Artalk.cz

TZ: Winternitzova vila žije on-line

Winternitzova vila musí být, stejně jako další kulturní instituce, delší dobu zavřená. Právě v tyto dny je, ale víc než kdy jindy, potřeba se potěšit, inspirovat, obohatit. Program vily se proto přesunul do online světa. Soustředí se na přednášky o architektuře a dějinách umění, ale také je možné si „zajít“ na divadelní představení Post Bellum, či na debatu O zdrojích síly s knězem Markem Orko Váchou a rabínem Davidem Maxou.

Na jaře proběhne hned několik přednášek o architektuře. První dvě jsou ještě součástí oslav 150. výročí narození Adolfa Loose. Eliška Zlatohlávková vám dne 17. 3. 2021 představí v rámci přednášky „Loos versus Corbusier“ dva velikány moderní architektury, jejichž chápání prostoru je zcela odlišné. Druhá přednáška se koná 25. 3. 2021 a nese název „Loos versus Schindler“. Historik architektury a kurátor Adam Štěch představí Adolfa Loose v kontextu díla architekta Rudolpha M. Schindlera, který se zásadním způsobem podílel na vzniku moderní americké architektury. Působil výhradně v Los Angeles a během dvacátých až padesátých let minulého století postavil několik desítek mistrovsky koncipovaných privátních domů, ve kterých zužitkoval svůj vídeňský původ.

Cyklus přednášek Adama Štěcha „Zahraniční architekti v českých zemích 1900-1939“ bude možné sledovat od 5. 5. 2021. Přednášky se uskuteční v rámci stejnojmenné výstavy, kterou připravuje Adam Štěch pro Winternitzovu vilu. Pětice přednášek představí některá nosná témata přibližující vlivy zahraniční architektury a jejích představitelů na vývoj v českých zemích.

Od 8. 3. 2021 můžete shlédnou online divadelní představení Paměti národa „Jiní hrají za nás“, které vypráví o Welsových, na které se mělo zapomenout. Část rodiny zemřela v noci z 8. na 9. března 1944 v Osvětimi, kdy právě před 77 lety nacisté zavraždili 3792 českých Židů, včetně Idy, Rudolfa a Martina Welsových. Druhou světovou válku přežil jen Tomáš Wels, který utekl do Anglie, kde bojoval v řadách RAF. Divadelní představení symbolicky ukončuje výstavu Winternitzovy vily a Post Bellum “Není noci tak tmavé”.

Na youtube kanálu Winternitzovy vily je také možné shlédnout rozhovor na téma „Zdroje síly očima rabína a kněze“. „V záplavě negativních mediálních zpráv jsem chtěla, aby lidé také slyšeli něco o naději a o tom, kde na tohle všechno můžeme vzít sílu. Rozhovor kněze, biologa, spisovatele a skauta Marka Orko Váchy s rabínem Davidem Maxou přinesl láskyplný nadhled nad současnou situací.“ říká moderátorka večera Kristina Cysařová z Winternitzovy vily.

Program:

Premiéra divadelního představení „Jiní hrají za nás“
Kdy: 8. 3. 2021 od 20 hodin

Kde: https://cutt.ly/Dl24WWP (zdarma)

Přednáška „Loos versus Corbusier“
Kdy: 17. 3. 2021 od 19 hodin                                                                                                                         Kde: https://goout.net/cs/loos-versus-corbusier/szfqitq/

Přednáška „Loos versus Schindler“
Kdy: 25. 3. 2021 od 19 hodin

Kde: https://goout.net/cs/adam-stech-adolf-loos-versus-rudolf-m-schindler/szkocyq/

Cyklus přednášek „Zahraniční architekti v českých zemích 1900-1939“
Kdy:
od 5. 5. 2021 od 20 hodin

Kde: https://cutt.ly/4l9pfIG.

Kurzy Dějin umění 2020/21 a 2021/22
Kde: Více informací k jednotlivým kurzům stávajícího semestru 2020/2021 najdete zde: https://cutt.ly/Il9sgtt

Již nyní se můžete přihlásit na kurzy v novém semestru 2021/22 zde: https://cutt.ly/3l9sxdq

Zdroje síly očima rabína a kněze (Rozhovor kněze, biologa, spisovatele a skauta Marka Orko Váchy s rabínem Davidem Maxou)

Kde: https://www.youtube.com/watch?v=w7_KotvU2wE (zdarma)

Více informací:
Kristina Cysařová, Winternitzova vila, Na Cihlářce 10, 150 00 Praha 5
tel: 776 711 382, kristina.cysarova@gmail.com / www.loosovavila.cz

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *