Artalk.cz

6. 4. / Panelová diskuze Kvíření jazyka českého. Užívání genderově inkluzivního jazyka v institucích a organizacích

Kvíření jazyka českého. Užívání genderově inkluzivního jazyka v institucích a organizacích / panelová diskuze / Institut úzkosti / 6. 4. od 19:00 / online, zoom link: https://zoom.us/j/99270517582

Panelu se zúčastní:

Jana Valdrová: jazykovědkyně, germanistka, specializující se na lingvistiku genderových a sexuálních identit, a autorka publikací a encyklopedických hesel o vztahu mezi jazykem a genderem

Jamie Emma Rose: amerikanistka, překladatelka, aktivistka za práva trans*lidí

Eva Čivrná / Nesehnutí: členka týmu F*ÉRA věnující se zejména tématu genderových identit a neheterosexuálních forem sexuality v rámci workshopů sexuální výchovy a prevence genderově podmíněného násilí

Nika Mazániková / Nesehnutí: PR koordinátorka a členka týmu F*ÉRA věnující se problematice sociálních médií a přímé spolupráci s mladými lidmi

Helena Skálová / Gender Studies, o.p.s.: ředitelka Gender Studies, o.p.s. a editorka čtvrtletníku Rovné příležitosti v souvislostech, členka Rady vlády pro rovnost žen a mužů a jejího Institucionálního výboru

Respondentky a respondenti (vznáší otázky a komentáře):

Hana Janečková / Galerie Display

Anna Remešová / Artalk.cz

Tomáš Vaněk / Akademie výtvarných umění v Praze

Formou chatu bude možné klást otázky z publika.

Uvádí:

Institut úzkosti / Barbora Kleinhamplová

Jazyk, kterým mluvíme, a slova, která používáme, výrazně ovlivňují způsob, jakým uvažujeme o sobě a o světě. Jazyk odráží stereotypy, společenské normy a očekávání, a má prostředky, jak udržovat mocenské poměry, vyhovující vládnoucím vrstvám – například generické maskulinum, které udržuje ženy v pozadí každodenního dění. V online diskusním panelu se budeme věnovat tématu genderově inkluzivní češtiny, jejím formám a otázkám spojeným s jejím užíváním organizacemi a institucemi.

Umělecké prostředí často reflektuje jako jedno z prvních různé typy nerovností a změn, proto Institut úzkosti vyvolal tuto diskusi se záměrem aktivně podpořit proměnu jazyka nejprve na úrovni uměleckých institucí, jednotlivců, jednotlivkyň a sdružení, odkud se může začít skrze instituce šířit dál. V tomto procesu mají instituce výjimečné místo, neboť jsou normativními orgány společnosti.

Pomozte nám rozhýbat diskusi o užívání genderově inkluzivního jazyka na institucionální úrovni a zapojte se formou chatu do našeho společného hledání spravedlivější češtiny.

Kvíření jazyka českého / O užívání genderově inkluzivního jazyka v institucích a organizacích je součástí širší série s názvem KVÍŘENÍ. NEKONEČNÝ POČET POTENCIÁLNÍCH PŘIROZENOSTÍ.

Jedná se o sérii přednášek, diskusí a workshopů vznikajících ve spolupráci s osobnostmi z oblasti aktivismu, exaktních věd a výtvarného umění, které se zaměřují na hledání nových podob evolučních procesů, ekologických interakcí a politik z perspektivy queer a feministické teorie a mezioborovosti.

Podpořeno / Supported by Ministerstvo kultury ČR, Magistrát hl. města Prahy
Author of illustration is Tomáš Vaněk / Autor ilustrace je Tomáš Vaněk.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *