Artalk.cz

do 8. 4. 2021 / Open call do Pragovka Gallery pro rok 2022

Pragovka for Art, z.s., vyhlašuje otevřenou výzvu na výstavní projekty do Pragovka Gallery pro rok 2022.
Uzávěrka přihlášek: 8. 4. 2021 (23:59).

Úplné znění open-callu, téma, podmínky najdete ZDE.

Přihlášku najdete ZDE.

V současné době se Pragovka Gallery nachází v přízemí budovy E na Pragovce a je rozčleněna do tří samostatných galerií – Pragovka Gallery Rear, Pragovka Gallery Entry, Pop-up (+ Foyer). Z důvodů rekonstrukce je od ledna 2022 plánováno stěhování celé galerie (stále v rámci objektu). Původně architektonicky separovaný prostor bude nahrazen jednou sloupovou halou, kde zamýšlíme využití variabilního systému panelů, který bude možno uzpůsobit dle požadavků jednotlivých výstavních celků. Celková rozloha nových prostor bude 1100m2 pro  až 4 souběžně probíhající projekty. Nebráníme se však ani velkorysým projektům. Dramaturgie budoucího prostoru galerie se tak bude více soustředit na výběr děl do jednotlivých „dějství“, prolínajících se s kurátorskými koncepty hostujících kurátorů.

Poprvé je tak opencall otevřen uměleckým dílům bez kurátorské participace v rámci vyhlašovaných témat, rezidentům Pragovky (pod následným kurátorským vedením členů týmu galerie), ale také dlouhodobější kurátorské spolupráci.

Výstavní prostory se budou pro příští rok upravovat částečně podle vybraných projektů, nikoliv naopak, jak je tomu běžně zvykem.

V rámci opencallu jsou dvě možnosti, jak žádat:
V kontextu minulých zkušeností, kdy jsme výzvu cílili na kurátorské projekty, chceme nově upřednostnit autorská díla či autorské projekty bez kurátora, která budou realizována pod vedením Pragovka Gallery. Umělci, kteří dané téma zpracovávají, případně se k tomu chystají, mohou své myšlenky předkládat v rámci stále stejného formuláře (a příloh), jako doposud. Netřeba uvádět kurátora, pouze popis díla či souboru děl, artist statement, portfolio a další položky vyžadované přímo ve formuláři. V této části výzvy lze žádat také jako umělecký kolektiv bez kurátora.
Ve stejném kontextu jsme se také rozhodli věnovat prostor hostujícímu kurátorovi/kurátorům, které naše výzva zaujala. Pohled zvenčí je pro nás stejně důležitý jako příspěvek do diskuze, kterou s sebou externí kurátor přináší.

VÝZVA – NAPOJENÍ
Z doby covidové jsme si odnesli potvrzení či rozboření osobních vazeb, přebujelý digitální stín i touhu po napojení, které se nebude odehrávat v pouze v digitálním světě. Žádáme umělce a kurátory, aby se s námi pokusili zreflektovat mentální posun doby covidové se speciálním ohledem na místo, v němž se galerie nachází, a to prostřednictvím sociálně, historicky, či místně výzkumných projektů, projektů zpracovávajících téma digitálního či datového stínu či inovativním způsobem pracujícím s novými médii a digitálními technologiemi, a projektům, pracujících s textilním materiálem ať již doslovně, či metaforicky.

Vítáme neotřelé přístupy v rámci jednotlivých médií, jejich přesahy i kombinace. Napojení tak v rámci projektu chápeme těmito příměry: napojení přímá, myšlená i fyzická. Program na rok 2022 bude sestaven do tří dějství, které mohou být vzájemně prostupné.

Zachyceni v čase a prostoru
Výzva pro projekty, uměleckým způsobem pracující s rozborem místa z pohledu jeho místních, časových, prostorových i sociálních či sociálně ekonomických vztahů. Otevřeno pro všechna umělecká média, lze žádat jako hostující kurátor (přičemž podmínkou je předložit právě tři projekty, ať již v rámci jednoho tématu nebo s více tématy). Upřednostňovány budou inovativní projekty, zohledňující site- specific charakter místa, projekty pracující s institucionální kritikou, ale také projekty pracující například s metodami umělecké analýzy sociálně, historicky, či místně výzkumných projektů. Vítáme projekty pracující s místními souvislostmi a projekty kooperativní pracující s místní komunitou usedlíků a/ nebo umělců. Vítáme projekty ohlížející se do historie, za jejíž nejbližší mez pokládáme období funkční továrny, pošty, umělecké komunity, osobních příběhů s místem spjatých a vztahů, v nichž jsme zachyceni. Hloubka sondy do historie je libovolná.

Digitální a morfická pole
V posledním roce jsme všichni v důsledku rozšířeného využívání digitálních technologií zanechali mnohem větší datovou stopu než za mírových dob.  Vyzýváme umělce ke zpracování vlastní datové stopy, či chcete-li digitálního stínu, v libovolném médiu. Pokud máš, stejně jako my pocit, že Sheldrakeova morfická rezonance může mít s digitálním stínem něco společného a hodláš tuto podvědomou příbuznost zpracovat prostřednictvím umění, jsi náš člověk. Nakolik jsou naše vlastní datové stopy součástí naší identity? Nakolik je můžeme a chceme ovlivňovat? Jak vypadá či může vypadat datová stopa? A co má společného s teorií morfické rezonance? Nakolik jsou sítě metaforou lidského mozku a naopak? Jak takové podobnosti uchopit v současném umění? Nesedí Ti Sheldrake, ale máš jinou paralelu? Sem s ní!

Touha po napojení
Obě výše zmíněná témata lze chápat jako výzvu ke zobrazení metafor, na čemž je postaveno i třetí varianta spatřující analogii digitálních sítí a nití v textilních technologiích a i kreativních textilních technikách. Vyzýváme umělce, aby zašli ještě dále a předložili nám reflexi světa prostřednictvím znovu objevených textilních technik, které se v kontextu českého umění teprve v posledních několika letech znovu dostávají na výsluní. Vítáme projekty kolektivní, projekty kombinující tradiční textilní technologie s digitálními, projekty využívající podstatu textilní technologie jako výchozí bod tvorby, projekty pracující v rámci tradičních technik, které se pokouší zasadit do kontextu současného umění, ale i projekty, využívající textilní technologie inovativním či experimentálním způsobem.

Přihlášky včetně požadovaných příloh zasílejte elektronicky nebo písemně: Pragovka Gallery, Kolbenova 923/34, 190 00 Praha 9 / E-mail: produkce.pragovkagallery@gmail.com / Mailové přihlášky odesílejte v jednom mailu, s předmětem Open call 2022

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *