Artalk.cz

TS: FAQ: Slovenská národná galéria 2021

FAQ: Slovenská národná galéria 2021 / Slovenská národná galéria / Bratislava / 2021

| Čo sa podarilo v roku 2020?

Okrem „zatvárania a rušenia“, ktorými si prešli všetky inštitúcie, sme sa stretli s príkladmi nečakanej ohľaduplnosti, starostlivosti o druhých a kolegiality. Pracovne sme sa snažili využiť potenciál všetkých oddelení, naše online kolekcie na webumenia.sk, opreli sme sa o našu výbornú grafickú podporu a zručnosti lab.SNG a tiež naše marketingové oddelenie a trochu inú prácu kurátorov. Premýšľali sme nad spôsobmi, ako presunúť našu programovú, ale aj vzdelávaciu činnosť do online priestoru tak, aby sme z toho mohli prípadne ťažiť aj v budúcnosti. Takisto sme mali konečne čas na prípravu nových digitálnych formátov, ktoré sme chceli zrealizovať už dávnejšie. V reakcii na nepriaznivú situáciu tak okrem iného vznikla nová platforma Slovenská náhradná galéria. Situácia nás teda paradoxne nezastavila, ale naopak „nakopla“.

Čas uzavretia výstavných priestorov v prvej polovici minulého roka sme využili na rekonštrukciu podlahy átria Esterházyho paláca v Bratislave, ale aj na úpravu priestorov vysunutých pracovísk SNG v Pezinku, Strážkach a vo Zvolene.

V spolupráci s OZ Antimúzeum Júliusa Kollera sme dokončili a sprístupnili expozíciu Antimúzeum J.K. v Bratislave, ktorá je venovaná súkromnej zbierke diel Júliusa Kollera a je prvou expozíciou tohto predstaviteľa slovenského konceptuálneho umenia, ale aj príkladom neobyčajného príbehu zberateľstva a dejín umenia 20. storočia.

Rok 2020 sa niesol aj v duchu viacerých výnimočných akvizícií do zbierok SNG – diela Time Capsule svetoznámeho slovenského umelca Romana Ondaka, kolekcie spoločenských šiat slovenských odevných dizajnérov reprezentujúcich špeciálne ocenenie udeľované v rámci Ceny Nadácie Tatra banky za umenie a kompletnej série populárnych grafík od kultového zoskupenia Čierne diery.

Viaceré projekty SNG boli nominované na 29. výročné ceny časopisu Pamiatky a múzeá za rok 2019. V kategórií Publikácie získala hlavnú cenu Prerušená pieseň. Výtvarné umenie v časoch stalinskej kultúrnej praxe 1948 – 1956.

| Aká bola návštevnosť projektov v minulom roku?

V roku 2020 expozície a výstavy v SNG Bratislava navštívilo 18 575 návštevníkov. Spolu s rôznymi kultúrno-spoločenskými a výchovno-vzdelávacími programami bola celková návštevnosť 21 434 ľudí. Celková návštevnosť výstav a expozícií, výchovno-vzdelávacích a kultúrno-spoločenských programov v roku 2020 v SNG Bratislava spolu s vysunutými pracoviskami vo Zvolene, Ružomberku, Strážkach a Pezinku bola 63 328 návštevníkov, čo predstavuje polovičný pokles návštevnosti oproti roku 2019. Na druhej strane návštevnosť Webu umenia oproti minulému roku narástla až o 58 639 používateľov. Za celý rok si Web umenia pozrelo 257 729 ľudí. Na zvýšenie návštevnosti mal vplyv výrazný nárast v marci 2020, počas prvého lockdownu.

Keďže SNG veľkú časť roka nemohla byť pre pandemickú situáciu otvorená ako za bežných okolností, živú návštevnosť vyvážila „návštevnosť“ našich online programov a digitálneho obsahu, o čom svedčí aj nárast sledovateľov a ich pozitívne reakcie na sociálnych sieťach galérie. Najviac fanúšikov si získali online rozhovory zo zákulisia galérie SNG nažive, s celkovou sledovanosťou 29 251 ku koncu roka 2020, kurátorské videá o dielach zo zbierok SNG Z klinca na klinec so 14 243 zhliadnutiami či články z cyklu „Sedem vecí o…“, ktoré si prečítalo 12 239 čitateľov. Špeciálnu pozornosť divákov dostala videoprehliadka rekonštruovaného areálu SNG v sprievode Alexandry Kusej s 9 500 zhliadnutiami. Všetok online obsah je dostupný aj naďalej, a tak čísla virtuálnych návštevníkov samozrejme neustále narastajú, z čoho máme veľkú radosť.

Bohdana Hromádková

riaditeľka Úseku marketingu a komunikácie SNG

| Ako vidíme rok 2021?

Začiatkom tohto roka sme sa viac ako inokedy museli obzrieť za rokom minulým, aby sme dokázali zmysluplne nastaviť naše budúce činnosti. Vychádzame z poznania, že aj tento rok bude obdobne iný, vzdialený nášmu obvyklému fungovaniu – aký teda bude ten náš New Normal? Pri jeho stanovení oveľa intenzívnejšie berieme do úvahy vonkajšie okolnosti a až potom umeleckohistorické potreby. Vychádzame z niekoľkých hlavných tém: vyrovnať sa s krátením rozpočtu tak, aby sme napriek tomu pripravili kvalitný a inteligentný program; pokračovať v hľadaní rovnováhy medzi reálom a virtuálnom a v neposlednom rade sa venovať príprave na nemalé manévre budúceho roka – začína nás už zamestnávať plánovanie na veľké sťahovanie.

Alexandra Kusá

generálna riaditeľka SNG

| Akí partneri nás budú sprevádzať v roku 2021?

Aj tento rok budeme pokračovať v spolupráci s generálnym partnerom Tatra bankou,

a. s., vďaka ktorému môžeme našim návštevníkom ponúknuť voľný vstup na výstavy v SNG Bratislava a nielen tým sprístupňovať umenie širokému publiku. „Tešíme sa, že sme mohli aj prostredníctvom nášho pokračujúceho partnerstva so Slovenskou národnou galériou prispieť ku kultivovaniu našej krajiny a podporiť vznik mnohých hodnotných projektov, akým je aj výstava Ó, šaty!, či priniesť na Slovensko dielo významného slovenského konceptuálneho umelca Romana Ondaka Time Capsule. Veríme, že rok 2021 bude rovnako bohatý na umelecké zážitky a inšpiráciu,“ uviedol Michal Liday, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Tatra banky.

Voľný vstup na výstavy v Bratislave pokračuje aj v roku 2021.

| Aké výstavy ponúkneme návštevníkom v roku 2021?

Výstavnú sezónu otvoríme samostatnou výstavou Erika Bindera s názvom Avatsýv, ktorá nadväzuje na projekty umelcov a umelkýň strednej generácie pre SNG. Multimediálna výstava predstaví Bindera ako tvorcu v jeho vlastnom prostredí, v labyrinte vlastného života, v ktorom sa snaží zorientovať. O mesiac neskôr sprístupníme výstavný projekt 7×7 – kolektívne dielo kurátorov SNG, ktoré ukáže virtuálny svet netradične ako východisko fyzickej výstavy, a nielen ako jej doplnok. Tematické kurátorské články „7 vecí o…“ na platforme Slovenskej náhradnej galérie, sprevádzané ukážkami diel, budú prenesené z online priestoru do výstavných miestností a zrekonštruované „naživo“ v kolekciách samotných originálov, dominantne zo zbierok SNG. Koncom roka prinesieme výstavu s pracovným názvom SNG V MEDZIČASE_ FAQ, ktorá v Esterházyho paláci pretrvá až do otvorenia novej zrekonštruovanej budovy galérie. Kolektívny, v mnohých ohľadoch netradičný výstavný projekt priblíži zákulisie vrcholnej zbierkovej inštitúcie, akou je SNG a zároveň otvorí všeobecnejšie otázky kultúrnej politiky múzea umenia či enviromentálnej záťaže vo výstavných sieňach. Návštevník určite nebude ukrátený o originály starých majstrov, ale ani o provokatívne diela súčasných umelcov či o vizualizácie dát.

Obľúbené Experimentálne expozície – Krajina za mapou na 1. poschodí Esterházyho paláca si od ich otvorenia našli svoje publikum a zostávajú prístupné aj naďalej. Špeciálnym projektom, ktorý bude pokračovať do júna tohto roka, je umenovedná výprava Akcia ZET – živá maliarska akcia v átriu galérie, rozšírená do pestrého sprievodného programu, online obsahu a rôznych spoluprác.

Aj mimo Bratislavy ponúkneme novinky vo výstavnej dramaturgii. Prebiehajúcu výstavu v Schaubmarovom mlyne v Pezinku začiatkom leta nahradí projekt kurátorky Lucie Gavulovej. Návštevníci Schaubmarovho mlyna si budú môcť naživo pozrieť aj výnimočné dielo Time Capsule Romana Ondaka.

V Galérii Ľudovíta Fullu v Ružomberku sa tohto roku predstaví nedávna absolventka ateliéru Sklo na Katedre úžitkového umenia VŠVU v Bratislave Kristína Ligačová. GĽF prinesie aj výstavu slovenského autora Karola Molnára (1903 – 1981) a súboru jeho abstraktných malieb, ktoré vznikli pod vplyvom umelcovho ročného pobytu v ateliéri Františka Kupku v Paríži. Výstava 13. komnata ukáže kontrast medzi tým, čo sa v galérii návštevníkom ponúka „pekne zabalené“ a realitou, ktorá má za normálnych okolností ostať pred ich zrakom ukrytá. Výstava je šitá na mieru konkrétnej galérii, ale symbolicky poukazuje aj na podmienky pre umenie a kultúru všeobecne. Na Zvolenskom zámku prebehne revitalizácia dvoch stálych expozícií – Ikony na Slovensku a Gotické umenie, ktoré prejdú koncepčnými, ale aj technicko-výstavníckymi zmenami.

| Aké publikácie pripravujeme?

V roku 2021 vám prinesieme prvý česko-slovenský detektívny príbeh s kunsthistorickou zápletkou, komiksom a s historickým ponaučením. Ztracený Svatý vzniká ako sprievodná publikácia projektu Akcia ZET a vychádza zo zabudnutého, pritom pravdivého príbehu kedysi obdivovaného, ale aj zatracovaného, dnes strateného obrazu. Je vystavaná na historických faktoch a overených informáciách českých a slovenských bádateľov a vysvetľuje fungovanie a kultúrny kontext obdobia stalinského socialistického realizmu. Druhá rovina rozprávania zavedie čitateľov do súčasnosti, kde sa dvojica česko-slovenských kurátorov pokúša stratený obraz nájsť a opäť vystaviť.

Nové a prepracované anglické vydanie bude mať monografická publikácia Stano Filko 1 autorov Lucie G. Stach a Aurela Hrabušického, ktorú SNG vydala v roku 2018. Publikácia je súčasťou dlhodobej stratégie národnej galérie zasadzovať slovenské umenie do medzinárodného kontextu, jej nová anglická verzia vzniká v spolupráci s londýnskym vydavateľstvom Scala Arts & Heritage Publishers.

Záujemcom o umenie sa dostane do rúk aj kniha Prečo umenie? Odpovede na najčastejšie otázky kladené v galériách ako slovenská mutácia českého originálu. Kniha odpovedá na často kladené otázky návštevníkov galérie a je výsledkom medzinárodného kolektívu autorov spojených pod platformou Máš umelecké črevo? Otázky sú doplnené o reprodukcie diel zo zbierok spolupracujúcich inštitúcií a o zábavné ilustrácie umelca Kakalíka.

V nadväznosti na výstavu Z kruhu von. Moderná a súčasná slovenská keramika z rokov 2018 – 2019 vyjde rovnomenný katalóg v slovenskom a anglickom jazyku. Katalóg sleduje domácu profesionálnu ateliérovú tvorbu od 50. rokov 20. storočia do súčasnosti a okrem úvodnej štúdie, stručne mapujúcej situáciu slovenskej keramiky v modernej i súčasnej polohe, prináša fotografický report o výstave a obrazový prehľad 49 autorov a takmer 120 diel.

Magazín o umení 365° vydáva SNG od roku 2015 a jeho plánované šieste vydanie je už iba v gescii galérie, bez externého sponzora, pod edičným vedením Lucie Gavulovej. Šieste číslo sa bude niesť v znamení „2020“ a prinesie rozličné pohľady na problematiku kríz, vyššej moci, plynutia času a rôznych typov provizórií. Nebudú chýbať klasiky ako bilancia trhu, reflexia výstav na Slovensku a v zahraničí. Predstavíme infosystém novej budovy SNG a zrekapitulujeme si, čomu všetkému sa tento rok SNG venovala. Po grafickej stránke prejde magazín komplexnou obnovou.

Tešiť sa môžete aj na publikáciu Eastern Sugar vychádzajúcu z prác Ilony Németh, v ktorých reflektuje prechodnú sociálnu a ekonomickú infraštruktúru východnej Európy. Príspevky a rozhovory umelcov, kritikov a kurátorov z rôznych krajín sa sústredia na deindustrializačnú históriu rýchleho úpadku slovenského cukrovarníckeho priemyslu v postkomunistickom období. Projekt nadväzuje na výstavu v Kunsthalle Bratislava z roku 2018.

| Ako pokračuje digitalizácia a digitálne služby?

Vstupujeme do posledného roku udržateľnosti národného projektu Digitálna galéria. Do konca roka 2021 by malo byť zdigitalizovaných 132 000 zbierkových predmetov, čo predstavuje 66 % z celkového objemu diel zbierkotvorných galérií v SR. Tento obsah tvorí základnú a nevyhnutú bázu pre vývoj ďalších digitálnych služieb v galériách. Zdigitalizovaný obsah postupne sprístupňujeme na Webe umenia a naďalej poskytujeme službu digitalizácie spolupracujúcim galériám bezplatne na vysunutom pracovisku na Zvolenskom zámku.

Medzi popredné inštitúcie patríme aj v schopnosti vytvárania virtuálnych prehliadok a plánujeme v tom pokračovať. Postupne do nich budeme pridávať nové nástroje tak, aby užívateľ získal komplexnejší pohľad na prezentovanú výstavu a radi by sme ich doplnili aj o audiokomentár. Okrem už publikovanej virtuálnej prehliadky výstavy FILLA-FULLA: Osud umělce / Osud umelca tento rok plánujeme sprístupniť minimálne ďalšie tri.

Kolegovia z lab.SNG pripravujú na Webe umenia v spolupráci s naším Oddelením galerijnej pedagogiky novú sekciuVzdelávanie“, kde budú môcť učitelia, rodičia a deti nájsť kolekcie, metodické listy a ďalší obsah, ktorý pracuje s výtvarnými dielami. Viaceré časti Webu umenia takisto získajú nový dizajn. Vďaka lab.SNG vznikne aj web stránka pre projekt Akcia ZET (www.akciazet.sng.sk) venovaná aktuálnemu stavu maliarskej akcie Marcela Mališa – tvorbe autorskej repliky strateného diela, ďalej výskumu k stratenému obrazu, ako aj bohatému online obsahu v podobe videí, podcastov a článkov, ktoré k projektu postupne vznikajú. Pre Slovenskú komoru architektov pripravuje lab.SNG novú stránku, ktorá nadväzuje na úspešnú realizáciu novej podoby online Registra architektúry pre Oddelenie architektúry Historického ústavu SAV z minulého roka. Web má okrem prehľadnej informačnej architektúry a používateľského zážitku za cieľ dostať do popredia register architektonických diel, ktoré vytvorili členovia Slovenskej komory architektov.

Mária Bohumelová

riaditeľka Úseku výskumu a rozvoja SNG

| Ako budeme ďalej fungovať online?

Minuloročná situácia zvýraznila potrebu zostať s návštevníkmi v online spojení viac než kedykoľvek predtým. Aj tento rok budeme podľa aktuálnej situácie a možností našim návštevníkom a sledovateľom prinášať nové rozhovory zo zákulisia galérie SNG nažive či ďalšie krátke videá Z klinca na klinec, v ktorých kurátori predstavujú vybrané diela zo zbierok SNG. Z galerijného audio archívu vytiahneme rôzne skryté nahrávky minulých prednášok, kurátorských výkladov a iných programov, ktoré budeme uverejňovať na našom Soundcloud profile. Pribúdať bude aj ďalší obsah na platforme Slovenskej náhradnej galérie – obľúbená séria článkov „Sedem vecí o… “ či návody na kreatívne aktivity pre rodiny s deťmi, ale aj novinky na blogu SNG.

Bohdana Hromádková

riaditeľka Úseku marketingu a komunikácie SNG

| Ako SNG pomáha rozvíjať vzdelávanie?

Oddelenie galerijnej pedagogiky SNG pripravilo sériu metodických listov určených pre pedagógov a pedagogičky základných, stredných a základných umeleckých škôl, ktoré sme nedávno sprístupnili na Webe umenia. Séria sa zameriava na aplikáciu prierezových tém vo vzdelávacej oblasti umenie a kultúra a na prácu so zdigitalizovanými zbierkami, pričom kladie dôraz na využívanie medzipredmetových prepojení vo vyučovacom procese, či už vo forme dištančného vzdelávania, alebo priamo na hodine v škole. V príprave sú ďalšie metodické listy, ktoré budú reagovať aj na požiadavky pedagógov na konkrétne témy vyplývajúce z nášho dotazníka – týkajúce sa moderného a súčasného umenia či slovenského umenia.

Postupne vznikne aj séria metodických materiálov a online stretnutí k projektu Akcia ZET, na ktorých kolegovia z OGP spolupracujú s externými partnermi, ako sú Ústav pro studium totalitních režimů v Prahe, Akadémia kritického myslenia, Iva Vachková, Tomáš Kriššák, Martin Piaček či Pavol Prekop. Zaoberať sa budú kritickým myslením, hoaxami, propagandou, kultom osobnosti či plagiátorstvom a vizuálnou kultúrou v kontexte historických prameňov.

Začiatkom tohto roka sme uverejnili prvé tri videá cyklu vzdelávacích animovaných videí Výtvarná rozcvička, ktoré jedinečným spôsobom približujú zdigitalizované výtvarné diela zo zbierok slovenských galérií a otvárajú nové možnosti ich využitia v oblasti vzdelávania umením v škole či doma. Ďalšie videá, ktoré vznikli vďaka grantovej výzve Férovej nadácie O2 na tému Digitálna škola, prinesieme už čoskoro.

V edukačnom a interaktívnom priestore Zóna na 3. poschodí Esterházyho paláca budeme naďalej pokračovať v skúmaní výtvarného jazyka umeleckých diel. Návštevníkom predstavíme videá zo spomínaného cyklu Výtvarná rozcvička, doplnené o kontext originálov diel a o interaktívnu výtvarnú dielňu. V druhej polovici roka sa pozrieme na perspektívu a budovanie priestoru na dielach starého a nového umenia cez edukačné interaktívne inštalácie.

Barbora Tribulová

vedúca Oddelenia galerijnej pedagogiky SNG

| Aké projekty realizujeme?

Slovenská národná galéria realizuje v spolupráci s KHB medzinárodný projekt súčasného umenia so silným vzdelávacím poslaním Eastern Sugar. Jeho východiskom je výskum vývoja cukrovarníckeho priemyslu v strednej Európe a jeho dôsledkov, sociálno-politického a environmentálneho dopadu. Rámec projektu je založený na diskusii o konkrétnych procesoch týkajúcich sa neskorého kapitalizmu, prostredníctvom kolaboratívnej kurátorskej praxe, vzniku nových diel, interdisciplinárneho výskumu a publikácie, ako aj vzdelávacích programov so zameraním na zapojenie publika. Projekt, ktorý iniciovala slovenská umelkyňa Ilona Németh, reflektuje, aký dopad mali zmeny po páde železnej opony v roku 1989 na stredoeurópske krajiny a Európu ako takú. Projekt Eastern Sugar prebieha od 1. 11. 2019 do 31. 10. 2021 a zahŕňa aktivity realizované v 6 krajinách Európy s 5 zahraničnými partnermi.

Mária Bohumelová

riaditeľka Úseku výskumu a rozvoja SNG

| Do akých medzinárodných spoluprác sme zapojení?

Prebiehajúca umenovedná výprava Akcia ZET bola pripravená aj pri príležitosti výstavno-edičného projektu Cold Revolution. Central and Eastern European Societies in the Face of Socialist Realism, 1948 – 1959 v Národnej galérii umenia Zachęta vo Varšave, na ktorú budú zapožičané vybrané diela zo zbierok SNG. Viac o tejto spolupráci sa budete môcť dozvedieť aj v online debate Curatorial talk, ktorú s kurátormi výstavy (Jérôme Bazin a Joannou Kordjak) povedie vedúca kurátorka zbierok moderného a súčasného umenia SNG Lucia G. Stach a ktorú vám prinesieme už čoskoro.

Oddelenie galerijnej pedagogiky SNG sa zapojilo do tretieho ročníka projektu Digital Service Infrastructure organizácie EuropeanSchoolnet, ktorého cieľom je v pracovnej skupine s múzejnými a galerijnými pedagógmi a pedagogičkami z Talianska, Grécka a z Írska pripraviť vzdelávacie materiály na aktuálne európske témy s využitím zdigitalizovaných artefaktov kultúrneho dedičstva medzinárodnej databázy Europeana. Súčasťou projektu je tieto materiály v domovskej krajine otestovať a aktívne prispieť k propagácii Europeany ako online vzdelávacieho nástroja.

Ak situácia dovolí, budeme tento rok hostiť medzinárodné stretnutie súťaže pre žiakov stredných škôl a gymnázií Máš umelecké črevo?. Za ideálnych podmienok tak návštevníci v júni uvidia víťazné umelecké projekty študentov z Čiech, Slovenska a Maďarska na tému Idol. Stretnutie je okrem iného príležitosťou na zdieľanie skúseností mladých ľudí so záujmom o umenie, ale aj galerijných pedagógov zo zastúpených krajín.

| Ako budeme riešiť havarijný stav Galérie Ľudovíta Fullu?

Opakované havárie v GĽF sú dôsledkom pretrvávajúceho všeobecného finančného podhodnotenia potrieb údržby pamiatkových objektov. V posledných rokoch sme pripravili niekoľko projektov, prispôsobených rôznym výzvam na obnovu objektu prostredníctvom „eurofondov“, bohužiaľ nepatrili sme medzi úspešných žiadateľov. V tomto úsilí nepoľavujeme, máme pripravený hotový projekt komplexnej revitalizácie a pozitívny prísľub z MK SR, ktoré pripravuje väčší projekt zameraný na obnovu národných kultúrnych pamiatok. V prípade rekonštrukcie sa kolegovia so svojimi vzdelávacími akciami presunú do liptovského terénu, čo si už úspešne vyskúšali na festivale Soundgarden v Partizánskej Ľupči. Podobne by sme chceli pristúpiť aj k ďalším pamiatkam – Schaubmarovmu mlynu, Zvolenskému zámku a ku Kaštieľu v Strážkach.                       

Alexandra Kusá

generálna riaditeľka SNG

| Ako pokračuje rekonštrukcia?

V súvislosti s rekonštrukciou pripravujeme v súčinnosti s vecnou sekciou návrh na úpravu Uznesenia vlády tak, aby sme nenavyšovali schválený rozpočet, ale zároveň pokryli všetky súvisiace potreby. Veľmi pozitívnou správou pre verejnosť je nadviazanie spolupráce so Starým Mestom a podpísanie dohody s pani starostkou Zuzanou Auftrichtovou o budúcej kultivácii „zadného dvora“ a rozšírení vstupných priestorov – Piazzetty Karola Vaculíka. „Slovenská národná galéria zdieľa so Starým Mestom verejný priestor na Rázusovom nábreží, ktorý si vyslovene pýta kultúrnu intervenciu. Spolupráca obidvoch inštitúcií má preto veľký potenciál,“ uviedla starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová. Tento priestor bude súčasťou ponuky sústavy verejných priestorov bez lístka určených aj širšiemu spektru obyvateľov a návštevníkov mesta: nádvorie – piazzetta – travertínová záhrada. Pandemická situácia nevyhnutne narušila plynulosť rekonštrukčných prác a dodávateľských reťazcov, čo ovplyvnilo plánovaný termín dokončenia – predbežne nás dodávateľ stavby informoval o polročnom posune oproti schválenému harmonogramu.

Alexandra Kusá – generálna riaditeľka SNG                                                                                                      

Zuzana Aufrichtová – starostka BA-Starého Mesta

| Ako sa galérie dotkne celoplošné krátenie rozpočtu?

Krátenie rozpočtu je pre nás najcitlivejšie v personálnych otázkach, keďže sa pripravujeme na sťahovanie do nového areálu, ktorý si bude vyžadovať navýšenie personálneho zabezpečenia v súvislosti s jeho prevádzkou i programom. Preto pokladáme za neekonomické krátiť počet zamestnancov, ktorý by sme mali podľa dlhodobých plánov navyšovať. Z týchto dôvodov budeme minimalizovať krátenie úväzkov aj za cenu redukcie programovej štruktúry. Šetrenie sa premietne do utlmenia externých záväzkov, pretože okrem kmeňových zamestnancov spolupracujeme s ďalšími kultúrnymi profesionálmi. Málokto si uvedomuje, že kultúrne inštitúcie sú zamestnávateľom rôznych kolegov v kreatívnych povolania – bohužiaľ, tieto záväzky budeme musieť krátiť, čo sa premietne do ďalšieho prehlbovania nerovností v kultúre. V programových štruktúrach sa preto zameriame na výkony vo vlastnej réžii a na menej nákladné spolupráce.

Alexandra Kusá

generálna riaditeľka SNG

| Už v galérii uvažujete, čo po dokončení rekonštrukcie?

Tento rok začíname pripravovať plán sťahovania zbierok do budúcich depozitárov. Keďže je zariadenie depozitárneho domu súčasťou stavby, bude nám k dispozícii ako prvé. Sťahovanie zbierok je veľká logistická, bezpečnostná a aj tvorivá úloha. Netreba zorganizovať iba samotný prevoz, to je najmenej, ale vymyslieť, ako budú zbierky v nových depozitárov uložené, aké susedstvá zvolíme, ako ich budeme ošetrovať pred prevozom a po ňom. Nie je to nepodobné sťahovaniu domácnosti – čo založíte v novom byte zle, bude vám prekážať stále – tomu sa chceme vyhnúť. Bude to aj veľký test správneho fungovania – depozitárny dom bude najmodernejšie pracovisko tohto typu v republike, kde sa budú formulovať budúce štandardy. Veľa záleží od toho, či sa nám podarí zaobstarať aj interiér, aby sme sa mohli presťahovať aj s odbornými a administratívnymi pracoviskami a hlavne, aby sme mali zariadené priestory pre návštevníkov. Samostatnou témou je výstavný plán otvorenia a stále expozície, na ktorých už kolegovia pracujú. Tak ako v prípade zariadenia depozitárov, aj tu cítime zodpovednosť „trendsetera, teda toho, kto určí štandardy. Tento rok berieme ako rôzne štartovacie bloky – prvú ochutnávku sme zverejnili v našej tohtoročnej PF-ke, ktorú si môžete vziať v pokladni galérie hneď po otvorení priestorov a tešiť sa spolu s nami!

Alexandra Kusá

generálna riaditeľka SNG

Na záver by sme radi poďakovali kolegom z kaviarne Berlinka, s ktorými sme k začiatku roku 2021 museli ukončiť spoluprácu z dôvodu plánovaných stavebných úprav priestorov, v ktorom sa kaviareň nachádzala. Ďakujeme za starostlivosť o nás a našich návštevníkov a za všetky spoločné vernisáže, programy a akcie, ktoré Berlinka počas ostatných rokov hostila.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *