Artalk.cz

30. 3. 2021 / Online podujatia ako súčasť výstavy EXPERIMENT

Online podujatia ako súčasť výstavy EXPERIMENT / tranzit.sk / Bratislava / 18:00 hod

Online podujatia ako súčasť výstavy EXPERIMENT
18.00 Martin Toldy: Altruizmus „kumšaftu“ / (performancia)
18.30 – 18.45 Technická prestávka
18.45 Diskusia s: Katarína Hládeková, Zuzana Husárová, Katarína Karafová, Martin Toldy, Miroslav Tóth
Moderuje: Ján Kralovič

18:00 performance: Martin Toldy: Altruizmus „kumšaftu“
Martin Toldy sa v performancii Altruizmus „kumšaftu“ zaoberá pojmom hodnoty ako miery spôsobilosti a relevancie umeleckého diela, ale aj seba-uspokojujúceho faktoru či naplneniu túžby po úspechu. Pojem „kumšaft“ vniká zámerným agramatickým novotvarom slov „kunšaft“ (zákazník, zákazka) a „kumšt“ (schopnosť, zručnosť). Vzťah tvorby a hodnoty, produktu a ceny je implicitne obsiahnutý v samotnom pojme „umenia“. V divadelnej online performance autor odkrýva rôzne formy hodnôt a hodnotenia. Východiskom jeho diela je neúnavné hľadanie zmyslu tvorivej práce a jej uplatnenie v praxi, na druhej strane téma posudzovania umeleckých diel cez optiku finančnej hodnoty. Perfomance je súčasťou výstavy Experiment v priestoroch tranzit.sk.

18.45 Extenzívna situácia / diskusia
hostia/ťky: Katarína Hládeková, Zuzana Husárová, Katarína Karafová, Martin Toldy, Miroslav Tóth
Moderuje Ján Kralovič.
Extenzívna situácia je súbor piatich umeleckých intervencií dopĺňajúcich výstavu umelca a teoretika Róberta Cypricha, ktoré aktualizujú jeho odkaz. Diskusia s umelkyňami a umelcami participujúcimi na výstave Experiment je snahou priblížiť diela, ktoré vznikli špeciálne pre výstavu a ktoré aktuálne nemáme možnosť vidieť, v dôsledku situácie lockdownu. Autorky a autori priblížia vznik a kontext svojich žánrovo pestrých umeleckých diel. Hostia priblížia svoje diela nielen slovne, ale i obrazom a zvukom. Súčasťou diskusie bude i čítanie poézie (Liza Gennart) a krátka experimentálna hudobná ukážka (Miroslav Tóth).

Nadácia ERSTE je hlavným partnerom iniciatívy tranzit.sk
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *