného umenia. V roku 2020 bola realizovaná Zóna k výstave LV100. Ladislav Vychodil a scéna 20. storočia a Zóna architektúry;
 • spustenie umenovednej výpravy Akcia ZET – veľká maliarska akcia, vydanie novej publikácie a otváranie rôznych dôležitých tém cez množstvo sprievodného obsahu a podujatí v jednom;
 • dokončenie a sprístupnenie expozície Antimúzeum J.K. v Bratislave, venovanej súkromnej zbierke diel Júliusa Kollera, v spolupráci s OZ Antimúzeum Júliusa Kollera;
 • rozširovanie zbierok SNG vďaka viacerým výnimočným akvizíciám – diela Time Capsule svetoznámeho slovenského umelca Romana Ondaka, kolekcie spoločenských šiat slovenských odevných dizajnérov reprezentujúcich špeciálne ocenenie udeľované v rámci Ceny Nadácie Tatra banky za umenie a kompletnej série populárnych grafík od kultového zoskupenia Čierne diery;
 • vydávanie katalógov a umenovedných publikácií okrem katalógov k štyrom krátkodobým výstavám bola vydaná reedícia Súkromných listov Fullu a Galandu s interpretačnou štúdiou kurátorky Kataríny Bajcurovej a obrazovou prílohou; sprístupnená bola online knižnica vybraných výstavných katalógov a publikácií z dielne SNG;
 • vývoj Webu umenia – zapracovanie novej užívateľskej funkcie „obľúbené diela“; na webumenia.sk pribudli štyri nové galérie (Považská galéria umenia, Šarišská galéria, Kysucká galéria, Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem); oproti minulému roku narástla návštevnosť Webu umenia až o 58 639 používateľov. Za celý rok si ho pozrelo 257 729 ľudí;
 • pokračovanie v digitalizácii – v uplynulom roku bolo na štyroch digitalizačných pracoviskách SNG zdigitalizovaných 4 973 zbierkových predmetov a kultúrnych objektov;
 • lab.SNG a tvorbu virtuálnych prehliadok – technológiou panoramatického snímania boli zdokumentované výstavy Anna Daučíková, LV100 a Generácia 909, 76. Online bola sprístupnená virtuálna prehliadka výstavy SNG FILLA – FULLA: Osud umělce / Osud umelca a VR prehliadka výstavy pre GJK v Trnave;
 • lab.SNG a realizáciu ďalších projektov – spustenie mikrostránky venovanej A. P. Weiszovi-Kubínčanovi; vývoj Registra modernej architektúry na Slovensku pre Oddelenie architektúry Historického ústavu SAV; vytvorenie dvoch web stránok pre pražský Památník národního písemnictví a ďalšie;
 • realizáciu medzinárodného projektu EASTERN SUGAR slovenskej umelkyne Ilony Németh, ktorého východiskom je výskum vývoja cukrovarníckeho priemyslu v strednej Európe a jeho dôsledkov, sociálno-politického a environmentálneho dopadu; projekt zahŕňa aktivity realizované v 6 krajinách Európy s 5 zahraničnými partnermi;
 • organizovanie medzinárodnej študentskej súťaže so zameraním na výtvarné umenie Máš umelecké črevo?
 • SNG ako aktívneho partnera v rámci grantového programu International Visegrad Fund v dvoch podaných projektoch: New Media Museums; Creating Framework for Preserving and Collecting Media Arts in V4 (žiadateľ Olomouc Museum of Art) a Exhibition Cold Revolution. Central and Eastern European Societies in the Face of Socialist Realism (žiadateľ Zachęta, National Gallery of Art, Varšava);
 • získanie a využitie podpory od Férovej nadácie O2 v grantovom programe Digitálna škola na projekt Výtvarná rozcvička – cyklus animovaných vzdelávacích videí, ktoré približujú zdigitalizované výtvarné diela zo zbierok slovenských galérií a otvárajú nové možnosti ich využitia v oblasti vzdelávania umením v škole či doma;
 • pokračujúcu rekonštrukciu areálu SNG v Bratislave – uznesením vlády sa rozšíril záber investičnej akcie aj jej finančný objem o 26,8 mil. €. Rozšírenie obsahovalo aj projekt interiéru, ktorý je odovzdaný a uzavretý. Stavebné práce ďalej pokračovali napriek istému narušeniu ich plynulosti v súvislosti s protipandemickými opatreniami. Veľmi pozitívnou správou pre verejnosť je nadviazanie spolupráce so Starým Mestom a podpísanie dohody s paňou starostkou Zuzanou Auftrichtovou o budúcej kultivácii „zadného dvora“ a rozšírení vstupných priestorov – Piazzetty Karola Vaculíka. Tento priestor bude súčasťou ponuky sústavy verejných priestorov bez lístka určených aj širšiemu spektru obyvateľov a návštevníkov mesta: nádvorie – piazzetta – travertínová záhrada;
 • napĺňanie tradície sprievodných programov k výstavám, ako aj iných programov pre verejnosť (dospelí, rodiny, deti a mládež) tentokrát väčšinu roka v online priestore z dôvodu pandémie covid-19;
 • tvorbu nových digitálnych formátov SNG nažive, Z klinca na klinec; spustenie platformy Slovenská náhradná galéria a blogu SNG; vytvorenie audioarchívu SNG na SoundCloud;
 • vykonávanie metodickej činnosti v celoslovenskom rozsahu vlastnými zdrojmi, ako aj v spolupráci s odborníkmi v rámci vzdelávania (metodické workshopy pre pedagógov, metodické materiály na stránke skrecok.sng.sk, organizácia kurzu Gallery and Museum Education in Visegrad Region pre FF UK), v oblasti galerijnej dokumentácie (zaškoľovanie do CEDVU, správy zbierok, digitalizácie) a ďalšie;
 • iniciovanie umeleckých rezidencií v Schaubmarovom mlyne v Pezinku;
 • Schaubmarov mlyn v Pezinku – otvorenie krátkodobej výstavy Skupinová terapia; sprístupnenie inštalácie Roman Ondak: Time Capsule / Časová kapsula; sprístupňovanie ovocného sadu verejnosti; organizácia kultúrno-spoločenských a vzdelávacích programov v čase uvoľnenia protipandemických opatrení;
 • propagáciu výstavných projektov a programov prostredníctvom propagačných a informačných materiálov, PR spoluprác, newslettrov, webu www.sng.sk; videí na kanáli YouTube, audiomateriálu na kanáli SoundCloud, aktívnej komunikácie na sociálnych sieťach Facebook a Instagram.

Slovenská národná galéria v roku 2020 v číslach:

 • rozpočet 4 564 100 €; tržby z predaja tovarov a služieb 308 891 €;
 • rozšírenie zbierkového fondu o 399 zbierkových predmetov; z toho 10 diel bolo získaných kúpou v objeme 125 000 €, 382 diel v hodnote 45 260 € získaných darom a 7 diel v hodnote 53 200 € získaných prevodom;
 • vytvorených 36 zmlúv o výpožičke zbierkových predmetov; z toho 13 zmlúv pre zahraničie a 23 tuzemských zmlúv;
 • 716 ošetrení a ďalších reštaurátorských výkonov a 28 kompletne zreštaurovaných zbierkových predmetov SNG;
 • 4973 zdigitalizovaných zbierkových predmetov a kultúrnych objektov;
 • 109 návštev a 184 výpožičiek v Archíve výtvarného umenia;
 • 654 návštev Umenovednej knižnice SNG a 4 856 výpožičiek; 310 nových kníh a katalógov;
 • 257 729 používateľov Webu umenia a 293 objednávok reprodukcií z Web umenia;
 • 167 výchovno-vzdelávacích a 30 kultúrno-spoločenských programov v SNG Bratislava;
 • celková návštevnosť výstav a expozícií, výchovno-vzdelávacích a kultúrno-spoločenských programov v roku 2020 v SNG Bratislava spolu s vysunutými pracoviskami vo Zvolene, v Ružomberku, Strážkach a v Pezinku bola 63 328 fyzických návštevníkov a viac ako 300 000 digitálnych návštevníkov (Web umenia + online programy a obsah SNG).

Kompletnú Správu o hospodárení a činnosti Slovenskej národnej galérie za rok 2020 si môžete pozrieť na webe SNG: https://www.sng.sk/sk/o-galerii/dokumenty/vyrocne-spravy.

Generálny partner SNG

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *