Artalk.cz

Zveřejnění projektu Otevřené sbírky

Doktorand Katedry teorie a dějin umění Lukáš Pilka a absolventka téhož oboru Tereza Škvárová zveřejnili svůj společný projekt Otevřené sbírky. V něm například dokládají, že online můžeme v současné době vidět 4,9% sbírkových předmětů z tuzemských muzeí a galerií, což je 2x více než před rokem. Kromě zajímavých přehledů jejich stránka otevrenesbirky.cz nabízí i databázi online katalogů.

„Téma digitalizace a zpřístupnění sbírkových předmětů online bylo v hledáčku našeho zájmu již během studia. Oba jsme toto téma využili i v našich závěrečných pracích. Velkým impulsem, abychom se této problematice věnovali i nadále, bylo uzavření galerií v březnu 2020. Podporu v našem bádání nacházíme i ze strany Centra doktorských studií UMPRUM,“ říká k projektu spoluautorka Tereza Škvárová.

Webová stránka Otevřené sbírky představila první zprávu o digitalizaci a zpřístupňování kulturního dědictví v České republice v dubnu 2020. Po roce přináší nová, aktualizovaná data. Zatímco v dubnu roku 2020 šlo na internetu zobrazit 556 280 muzejních artefaktů, dnes je to již 1 236 735. Tedy více než dvojnásobek. Během roku pandemie se zvýšil také celkový počet registrovaných sbírkových předmětů i procentuální podíl online přístupných položek. Ten vzrostl z 2,9 % na 4,9 %.

Webová stránka v upravené grafické podobě přináší rozšířená data a srovnávací grafy, ze kterých je čitelný i posun od loňského průzkumu. Nově funguje také jako přehledný katalog všech dostupných online databází tuzemských sbírkových institucí. Dopomohlo tomu i aktivní bádání Lukáše Pilky a Terezy Škvárové, kteří napřímo oslovovali sbírkotvorné instituce a mapovali problematiku týkající se celého procesu digitalizace. Za zmínku stojí třeba zjištění, že je v ČR digitalizováno zhruba 12,4% z celkového počtu sbírkových předmětů, online je pro veřejnost přístupných však pouze 40% z nich.

Sbírky byly a jsou srdcem muzea, avšak muzeum nemá mít na jejich bohatství monopol. Nemusí být jediným subjektem, který s nimi zachází a jenž je zprostředkovává veřejnosti. Muzea by naopak měla vynakládat co největší úsilí, aby digitalizovala kulturní kolekce, nasdílela je formou otevřených dat, a tím poskytla potřebný zdroj pro kohokoliv dalšího; pro umělce, designéry, architekty, učitele nebo vědce,” říká Lukáš Pilka, spoluautor Otevřených sbírek.

Cílem projektu Otevřené sbírky je medializace tématu spojeného s digitalizací sbírek a jejich publikací online pod otevřenou licencí. Autoři se ve své činnosti v Otevřených sbírkách chtějí mimo jiné blíže věnovat problémům, které institucím brání v rychlejší digitalizaci artefaktů.

Průzkum vznikl pod záštitou Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze a Wikimedia Foundation.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *