Artalk.cz

TS: Erik Binder v SNG

Erik Binder / Avatsýv. Labyrint Erika Bindera / Kurátorka: Lucia G. Stach / Slovenská národná galéria / Bratislava / 25. 2. – 5. 9. 2021

Avatsýv. Labyrint Erika Bindera

Trvanie výstavy: 25. 2. – 5. 9. 2021

Esterházyho palác – 3. poschodie, Bratislava

Kurátorka: Lucia G. Stach

Kurátorská spolupráca: Alexandra Tamásová

Grafický dizajn výstavy a sprievodcu výstavou: Braňo Matis

Hostky a hostia výstavy: Gabika Binderová, Palo Čejka, Zoja Zupková, Martin Vongrej, Stano Filko, Rasťo Sedlačík, Robo Sekeráš, Michal Štrompach

Samostatná výstava Erika Bindera (1974) nadväzuje na projekty umelcov a umelkýň strednej generácie pre SNG a predstavuje ho ako tvorcu vo svojom prostredí – v labyrinte svojej tvorby a života. Labyrint si automaticky predstavujeme ako dvojrozmerný obrazec na podlahe francúzskej katedrály. V ‚labyrinte trávenia času‛ uvažujeme o priestore výstavy ako o trojrozmernom labyrinte, tvoria ho ruiny vecí, z ktorých povstávajú nové myšlienky, trosky a praskliny, z nich sa na povrch dostáva prekvapivá, predtým netušená krása. Práve pre silu estetiky ruín a post-apokalyptický vizuálny jazyk je tvorba Erika Bindera v programe SNG vysoko aktuálna,“ približuje kurátorka výstavy Lucia G. Stach.

Výstava vychádza z momentálneho stavu, v ktorom sa autor a jeho umenie nachádza. Zároveň však zúročuje viac ako dve desaťročia tvorby a 47 rokov životných skúseností, ktoré Binder pretavuje do niekoľkých univerzálnych princípov, rozdelených v rámci jednotlivých výstavných miestností. „Avatsýv je pre mňa v istom zmysle in medias rez-om/prierezom toho, na čom som aktuálne pracoval. Ponuka prišla nedávno, ale výstava vlastne vyplynula z viacročnej umelecko-kurátorskej spolupráce. Nie je to súbor detailov, ale synergická inštalácia, ktorá vznikla aj vďaka komunikácii a skvelej spolupráci s galerijným tímom. Veci do seba navzájom zapadli. Všetko spája motív rieky ako plynutia, premeny, transformácie,“ vysvetľuje Erik Binder.

Binderov program je mnohovrstevnatý a obsahuje prácu so všetkými médiami od maľby, grafiky, autonómnej aj denníkovej kresby, inštalácie a objektov až po video a intermediálne performancie. Vo svojej tvorbe vychádza aj zo streetartu a hiphopovej subkultúry, ku ktorej má blízko. Hiphop, rovnako ako streetart, majú spoločné to, že nové diela v ich kontexte vznikajú ako preskupovanie, vrstvenie a mixovanie už existujúcich prvkov. Aj Binder funguje obdobne ako „vizuálny dj“, respektíve „selector“ – vrství na seba slová, motívy, významy.

„Uchopiť na malej ploche textu celú tvorbu Erika Bindera je náročné, pretože formálne sa pohybuje v takmer všetkých existujúcich médiách a obsahovo zahŕňa témy ‚života, vesmíru a vôbec‘. Navyše, je pre mňa nemožné oddeliť človeka Erika od jeho umenia,“ hovorí spolupracujúca kurátorka Alexandra Tamásová. Princíp jeho tvorby sa väčšinou zakladá na spontánnej transformácii náhodných situácií a materiálov. Autor sám hovorí, že umelec je ako anténa – zachytáva z éteru rôzne obsahy a pretvára ich do kresieb, malieb, objektov, videí, hudby, veršov.

Erik Binder ako bytostný rozprávač rozpráva prostredníctvom hovorených, písaných či repovaných slov, skrz svoje obrazy a aj celú výstavu, ktorá je komplexným a všestranným vyjadrovacím prostriedkom. Autor vykladaním príbehov vytvára a upevňuje identitu samého seba, ale aj širšieho spoločenstva. Vo svojom príbehu prepája osobnú mytológiu, otázky umenia, národné i svetové dejiny a univerzálny mýtus o putovaní ľudskej duše, ktorá musí prejsť dlhú cestu plnú prekážok, aby sa v novej kvalite vrátila na začiatok.

Výstavný projekt je do veľkej miery autobiografický a špecificky reaguje aj na súčasnú spoločenskú situáciu. „Erik Binder patrí k umelcom, ktorí si dávno uvedomili, že materializmus je zúfalo nedostatočný a snažia sa vidieť aj druhú stranu vecí a hľadať ich rozšírené významy. Tendencie návratu k spiritualite umenia sú čoraz viditeľnejšie aj v globálnom umeleckom svete a zodpovedajú aj časom kríz a napätia,“ dopĺňa Stach. Výstava je sebavedomým, ale zároveň pokorným gestom. Autorovi záleží na prezentácii vlastnej tvorby, rovnako ako mu záleží na divákoch. Návštevníci výstavy sa dozvedia niečo o Erikovi Binderovi, ale aj o sebe. Nezáleží až tak na tom, na čo sa dívajú, ako skôr na tom, čo z toho ich myseľ vytvorí.

Sprievodný grafický dizajn vychádza z témy výstavy – labyrintu, bludiska, chaotického sveta za zrkadlom. „Je cielene úspornou styčnou plochou medzi ním a bežnou skutočnosťou, bodom, v ktorom nadviažete na Ariadninu niť, aby ste vzápätí v dobrej viere zablúdili, v lepšom prípade v sebe samých. Dekonštruované elementy navigačných systémov a nápisy sú kombinované s pouličnou vizualitou štýlovo stekajúcich fixiek – ‚dripperov‛. Písmo steká nepredvídateľným smerom, čo umožňuje aj špeciálny ‚antigravitačný písací stroj‘, ktorý sme pre tento účel zostavili,“ popisuje autor grafického dizajnu výstavy a sprievodcu k nej, Braňo Matis.

Vypožičiavatelia

Za zapožičanie diel na výstavu ďakujeme:

Aukčná spoločnosť SOGA

Považská galéria umenia v Žiline

Stredoslovenská galéria

Erik Binder

Súkromní zberatelia

Sprievodný program výstavy

Vzhľadom na aktuálne uzatvorené priestory galérie pre prebiehajúcu pandemickú situáciu vám výstavu predstavíme zatiaľ prostredníctvom online sprievodných programov a digitálneho obsahu. Aktuálnu ponuku nájdete na www.sng.sk a na našich sociálnych sieťach.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *