Artalk.cz

TZ: Koncepty zrcadlení v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem

Vladimír Ambroz, Jiří Bielecki, David Böhm, Jiří Franta, Anna Daučíková, Jiří David, Hugo Demartini, Milan Dobeš, Milena Dopitová, Václav Cigler, Michal Motyčka, Katarína Hládeková, Lumír Hladík, Dalibor Chatrný, Magdalena Jetelová, Stanislav Kolíbal, Pavel Kopřiva, František Kowolowski, Radoslav Kratina, Dominik Lang, Richard Loskot, Ján Mančuška, Fabiana Alexandra Mertová, Jan Mlčoch, Pavla Sceránková, Václav Stratil, Kateřina Šedá, Vladimír Škoda, Petr Štembera, Veronika Šrek Bromová. Stanislav Zippe, Vladislav Čáp / Koncepty zrcadlení / Princip zrcadlení v konceptuálních tendencích od 60. let až po současnost / kurátorka: Magdalena Deverová / Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem / 29. 1. – 18. 4. 2021 

ZRCADLENÍ JAKO UMĚLECKÝ PRINCIP NĚKOLIKA DESETILETÍ

V Galerii moderního umění v Roudnici n. L. od 29. 1. probíhá rozsáhlá skupinová výstava KONCEPTY ZRCADLENÍ, jež obsadila větší část výstavního sálu. Přehlídka 32 zvučných jmen českého umění tematizuje práci s pravidlem osově převráceného či reflektovaného obrazu – tedy s principem zrcadlení, který jako vhodný inspirační zdroj i jako netradiční výtvarný prostředek umožnil rozvinout konceptuální tendence od jejich nástupu v 60. letech až po umění současnosti.

Pod patronací velkorysé výstavní architektury Richarda Loskota se pod klenbou, ale také přímo v ní, odehrává napínavý dialog mezi objekty, site-specific instalacemi, rekonstrukcemi komorních ateliérových prostorových experimentů, fotografiemi a videi předních českých umělců posledních tří generací. Skupinová výstava shromažďující množství děl delšího časového úseku odráží podle slov kurátorky Magdaleny Deverové: „téma obratu českého umění v 60. letech ke konceptuálním přístupům, k participaci a reflexi diváka i okolního prostoru, k instalacím v interiéru i v krajině, kinetismu, akčnímu umění, body-artu a videoartu“. Spojující nití těchto směrů je inovativní přístup k uměleckým materiálům, výtvarným prostředkům a posunutí hranic světa umění do každodenního prostoru. Principy zrcadlení, převráceného či reflektovaného obrazu, polarizace světla nebo fyzikálního zákonu osové souměrnosti byly jedněmi z nástrojů, které umožnily tyto tendence plně rozvinout. Jako atraktivní atribut vizuálních přesahů i jako filosofický, psychologický a antropologický fenomén je zrcadlení v umění stále aktuální.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *