Artalk.cz

do 8. 3. / Výběrové řízení na editora/ku časopisu CEDIT

Centrum experimentálního divadla v Brně vyhlašuje výběrové řízení na pozici editora/editorky časopisu CEDIT.

CEDIT je textová platforma mapující kontexty a přesahy tvorby Centra experimentálního divadla v Brně a jeho tří scén, Divadla Husa na provázku, HaDivadla a Terénu. CEDIT vychází tříkrát ročně a vytváří ho editor a editorka. CEDIT probíhá jako textově-grafická performance. Vzniká ve dvoufázovém dialogu, nejprve v rámci redakční rady, kterou tvoří redakce, vedení CEDu a vedení jednotlivých divadel, následně v dialogu redakce a art-direkce. CEDIT navazuje na tradici avantgardních divadelních časopisů a obsáhlých sezonních programů divadel, které stály na pomezí mezi uměleckou tvorbou a její reflexí. Experimentuje s médiem časopisového výstupu a iniciuje různé další aktivity pojené s reflexí kultury a společnosti.

Editor/ka časopisu CEDIT

Náplň práce editora CEDITu v sobě spojuje tvorbu, redakční činnost a administrativu. Mírně se proměňuje s ohledem na koncepci konkrétního čísla časopisu. Časopis vychází třikrát ročně a nový editor/ka měl/a rozšířit stávající redakci o třetího člena/členku.

Soubor činností editora CEDITu

– vytváření koncepce čísla a dalších aktivit CEDITu (výzkumná stáž pro studenty, koordinace workshopu, organizace debaty)

– oslovování autorů

– redakce textů

– vedení rozhovorů, přepis a redakce

– natáčení rozhovorů

– překládání textů (rozhovorů, filozofických a teoretických)

– psaní vlastních textů

– rešerše a četba teoretické literatury

– komunikace s art-directorem, korektorkou, vedením a propagací CEDu a jednotlivých divadel

– iniciace nových výzkumných, reflexivních a teoreticky zaměřených projektů

Co nabízíme:

– kreativní práci na DPP (5000 Kč/měsíc) v inspirativním kolektivu CEDu

– dlouhodobou pracovní spolupráci, která se jako vedlejší příjem hodí k jiným pracovním závazkům

– možnost iniciovat vlastní projekty v rámci časopisu

– možnost učit se nové věci

– spolupráci na unikátní projektu

– možnost pracovat online (vhodné i pro uchazeče mimo Brno)

Jaké vlastnosti, schopnosti a dovednosti očekáváme:

– ukončené SŠ vzdělání

– schopnost vést tvůrčí dialog a podílet se na společné tvorbě

– perfektní znalost mateřského jazyka slovem i písmem a vztah k jazyku

– perfektní znalost minimálně jednoho světového jazyka (aj, nj, fr, ru)

– chuť přinášet a realizovat vlastní nápady

– všeobecný historický, kulturní a společenský rozhled

Práce je vhodná jak pro absolventy, tak ještě studující uměnovědných, uměleckých či jiných humanitních magisterských oborů. Předchozí redakční či editorská praxe je výhodou, ale není požadovanou podmínkou.

V případě zájmu prosím zašlete:

– profesní životopis, v případně jakékoli tvůrčí činnosti i portfolio, foto, video apod.

– motivační dopis, který bude obsahovat: 1) zhodnocení kladů a záporů dosud vydaných čísel CEDITu; 2) návrhy témat, případně i konkrétních článků, autorů, rozhovorů a výstupů, kterými byste se chtěli v CEDITu zabývat; 3) zamyšlení, co můžete CEDITu přinést a co může přinést práce v redakci CEDITu Vám

– dva až tři své texty jakéhokoli formátu (esej, školní seminární práce, diplomová práce, poezie, próza, divadelní hra, recenze) s krátkým zdůvodněním výběru. V případě zaslání kratších textů může být zaslaných příspěvků více, max. však 5 stran A4. V případě veřejně dostupných textů, např. diplomových prací či článků v médiích stačí zdůvodnění a odkaz.

Své přihlášky zasílejte nejpozději do 8. 3. 2021 na emailovou adresu kosulicova@ced-brno.cz. Následně budete osloveni k pohovoru, který se uskuteční v druhé polovině března 2021, a to živě nebo online, podle aktuálních protipandemických opatření.

Termín nástupu: 1. 4. 2021

Pracovní poměr: DPP

Zadavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit v kterékoliv fázi bez udání důvodů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *